بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روضه همین بیت است،مادر مینشیند جای دو زانو،چهار زانو رو به قبله ایام فاطمیه تسلیت باد...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

طفلی حسن در کوچه خیلی دست وپا زد تا پاشود مادر،ولی آخر زمین خورد... ایام فاطمیه تسلیت باد...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای استخوان شکسته ی حیدر چه می کنی با کار خانه زخم تو درمان نمی شود من خواهشم شده ست که زهراي(س) من بمان تو با اشاره گفتی علی(ع) جان نمی شود ایام شهادت حضرت زهرا (س) تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

برخیز و باز مادریت را شروع کن فضه حریف گریه ی طفلان نمی شود شهادت مظلومانه حضرت زهرا (س) تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای خاک در تو تاج سرها زهرا(س) وی قبر تو مخفی ز نظرها زهرا(س) تا باب شفاعت تو بازست چه غم  گر بسته شود تمام درها زهرا(س)... شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) تسلیت باد...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غروب دوشنبه که یاس پر پر شد و چادر مادر به خون مزین شد هوای شهر مدینه ز کوفه بدتر شد سکوت پاسخ این العزیز حیدر شد  بداهه دسخط ...سین ...الف

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نیازی نیست روضه سر بیاید نباید روضه خوان دیگر بیاید برای گریه این ایام کافی است فقط گاهی صدای"در"بیاید شهادت مادرمون حضرت فاطمه تسلیت باد... آجرک الله یا صاحب الزمان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ازحســــين اين همه اصرار حســــن حرف بزن  ازحسن بغــــض پي بغـــض، برادر ســخــت است  مجلس روضه گرفتيم برايت زهــــــرا روضه ات را حسنت خواند و حسينت غَـــــش کرد يــازهــــــرا(س)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مـــادر... هــر کـاری کـند بـچه‌ها یـاد مـی‌گـیرند ... مـثلا اگـر شــهید بـشود ... یـازهـــرا...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الا ای چاه ، یارم را گرفتند  گلم ، باغم ، بهارم را گرفتند  میان کوچه ها با ضرب سیلی  همه دار و ندارم را گرفتند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فاطمیه را نمیتوان با شعر یا نوشته توصیف کرد.... فاطمه را باید حس کرد دلت  حجابت رفتارت گفتارت که مورد پسند فاطمه شد قبر مخفی اشکار میشود دلتان مملو از محبت فاطمه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در جـهان تـا زنـده ام گـویـم ثـنای فـاطمه/دسـت حـاجت مـی بـرم سـوی خـدای فـاطمه/گـر بـرای درد بـی درمـان مـداوا طالبی/رایـگان درمان کـند دارالـشفای فـاطمه . . . یا فاطمه الزهرا...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خیلی حرف است گستاخی را به حدی برسانی که خود را لایق هم کلامی با امام زمان بدانی... اقا جان ببخش منِ گستاخ نالایق را...باید محضرت تسلیت بگویم شهادت مادرت را... تسلیت مهدی جان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بهمان لحظه سیلی خوردنــ لحظه پشت در اوسوگند.. بخدا عرش خدامیلرزد دخت نبی آهی بکشد.. لبیک یا زهرا(س)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

السلام علیک یا ایتها الصدیقه الشهیده  برگرد تا که طبق روال همیشه ات قبل از خودت سفارش همسایه را کنی این بچه ها بدون تو چیزی نمیخورند  برگرد تا دوباره خودت سفره وا کنی شهادت حضرت زهرا (س) تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امـشـب دل سـنـگ کـوچـه هـا مـــیگریــد / یـک شـهر،خـمـوش و بـیـصـدا مـــیگرید تـشـیـیـع جـنـازه غـریـب زهــــراسـت / تـابـوت بـحـال مـرتـضـی مـــیـگریــد

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روضه همین بیت است،مادر مینشیند جای دو زانو،چهار زانو رو به قبله ایام فاطمیه تسلیت باد...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

طفلی حسن در کوچه خیلی دست وپا زد تا پاشود مادر،ولی آخر زمین خورد... ایام فاطمیه تسلیت باد...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای استخوان شکسته ی حیدر چه می کنی با کار خانه زخم تو درمان نمی شود من خواهشم شده ست که زهراي(س) من بمان تو با اشاره گفتی علی(ع) جان نمی شود ایام شهادت حضرت زهرا (س) تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

برخیز و باز مادریت را شروع کن فضه حریف گریه ی طفلان نمی شود شهادت مظلومانه حضرت زهرا (س) تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای خاک در تو تاج سرها زهرا(س) وی قبر تو مخفی ز نظرها زهرا(س) تا باب شفاعت تو بازست چه غم  گر بسته شود تمام درها زهرا(س)... شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) تسلیت باد...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غروب دوشنبه که یاس پر پر شد و چادر مادر به خون مزین شد هوای شهر مدینه ز کوفه بدتر شد سکوت پاسخ این العزیز حیدر شد  بداهه دسخط ...سین ...الف

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نیازی نیست روضه سر بیاید نباید روضه خوان دیگر بیاید برای گریه این ایام کافی است فقط گاهی صدای"در"بیاید شهادت مادرمون حضرت فاطمه تسلیت باد... آجرک الله یا صاحب الزمان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ازحســــين اين همه اصرار حســــن حرف بزن  ازحسن بغــــض پي بغـــض، برادر ســخــت است  مجلس روضه گرفتيم برايت زهــــــرا روضه ات را حسنت خواند و حسينت غَـــــش کرد يــازهــــــرا(س)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مـــادر... هــر کـاری کـند بـچه‌ها یـاد مـی‌گـیرند ... مـثلا اگـر شــهید بـشود ... یـازهـــرا...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الا ای چاه ، یارم را گرفتند  گلم ، باغم ، بهارم را گرفتند  میان کوچه ها با ضرب سیلی  همه دار و ندارم را گرفتند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فاطمیه را نمیتوان با شعر یا نوشته توصیف کرد.... فاطمه را باید حس کرد دلت  حجابت رفتارت گفتارت که مورد پسند فاطمه شد قبر مخفی اشکار میشود دلتان مملو از محبت فاطمه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در جـهان تـا زنـده ام گـویـم ثـنای فـاطمه/دسـت حـاجت مـی بـرم سـوی خـدای فـاطمه/گـر بـرای درد بـی درمـان مـداوا طالبی/رایـگان درمان کـند دارالـشفای فـاطمه . . . یا فاطمه الزهرا...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خیلی حرف است گستاخی را به حدی برسانی که خود را لایق هم کلامی با امام زمان بدانی... اقا جان ببخش منِ گستاخ نالایق را...باید محضرت تسلیت بگویم شهادت مادرت را... تسلیت مهدی جان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بهمان لحظه سیلی خوردنــ لحظه پشت در اوسوگند.. بخدا عرش خدامیلرزد دخت نبی آهی بکشد.. لبیک یا زهرا(س)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

السلام علیک یا ایتها الصدیقه الشهیده  برگرد تا که طبق روال همیشه ات قبل از خودت سفارش همسایه را کنی این بچه ها بدون تو چیزی نمیخورند  برگرد تا دوباره خودت سفره وا کنی شهادت حضرت زهرا (س) تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امـشـب دل سـنـگ کـوچـه هـا مـــیگریــد / یـک شـهر،خـمـوش و بـیـصـدا مـــیگرید تـشـیـیـع جـنـازه غـریـب زهــــراسـت / تـابـوت بـحـال مـرتـضـی مـــیـگریــد