بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چه تعبیری خدا در نقطه دارد / که تفسیری جدا هر نقطه دارد به تعداد بهار عمر زهرا(س) / همین اندازه کوثر نقطه دارد . . . (سوره ی کوثر ۱۸ نقطه دارد)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مگه میشه فاطمیه اشکامون رو در نیاره تقصیر چشمای ما نیست، نام زهرا گریه داره شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من با که گویم این که بهارم خزان شده ماهم به خاک تیره غربت نهان شده بانوی بی نشان که به هرسو نشان ز اوست رفت از برم به قامت همچون کمان شده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:


 اين قدر پي قبر من مظلومه نگرديد * هر جا دلتان مي شكند قبر من آنجاست * هر جا كه عزا بر من مظلومه گرفتند * ساكت ننشينيد حسين و حسن آنجاست* 14صلوات نثارحضرت زهرا(س)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

٣ صلوات نثار حضرت زهرا کنید و پيام رو به 5نفر بفرست تا ميليونها صلوات نثار حضرت زهرا بشه. التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زندگی ارزش ندارد بی ولای فاطمه قلبم آرامش ندارد بی ولای فاطمه. ای خدا جان را بگیراین عشق را از مامگیر شیعه آسایش ندارد بی ولای فاطمه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از بارگاه قدسی و افلاکی خدا / آمد به گوش اهل سماوات، این ندا / فرمود پروردگار که ای آسمانیان / آمده عزای فاطمه، حیّ علی العزاء

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مادر، دو بخش بیشتر ندارد. و ما هر چه می کشیم از بخش دوم است. آجرک الله یا صاحب الزمان (عج)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

باید از فقدان گل خونجوش بود / در فراق یاس مشکی پوش بود / یاس ما را رو به پاکی میبرد / رو به عشقی اشتراکی میبرد..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گفتمش نقاش را از غربت زهرا بكش
 گريه كرد و با قلم يك چادر خاكي كشيد 
گفتمش پس غربت زهرا كجاي نقش بود
 ناله كرد و زير چادر غنچه اي پرپر كشيد 
ايام فاطميه تسليت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماه خون ماه اشک ماه ماتم شد بر دل فاطمه داغ عالم شد. شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امشب ز غم تو آسمان بي ماه است چشم و دل ما قرين اشك و آه است رفتي به جواني از جهان يا زهرا گل بودي و عمر هر گلي كوتاه است يا فاطمه الزهرا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مادر" دو بخش دارد... و ما هرچه می کشیم از بخش دوم است... "در" و حالا در چند قدمی درب سوخته ایم! التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فاطمیه تا حکایت میشود، غربت حیدر روایت میشود فاطمیه فصل بیعت با علی است، جرم زهرا گفتن یک یا علی است *یا فاطمه(س)* ...التماس دعا...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آتش زدن به خانه مولا بهانه بودمقصود خصم کشتن بانوی خانه بود با آن همه سفارش پیغمبر خداپاداش دوستی علی تازیانه بود آن شب قوی ترین سند غربت علی تشییع مخفیانه و دفن شبانه بود 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سر فصل كتاب افرينش زهرا ست/ روح ادب و كمال و بينش زهراست/ روزي كه گشاينددر باغ بهشت/ مسئول گزينش و پذيرش زهرا ست.

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چه تعبیری خدا در نقطه دارد / که تفسیری جدا هر نقطه دارد به تعداد بهار عمر زهرا(س) / همین اندازه کوثر نقطه دارد . . . (سوره ی کوثر ۱۸ نقطه دارد)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مگه میشه فاطمیه اشکامون رو در نیاره تقصیر چشمای ما نیست، نام زهرا گریه داره شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من با که گویم این که بهارم خزان شده ماهم به خاک تیره غربت نهان شده بانوی بی نشان که به هرسو نشان ز اوست رفت از برم به قامت همچون کمان شده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:


 اين قدر پي قبر من مظلومه نگرديد * هر جا دلتان مي شكند قبر من آنجاست * هر جا كه عزا بر من مظلومه گرفتند * ساكت ننشينيد حسين و حسن آنجاست* 14صلوات نثارحضرت زهرا(س)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

٣ صلوات نثار حضرت زهرا کنید و پيام رو به 5نفر بفرست تا ميليونها صلوات نثار حضرت زهرا بشه. التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زندگی ارزش ندارد بی ولای فاطمه قلبم آرامش ندارد بی ولای فاطمه. ای خدا جان را بگیراین عشق را از مامگیر شیعه آسایش ندارد بی ولای فاطمه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از بارگاه قدسی و افلاکی خدا / آمد به گوش اهل سماوات، این ندا / فرمود پروردگار که ای آسمانیان / آمده عزای فاطمه، حیّ علی العزاء

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مادر، دو بخش بیشتر ندارد. و ما هر چه می کشیم از بخش دوم است. آجرک الله یا صاحب الزمان (عج)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

باید از فقدان گل خونجوش بود / در فراق یاس مشکی پوش بود / یاس ما را رو به پاکی میبرد / رو به عشقی اشتراکی میبرد..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گفتمش نقاش را از غربت زهرا بكش
 گريه كرد و با قلم يك چادر خاكي كشيد 
گفتمش پس غربت زهرا كجاي نقش بود
 ناله كرد و زير چادر غنچه اي پرپر كشيد 
ايام فاطميه تسليت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماه خون ماه اشک ماه ماتم شد بر دل فاطمه داغ عالم شد. شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امشب ز غم تو آسمان بي ماه است چشم و دل ما قرين اشك و آه است رفتي به جواني از جهان يا زهرا گل بودي و عمر هر گلي كوتاه است يا فاطمه الزهرا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مادر" دو بخش دارد... و ما هرچه می کشیم از بخش دوم است... "در" و حالا در چند قدمی درب سوخته ایم! التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فاطمیه تا حکایت میشود، غربت حیدر روایت میشود فاطمیه فصل بیعت با علی است، جرم زهرا گفتن یک یا علی است *یا فاطمه(س)* ...التماس دعا...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آتش زدن به خانه مولا بهانه بودمقصود خصم کشتن بانوی خانه بود با آن همه سفارش پیغمبر خداپاداش دوستی علی تازیانه بود آن شب قوی ترین سند غربت علی تشییع مخفیانه و دفن شبانه بود 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سر فصل كتاب افرينش زهرا ست/ روح ادب و كمال و بينش زهراست/ روزي كه گشاينددر باغ بهشت/ مسئول گزينش و پذيرش زهرا ست.