بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ظهور امام زمان ( عج )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یا صاحب الزمان ، داستان زندگی ما شده همین ؛ آمدیم ، نبودید ، رفتیم...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقای من بهار آمد اما بهار حضور تو کی خواهد آمد. ما در انتظار آمدنت شکوفه های بهاری ر ا سر راهت پر پر خواهیم کرد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوش به حال سال شمسي ماه دوازدهم اون داره تموم مي شه اما ! ماه دوازدهم ما هنوز نيامده ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوش آن زمان که برآید به یک کرشمه دو کار یکی ظهور امام و یکی شروع بهار...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بهار همه طراوتش را مدیون یک گل است! گل زیبای نرگس...! برای آمدنش دعا کنیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مهدی جان تقویم ما هنوز بهاری ندیده است بشکن سکوت یخ زده ی انتظار را الهم عجل الوليك الفرج‎

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آدینه را گره زده با انتظارها... آن یار،آن قرار دل بی قرارها...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اللهم عجل لولیک الفرج(عج) در فصل بهار ، بزم گلها گرم است... صد حیف که جای گل نرگش خالیست... تعجیل در فرج 3 صلوات

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بوي گلها عالمي را مست و حيران ميكند ديدن مهدي هزاران درد درمان ميكند همه گويند كه با يك گل نميگردد بهار من گلي دارم كه عالم را گلستان ميكند اللهم عجل لوليك الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اللهم عجل لولیک فرج(عج) انتظار فرجت شیوه دیرینه ماست مهرتو تا به ابد همسفر سینه ماست تعجیل در ظهورش 3 صلوات

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اللهم عجل لولیک فرج(عج) یاد دردناکترین درد زمین افتادم یاد دردمندترین فرد زمین افتادم عصر جمعه شد باردگر در یادم یاد دلتنگ ترین مرد زمین افتادم تعجیل در ظهورش 3 صلوات

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اللهم عجل لولیک فرج(عج) مولا جان آه می کشم تو را با تمام انتظار پر شکوفه کن مرا،ای کرامت بهار می رسد بهار و من بی شکوفه ام هنوز آفتاب من بتاب ،مهربان من ببار تعجیل در ظهورش 3 صلوات

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نه شرم و حیا ، نه عار داریم از تو اما گله بیشمار داریم از تو ما منتظر تو نیستیم “آقا جان” تنها همه “انتظار” داریم از تو

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غروب روشنی سر ایستگاه پنج شنبه منتظرت هستم .. ایمان دارم که میایی .. اللهم عجل لولیک الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو «بايد»ي و يقينی، نه اتفاقي و «شايد» تو سرنوشت زمينی، که اتفاق مي‌افتد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چه دعایی کنمت بهتر از این، که کنار پسر فاطمه هنگام اذان، سحر جمعه ای از این ایام، پشت دیوار بقیع،قامتت قد بکشد؛ به دو رکعت صلواتی که نثار حرم و گنبد برپا شده حضرت زهرا بکنی

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ظهور امام زمان ( عج )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یا صاحب الزمان ، داستان زندگی ما شده همین ؛ آمدیم ، نبودید ، رفتیم...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقای من بهار آمد اما بهار حضور تو کی خواهد آمد. ما در انتظار آمدنت شکوفه های بهاری ر ا سر راهت پر پر خواهیم کرد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوش به حال سال شمسي ماه دوازدهم اون داره تموم مي شه اما ! ماه دوازدهم ما هنوز نيامده ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوش آن زمان که برآید به یک کرشمه دو کار یکی ظهور امام و یکی شروع بهار...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بهار همه طراوتش را مدیون یک گل است! گل زیبای نرگس...! برای آمدنش دعا کنیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مهدی جان تقویم ما هنوز بهاری ندیده است بشکن سکوت یخ زده ی انتظار را الهم عجل الوليك الفرج‎

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آدینه را گره زده با انتظارها... آن یار،آن قرار دل بی قرارها...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اللهم عجل لولیک الفرج(عج) در فصل بهار ، بزم گلها گرم است... صد حیف که جای گل نرگش خالیست... تعجیل در فرج 3 صلوات

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بوي گلها عالمي را مست و حيران ميكند ديدن مهدي هزاران درد درمان ميكند همه گويند كه با يك گل نميگردد بهار من گلي دارم كه عالم را گلستان ميكند اللهم عجل لوليك الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اللهم عجل لولیک فرج(عج) انتظار فرجت شیوه دیرینه ماست مهرتو تا به ابد همسفر سینه ماست تعجیل در ظهورش 3 صلوات

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اللهم عجل لولیک فرج(عج) یاد دردناکترین درد زمین افتادم یاد دردمندترین فرد زمین افتادم عصر جمعه شد باردگر در یادم یاد دلتنگ ترین مرد زمین افتادم تعجیل در ظهورش 3 صلوات

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اللهم عجل لولیک فرج(عج) مولا جان آه می کشم تو را با تمام انتظار پر شکوفه کن مرا،ای کرامت بهار می رسد بهار و من بی شکوفه ام هنوز آفتاب من بتاب ،مهربان من ببار تعجیل در ظهورش 3 صلوات

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نه شرم و حیا ، نه عار داریم از تو اما گله بیشمار داریم از تو ما منتظر تو نیستیم “آقا جان” تنها همه “انتظار” داریم از تو

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غروب روشنی سر ایستگاه پنج شنبه منتظرت هستم .. ایمان دارم که میایی .. اللهم عجل لولیک الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو «بايد»ي و يقينی، نه اتفاقي و «شايد» تو سرنوشت زمينی، که اتفاق مي‌افتد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چه دعایی کنمت بهتر از این، که کنار پسر فاطمه هنگام اذان، سحر جمعه ای از این ایام، پشت دیوار بقیع،قامتت قد بکشد؛ به دو رکعت صلواتی که نثار حرم و گنبد برپا شده حضرت زهرا بکنی