بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت حضرت زهرا ( س )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر وجود فاطمه به عرصه جهان نبود/ز نور ختم الانبیا در دو جهان نشان نبود کفو تو هیچ کس بجز امیر مومنان نبود/پیمبر است مفتخر که بر زنان تو سروری میلاد حضرت فاطمه مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مژده که انسیه حورا رسید/عصمت حق، حضرت زهرا رسید کوکب رخشنده هفت آسمان/دخت نبی، ام ابیها رسید میلاد حضرت فاطمه مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یا فاطمه! روز حشر ستاری کن/دل سوختگان را ز کرم، یاری کن ما با همه گفتیم که با فاطمه ایم/تو نیز بیا و آبروداری کن میلاد حضرت فاطمه مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا مادر دهر، زاده فرزند و نژاد/صد گونه پسر چو انبیا زاد و نهاد  دختر که نبی شود نپرورد جهان/چون برتر از انبیا یکی فاطمه زاد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای روح تو، جلوه گاه سرمد زهرا!/وی سینه تو، بهشت احمد زهرا!  عید تو بود، ببخش عیدی ما را/ز آن دست که بوسید محمد زهرا!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سر ازل و حیات سرمد، زهراست/آیینه حق نمای احمد، زهراست  چون شد سخن از (ام أبیها)، گفتم/زهراست محمد و محمد، زهراست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای مشعل نور ناب! چشمت روشن/ای وارث آفتاب! چشمت روشن آمد به جهان، مادر والاگهرت/ای رهبر انقلاب! چشمت روشن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میلاد حضرت بتول و هدیه آسمانی خدا به رسول، بانوی ملکوت و جبروت، حضرت صدیقه طاهره گرامی باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جبریل به عرش نقش کوثر زده است طوبی گل تسبیح به پیکر زده است از خانه ی کوچک محمد (ص) امشب خورشید زمین و آسمان سر زده است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در باغ نبوت از نهال توحید هنگام سحر گلی شکوفا گردید چون غنچه ی گل ، خدیجه خندید چو دید زهرا چو گُل محمدی می خندید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توصیف تو برتر از عقول و ادراک در مدح تو خالق تو گفته لَولاک بی فاطمه ام نمی شد هر گز ممکن خَلق علی و احمد و خَلق افلاک

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت حضرت زهرا ( س )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر وجود فاطمه به عرصه جهان نبود/ز نور ختم الانبیا در دو جهان نشان نبود کفو تو هیچ کس بجز امیر مومنان نبود/پیمبر است مفتخر که بر زنان تو سروری میلاد حضرت فاطمه مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مژده که انسیه حورا رسید/عصمت حق، حضرت زهرا رسید کوکب رخشنده هفت آسمان/دخت نبی، ام ابیها رسید میلاد حضرت فاطمه مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یا فاطمه! روز حشر ستاری کن/دل سوختگان را ز کرم، یاری کن ما با همه گفتیم که با فاطمه ایم/تو نیز بیا و آبروداری کن میلاد حضرت فاطمه مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا مادر دهر، زاده فرزند و نژاد/صد گونه پسر چو انبیا زاد و نهاد  دختر که نبی شود نپرورد جهان/چون برتر از انبیا یکی فاطمه زاد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای روح تو، جلوه گاه سرمد زهرا!/وی سینه تو، بهشت احمد زهرا!  عید تو بود، ببخش عیدی ما را/ز آن دست که بوسید محمد زهرا!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سر ازل و حیات سرمد، زهراست/آیینه حق نمای احمد، زهراست  چون شد سخن از (ام أبیها)، گفتم/زهراست محمد و محمد، زهراست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای مشعل نور ناب! چشمت روشن/ای وارث آفتاب! چشمت روشن آمد به جهان، مادر والاگهرت/ای رهبر انقلاب! چشمت روشن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میلاد حضرت بتول و هدیه آسمانی خدا به رسول، بانوی ملکوت و جبروت، حضرت صدیقه طاهره گرامی باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جبریل به عرش نقش کوثر زده است طوبی گل تسبیح به پیکر زده است از خانه ی کوچک محمد (ص) امشب خورشید زمین و آسمان سر زده است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در باغ نبوت از نهال توحید هنگام سحر گلی شکوفا گردید چون غنچه ی گل ، خدیجه خندید چو دید زهرا چو گُل محمدی می خندید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توصیف تو برتر از عقول و ادراک در مدح تو خالق تو گفته لَولاک بی فاطمه ام نمی شد هر گز ممکن خَلق علی و احمد و خَلق افلاک