بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ظهور امام زمان ( عج )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب کسی برای تو سجاده وا نکرد بغضی ترک نخورد و گلویی صدا نکرد انگار ما بدون حضور تو راحتیم وقتی کسی برا ظهورت دعا نکرد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به دنبال تو می گردم نمی یابم نشانت را / بگو باید کجا جویم مدار کهکشانت را تمام جاده را رفتم، غباری از سواری نیست / بیابان تا بیابان جسته ام ردّ نشانت را

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بر 7سین سفره قلبم نوشته اند : این سفره با سلام تو تکمیل می شود. الغوث والامان یا صاحب الزمان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ساده و پر معنی: شاید این جمعه بیاید،شاید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مــــــــــــهـدیـــــــا کعبــــــــــــــه شـــد از تــــــــــابِ تــــو بـــــــي تــــــــــاب بــتــــــــــــــــــــــــــــاب !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب‏های بی ‏تو، پلک غزل بسته می‏شود از لحظه‏ های بی‏ تو دلم خسته می‏شود بـاور نمـی‏کند، دل مغـرور و ســاکتم یا مهدی هر لحظه بیشتر به تو وابسته می‏شود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوشا آنان که گل رویت بدیدند ز تو چون خُلق نیکویت خریدند خوشا آنـان که تا سر منزل عشق برهنـه پــای تـا کـویت دویدند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دلم ز هجر تو در اضطراب می‌افتد بسان زلف تو در پیچ و تاب می‌افتد شبی که بی‌توام، ای ماه انجمن آرا دلم ز هجر تو از صبر و تاب می‌افتد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دل را زکمنـد تن رهـاندیم بیـا در مروه ترا به شوق خواندیم بیا تو غنچه نرگسی و ما، در ره تو تا کعبـه گــل لاله فشـاندیم بیا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کاش نامت باران بود! آنوقت .. تمام مردم شهر هم برای آمدنت دعا می کردند...!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کدام واژه را برایت کنار بگذارم؟ ای تجلی آدینه های تنهایی... بیا که بی تو واژه ای در افکارم نیست!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این جمعه هم از دیدن رویت خبری نیست دیگر نفسم هم،نفسِ معتبری نیست رد می شود این جمعه و تا لحظه آخر از آمدن سبز تو امّا اثری نیست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

طاقتم تاب شد و از تو نیامد خبری جگرم آب شد و از تو نیامد خبری عاشقانی که مدام از فرجت میگفتند عکسشان قاب شد و از تو نیامد خبری

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو یک روز میرسی و هر پرنده دوباره عاشق پرواز میشه/ به پایان میرسه دوریت و دنیا از این پایان خوش آغاز میشه...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همیشه حرف از رفتن هاست کاش کسی با آمدنش غافلگیرمان کند فرجش 5صلوات

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چه انتظار عجیبی ! عجیب تر که چه آسان نبودنت شده عادت ! چه کودکانه سپردیم دل به بازی قسمت ! چه بی خیال نشستیم ! چه کوششی ! چه وفایی ! فقط نشستم و گفتم : خدا کند که بیایی !

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ظهور امام زمان ( عج )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب کسی برای تو سجاده وا نکرد بغضی ترک نخورد و گلویی صدا نکرد انگار ما بدون حضور تو راحتیم وقتی کسی برا ظهورت دعا نکرد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به دنبال تو می گردم نمی یابم نشانت را / بگو باید کجا جویم مدار کهکشانت را تمام جاده را رفتم، غباری از سواری نیست / بیابان تا بیابان جسته ام ردّ نشانت را

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بر 7سین سفره قلبم نوشته اند : این سفره با سلام تو تکمیل می شود. الغوث والامان یا صاحب الزمان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ساده و پر معنی: شاید این جمعه بیاید،شاید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مــــــــــــهـدیـــــــا کعبــــــــــــــه شـــد از تــــــــــابِ تــــو بـــــــي تــــــــــاب بــتــــــــــــــــــــــــــــاب !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب‏های بی ‏تو، پلک غزل بسته می‏شود از لحظه‏ های بی‏ تو دلم خسته می‏شود بـاور نمـی‏کند، دل مغـرور و ســاکتم یا مهدی هر لحظه بیشتر به تو وابسته می‏شود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوشا آنان که گل رویت بدیدند ز تو چون خُلق نیکویت خریدند خوشا آنـان که تا سر منزل عشق برهنـه پــای تـا کـویت دویدند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دلم ز هجر تو در اضطراب می‌افتد بسان زلف تو در پیچ و تاب می‌افتد شبی که بی‌توام، ای ماه انجمن آرا دلم ز هجر تو از صبر و تاب می‌افتد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دل را زکمنـد تن رهـاندیم بیـا در مروه ترا به شوق خواندیم بیا تو غنچه نرگسی و ما، در ره تو تا کعبـه گــل لاله فشـاندیم بیا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کاش نامت باران بود! آنوقت .. تمام مردم شهر هم برای آمدنت دعا می کردند...!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کدام واژه را برایت کنار بگذارم؟ ای تجلی آدینه های تنهایی... بیا که بی تو واژه ای در افکارم نیست!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این جمعه هم از دیدن رویت خبری نیست دیگر نفسم هم،نفسِ معتبری نیست رد می شود این جمعه و تا لحظه آخر از آمدن سبز تو امّا اثری نیست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

طاقتم تاب شد و از تو نیامد خبری جگرم آب شد و از تو نیامد خبری عاشقانی که مدام از فرجت میگفتند عکسشان قاب شد و از تو نیامد خبری

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو یک روز میرسی و هر پرنده دوباره عاشق پرواز میشه/ به پایان میرسه دوریت و دنیا از این پایان خوش آغاز میشه...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همیشه حرف از رفتن هاست کاش کسی با آمدنش غافلگیرمان کند فرجش 5صلوات

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چه انتظار عجیبی ! عجیب تر که چه آسان نبودنت شده عادت ! چه کودکانه سپردیم دل به بازی قسمت ! چه بی خیال نشستیم ! چه کوششی ! چه وفایی ! فقط نشستم و گفتم : خدا کند که بیایی !