بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گویند که بر حاشیه ی برگ شقایق بنویسید... ... گل تاب فشار در و دیوار ندارد....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کاش از قلبم به قبرش راه داشت کاش زهرا هم زیارتگاه داشت کاش ثانی ذره ای احساس داشت احترام باغبان و یاس داشت کاش زهرا پشت در تنها نبود مادر سادات هم عباس داشت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جامه ی عید من امسال همین هست که هست. . دلم از ماتم آن کوچه حزین هست که هست. منتقم سیلی مادر کی می آیی.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیگر آن خنده زیبا به لب مولا نیست... همه هستند ولی هیچ کسی زهرا نیست... قطره ی اشک علی تابه ته چاه رسید... چاه فهمید که کسی همچو علی تنها نیست...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما که از روضه ی امّ شهدا مدهوشیم عید بی عید فقط رخت عزا میپوشم صلی الله علیک یا فاطمه بنت محمد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دلتنگ ِ توأم ، فصل ِ دل آشوبی ها ... ایّامِ به سینه و به سرکوبی ها  .. دارد به مشام می رسد عطر ِ بقیع .. ایّام ِ عزای ِ مادر ِ خوبی ها .. صلی الله علیک یا صدیقة الشهیدة سلام الله علیها .. |

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به یاد شهدایی که شب های عملیات پشت لباساشون مینوشتن... میروم تا انتقام (س ی ل ی) زهرا(س) بگیرم....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما اهل بیت حجت خدا بر مردم هستیم و مادر ما فاطمه(س) حجت خدا بر ماست امام حسن عسکری(ص) تفسیر اطیب البیان جلد13 ص 225

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حضرت حیدر‏(ع‏)ب اسم فاطمه (س‏)‏حساس بود خلقت ازروزازل مدیون عطر یاس بود ای ک ره بستی میان کوچه هابرفاطمه‏(س
‏‏)‏ گردنت رامیشکست انجا اگر عباس بود اللهم عجل لولیک الفرج‏(عج‏)‏

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مردک پست که عمری نمک حیدر خورد نعره زد بر سر مادر به غرورم برخورد ایستادم به روی پنجه ی پا اما حیف دستش از روی سرم رد شد وبر مادر خورد پیشاپیش آجرک الله بقیه الله

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مردم من حسنم غصه دارم/از دل حرفای ناگفته دارم چی بگم از دلم بزار بگم از کوچه ها مادرم رو زمین چهل تا مرد بی حیا مادر بمیرم پهلوت شکسته/هم دستو بازوت،سینت شکسته

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

السلام علیک یا فاطمه الزهرا (س) اين روزها كه مادرمان بين بستر است دل بيشتر هواييه ديدار دلبر است اين روزها كه ياس علي(ع)قد خميده است دل بيشتر براي ظهورت تپيده است... ایام فاطمیه تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلام بانوىبىنشان سلام حضرت مادر،فداىپهلوىشکسته خانوم بشم،خانوم تو رو بجان حسینت ما رو از درخونت دس خالىبرنگردون.حاجت دلاى مارو بده.دلتنگى.ساداتم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با خودم فکر می کنم حالا کوچه ی ما چقدر تاریک است گریه،مادر،دوشنبه،در،کوچه راستی! فاطمیه نزدیک است... ایام فاطمیه تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مـا زنـده بـه لـطف و رحـمـت زهـرائیم / مــامـور بـرای خـدمت زهـرائیم روزی کــه تــمام خـلق حــیران هــستند / مــا مـنـتظر شــفـاعـت زهـرائیم ایام فاطمیه تسلیت . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از علی "ع" درباره ی فاطمه"س"پرسیدند... فرمودند:بهترین کمک کار من در بندگی خدا. "السلامو علیک ایتها الصدیقه الشهیده"...

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گویند که بر حاشیه ی برگ شقایق بنویسید... ... گل تاب فشار در و دیوار ندارد....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کاش از قلبم به قبرش راه داشت کاش زهرا هم زیارتگاه داشت کاش ثانی ذره ای احساس داشت احترام باغبان و یاس داشت کاش زهرا پشت در تنها نبود مادر سادات هم عباس داشت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جامه ی عید من امسال همین هست که هست. . دلم از ماتم آن کوچه حزین هست که هست. منتقم سیلی مادر کی می آیی.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیگر آن خنده زیبا به لب مولا نیست... همه هستند ولی هیچ کسی زهرا نیست... قطره ی اشک علی تابه ته چاه رسید... چاه فهمید که کسی همچو علی تنها نیست...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما که از روضه ی امّ شهدا مدهوشیم عید بی عید فقط رخت عزا میپوشم صلی الله علیک یا فاطمه بنت محمد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دلتنگ ِ توأم ، فصل ِ دل آشوبی ها ... ایّامِ به سینه و به سرکوبی ها  .. دارد به مشام می رسد عطر ِ بقیع .. ایّام ِ عزای ِ مادر ِ خوبی ها .. صلی الله علیک یا صدیقة الشهیدة سلام الله علیها .. |

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به یاد شهدایی که شب های عملیات پشت لباساشون مینوشتن... میروم تا انتقام (س ی ل ی) زهرا(س) بگیرم....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما اهل بیت حجت خدا بر مردم هستیم و مادر ما فاطمه(س) حجت خدا بر ماست امام حسن عسکری(ص) تفسیر اطیب البیان جلد13 ص 225

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حضرت حیدر‏(ع‏)ب اسم فاطمه (س‏)‏حساس بود خلقت ازروزازل مدیون عطر یاس بود ای ک ره بستی میان کوچه هابرفاطمه‏(س
‏‏)‏ گردنت رامیشکست انجا اگر عباس بود اللهم عجل لولیک الفرج‏(عج‏)‏

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مردک پست که عمری نمک حیدر خورد نعره زد بر سر مادر به غرورم برخورد ایستادم به روی پنجه ی پا اما حیف دستش از روی سرم رد شد وبر مادر خورد پیشاپیش آجرک الله بقیه الله

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مردم من حسنم غصه دارم/از دل حرفای ناگفته دارم چی بگم از دلم بزار بگم از کوچه ها مادرم رو زمین چهل تا مرد بی حیا مادر بمیرم پهلوت شکسته/هم دستو بازوت،سینت شکسته

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

السلام علیک یا فاطمه الزهرا (س) اين روزها كه مادرمان بين بستر است دل بيشتر هواييه ديدار دلبر است اين روزها كه ياس علي(ع)قد خميده است دل بيشتر براي ظهورت تپيده است... ایام فاطمیه تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلام بانوىبىنشان سلام حضرت مادر،فداىپهلوىشکسته خانوم بشم،خانوم تو رو بجان حسینت ما رو از درخونت دس خالىبرنگردون.حاجت دلاى مارو بده.دلتنگى.ساداتم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با خودم فکر می کنم حالا کوچه ی ما چقدر تاریک است گریه،مادر،دوشنبه،در،کوچه راستی! فاطمیه نزدیک است... ایام فاطمیه تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مـا زنـده بـه لـطف و رحـمـت زهـرائیم / مــامـور بـرای خـدمت زهـرائیم روزی کــه تــمام خـلق حــیران هــستند / مــا مـنـتظر شــفـاعـت زهـرائیم ایام فاطمیه تسلیت . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از علی "ع" درباره ی فاطمه"س"پرسیدند... فرمودند:بهترین کمک کار من در بندگی خدا. "السلامو علیک ایتها الصدیقه الشهیده"...