بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ســـــــلامـــتـی دخـــدری که پــسر مورد علاقش اومد خواستگاریش امــــا شرط گذاشت که باید چادرشو بـــذاره زمینــو و اون دخـــدر . . . یـــادگار خانوم فاطمه زهـــرا (س) رو انتخاب کرد! :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شروع شد... ایام غم مادرمان شروع شد ... آتش و در و دیوار و دستان بسته ... تکرار صحنه های درد ... خدایا کمکمان کن ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حجــــابــــ ، همان چــــادری بود که پشتــــ در خانه سوخت .. ولــــی از ســــر فاطــــمه (سلام الله علیها) نیفتــــاد ....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب توی مسجد مداح داشت می گفت چادر حضرت فاطمه چندتا ویژگی داشت:  هم خاکی بود هم خونی بود هم سوخته بود فدای چادر مشکی ات یا زهرا...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

لباس سال نو ام را سیاه خواهم دوخت که سین اولم امسال سوگ فاطمه(س)است کسایی که عید امسال مشکی میپوشن لایک کنن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بر جان احمد زد شرر ان دشمن دیرینه ات.بشکست باب خانه ات هم استخوان سینه ات.هم کشت فرزند تو را ان قاتل پرکینه ات.بعد از تو شد اوای من زهرای من زهرای من

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کاش......! زهرا(س) هم زیارتگاه داشت...... ایام فاطمیه پیشاپیش تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مادر دو بخش است ،،و ما هر چه میکشیم از بخش دوم آن است... ایام فاطمیه تسلیت باد...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عالم در خم ابرو وچشم فاطمه گردش میکند...ایام شهادت مادرمان پیشاپیش تسلیت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوباره فاطمیه و دوباره نغمه های دل... دوباره آه می کشم به یاد غصه ات ز دل... ....« السلام علیک یا فاطمه الزهرا»..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

₪آنــــ شــــبــــ قــــوی ترینــــ سنــــد غــــربـتــــــِـ علــــی ، تــــشییع مخــــفیانــــه و دفــــن شبــــانه بــــود ... ₪ایــــام شهــــادتــــ مــــادرســــادات تســــلیتــــ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مگه میشه فاطمیه اشکامون رو در نیاره تقصیر چشمای ما نیست، نام زهرا گریه داره السلام علیک یافاطمه الزهرا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کجا میخوای میری؟ چرا، منو نمیبری؟ حسین، این دم آخری چقد، شبیه ♥مادری♥ شهادت حضرت فاطمه(سلام الله علیه) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من دنیای دنیاپرستان را دوست ندارم. حضرت فاطمه زهرا (س) مادرپهلوشکسته بحق اشک یتیمانت در قیامت شفاعتمان کن.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جامه ی عید من امسال همین هست که هست. . دلم از ماتم آن کوچه حزین هست که هست. منتقم سیلی مادر کی می آیی.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدایا... قسم به بزرگیت هیچکس هیچوقت مریضی پدر مادرشو نبینه **** لایک نمیخوام فقط با صدای بلند همراه با حس قلبیت بگو آمییین

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ســـــــلامـــتـی دخـــدری که پــسر مورد علاقش اومد خواستگاریش امــــا شرط گذاشت که باید چادرشو بـــذاره زمینــو و اون دخـــدر . . . یـــادگار خانوم فاطمه زهـــرا (س) رو انتخاب کرد! :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شروع شد... ایام غم مادرمان شروع شد ... آتش و در و دیوار و دستان بسته ... تکرار صحنه های درد ... خدایا کمکمان کن ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حجــــابــــ ، همان چــــادری بود که پشتــــ در خانه سوخت .. ولــــی از ســــر فاطــــمه (سلام الله علیها) نیفتــــاد ....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب توی مسجد مداح داشت می گفت چادر حضرت فاطمه چندتا ویژگی داشت:  هم خاکی بود هم خونی بود هم سوخته بود فدای چادر مشکی ات یا زهرا...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

لباس سال نو ام را سیاه خواهم دوخت که سین اولم امسال سوگ فاطمه(س)است کسایی که عید امسال مشکی میپوشن لایک کنن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بر جان احمد زد شرر ان دشمن دیرینه ات.بشکست باب خانه ات هم استخوان سینه ات.هم کشت فرزند تو را ان قاتل پرکینه ات.بعد از تو شد اوای من زهرای من زهرای من

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کاش......! زهرا(س) هم زیارتگاه داشت...... ایام فاطمیه پیشاپیش تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مادر دو بخش است ،،و ما هر چه میکشیم از بخش دوم آن است... ایام فاطمیه تسلیت باد...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عالم در خم ابرو وچشم فاطمه گردش میکند...ایام شهادت مادرمان پیشاپیش تسلیت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوباره فاطمیه و دوباره نغمه های دل... دوباره آه می کشم به یاد غصه ات ز دل... ....« السلام علیک یا فاطمه الزهرا»..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

₪آنــــ شــــبــــ قــــوی ترینــــ سنــــد غــــربـتــــــِـ علــــی ، تــــشییع مخــــفیانــــه و دفــــن شبــــانه بــــود ... ₪ایــــام شهــــادتــــ مــــادرســــادات تســــلیتــــ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مگه میشه فاطمیه اشکامون رو در نیاره تقصیر چشمای ما نیست، نام زهرا گریه داره السلام علیک یافاطمه الزهرا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کجا میخوای میری؟ چرا، منو نمیبری؟ حسین، این دم آخری چقد، شبیه ♥مادری♥ شهادت حضرت فاطمه(سلام الله علیه) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من دنیای دنیاپرستان را دوست ندارم. حضرت فاطمه زهرا (س) مادرپهلوشکسته بحق اشک یتیمانت در قیامت شفاعتمان کن.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جامه ی عید من امسال همین هست که هست. . دلم از ماتم آن کوچه حزین هست که هست. منتقم سیلی مادر کی می آیی.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدایا... قسم به بزرگیت هیچکس هیچوقت مریضی پدر مادرشو نبینه **** لایک نمیخوام فقط با صدای بلند همراه با حس قلبیت بگو آمییین