بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت حضرت علی اکبر(ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ز فرزند امیرالمؤمنین و زادهْ زهرا   شبیه روی بیغمبر ، علی اکبر آورده   به شام یازده ْشعبان عیان شد آن مه تابان   خرد گفتا حسین از ماه گردون بهتر آورده   ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اشقان را دلبری هست بی‌مثال   جمله‌اند شیدای آن حسن و کمال   عالمی دلخواه وصلش، کیست او   این بود آل محمد اکبر نیکو خصال   ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آفاق منور شده از طلعت ماهی   ماهی که اصیل است و برازنده شاهی   این زاده لیلاست، بود مظهر توحید   ثانیِّ محمد بود این نور الهی   ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این سرو قد باغ جنان است، مهِ افلاک   این جان حسین است و نبی، لؤلو لولاک   این دلبر زهرا بود و زاده لیلاست   دارد ز محمد نسب و منطق و ادراک   ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای شجر علم و حیا را ثمر   وی پسر شیر خدا را پسر   اشبه مخلوق به پیغمبری   یوسف لیلا علیِ اکبری   ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای رخ تو مطلع الانوار حُسن   خال لبت نقطه ی پرگار حُسن   بزم وفا را رخ ماه تو شمع   خوبی خوبان جهان در تو جمع   ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای که باروی چو ماهت، دلربای عالمینی   بانگاهی عاشقانه، قبله جان حسینی   یوسف آل عبائی، قبله دلهای مایی   ای علی دوم عشق، حیدر کرببلائی   ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فرزانه حق، مهر جهان، بحر ولایت   آمد به جهان آیت حق، کان کرامت   آفاق معطر شده از عارض ماهش   مولود حسین آمده، اکبر، مهِ عصمت   میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نسل جوان را به جهان رهبری   جلوه ی توحید، علی اکبری   هر که هوای رخ احمد کند   در تو تماشای پیمبر کند   ولادت باسعادت سرو باغ احمدی، آینه ی محمدی و روز جوان مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خورشید دل‌آرای حسین، ثانی احمد   باشد علی‌اکبر، گل فرخنده سرمد   هم‌نام علی باشد و بر فاطمه دلبر   این مظهر حق باشد و گل بانگ محمد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای نور خاندان نبوت جمال تو   ای فخر دودمان امامت کمال تو   ای اشبه تمام خلایق بخلق و خلق   بر خاتم نبوت و حسن خصال تو   میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از دامان لیلا گلى بر آمد   شبیه حضرت پیغمبر آمد   نور دل زینب اطهرآمد   لشکر کربلا را افسر آمد   میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اکبر که گل حمیده فاطمه است   نور دل نور دیده فاطمه است   هر چند که از گلشن لیلا باشد   او لاله پروریده فاطمه است   میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهی که ببینی رخ پیغمبر را   بنگر رخ زیبای علی اکبر را   در منطق و خلق و خوی او می بینی   با دیده ی جان محمدی دیگر را   میلاد شبیه ترین آینه ی پیغمبری مبارک باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حیدر ثانی بیامد یا نبی رخ می نماید   اکبر زیبای لیلا پرده از چهره گشاید   روی او روی محمد، بوی او بوی محمد   خلق او خلق عظیم و خوی او خوی محمد   ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سالروز ولادت با سعادت فرخ لقای نگارخانه عاشورا   حضرت علی اکبر(علیه السلام) خجسته باد

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت حضرت علی اکبر(ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ز فرزند امیرالمؤمنین و زادهْ زهرا   شبیه روی بیغمبر ، علی اکبر آورده   به شام یازده ْشعبان عیان شد آن مه تابان   خرد گفتا حسین از ماه گردون بهتر آورده   ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اشقان را دلبری هست بی‌مثال   جمله‌اند شیدای آن حسن و کمال   عالمی دلخواه وصلش، کیست او   این بود آل محمد اکبر نیکو خصال   ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آفاق منور شده از طلعت ماهی   ماهی که اصیل است و برازنده شاهی   این زاده لیلاست، بود مظهر توحید   ثانیِّ محمد بود این نور الهی   ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این سرو قد باغ جنان است، مهِ افلاک   این جان حسین است و نبی، لؤلو لولاک   این دلبر زهرا بود و زاده لیلاست   دارد ز محمد نسب و منطق و ادراک   ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای شجر علم و حیا را ثمر   وی پسر شیر خدا را پسر   اشبه مخلوق به پیغمبری   یوسف لیلا علیِ اکبری   ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای رخ تو مطلع الانوار حُسن   خال لبت نقطه ی پرگار حُسن   بزم وفا را رخ ماه تو شمع   خوبی خوبان جهان در تو جمع   ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای که باروی چو ماهت، دلربای عالمینی   بانگاهی عاشقانه، قبله جان حسینی   یوسف آل عبائی، قبله دلهای مایی   ای علی دوم عشق، حیدر کرببلائی   ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فرزانه حق، مهر جهان، بحر ولایت   آمد به جهان آیت حق، کان کرامت   آفاق معطر شده از عارض ماهش   مولود حسین آمده، اکبر، مهِ عصمت   میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نسل جوان را به جهان رهبری   جلوه ی توحید، علی اکبری   هر که هوای رخ احمد کند   در تو تماشای پیمبر کند   ولادت باسعادت سرو باغ احمدی، آینه ی محمدی و روز جوان مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خورشید دل‌آرای حسین، ثانی احمد   باشد علی‌اکبر، گل فرخنده سرمد   هم‌نام علی باشد و بر فاطمه دلبر   این مظهر حق باشد و گل بانگ محمد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای نور خاندان نبوت جمال تو   ای فخر دودمان امامت کمال تو   ای اشبه تمام خلایق بخلق و خلق   بر خاتم نبوت و حسن خصال تو   میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از دامان لیلا گلى بر آمد   شبیه حضرت پیغمبر آمد   نور دل زینب اطهرآمد   لشکر کربلا را افسر آمد   میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اکبر که گل حمیده فاطمه است   نور دل نور دیده فاطمه است   هر چند که از گلشن لیلا باشد   او لاله پروریده فاطمه است   میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهی که ببینی رخ پیغمبر را   بنگر رخ زیبای علی اکبر را   در منطق و خلق و خوی او می بینی   با دیده ی جان محمدی دیگر را   میلاد شبیه ترین آینه ی پیغمبری مبارک باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حیدر ثانی بیامد یا نبی رخ می نماید   اکبر زیبای لیلا پرده از چهره گشاید   روی او روی محمد، بوی او بوی محمد   خلق او خلق عظیم و خوی او خوی محمد   ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سالروز ولادت با سعادت فرخ لقای نگارخانه عاشورا   حضرت علی اکبر(علیه السلام) خجسته باد