بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت زینب ( س )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، سالروز وفات پیام آوردشت کربلا حضرت زینب کبرى(س)بر شما تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زیـنـب کـبـری (س) بـه دنـیـا آمـده بـود تـا صـبـر و شـکـیـبـایـی را از حـضـور خـویـش شـرمـسـار کـنـد. وفـات حـضـرت زیـنـب (س) تـسـلـیـت بـاد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یا ﺯﯾﻨﺐ(ﺱ) ﺗﻮ ﮐﻮﻩ ﺻﺒﺮ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺻﺒﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺍﺳﻮﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ؟! ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮﺩﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻣﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺣﯽّ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻢ ؟ ﯾﺎﺭﯼ ﺍﻡ ﮐﻦ... ﻭﻓﺎﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﯾﻨﺐ(س) ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﺎﺩ.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوبی گریه در آن است که در شب باشد گریه خوب است که بر معجر زینب باشد وفات شهادت گونه ی خانم حضرت زینب(س) رو به مولا و سرورمون حضرت مهدی(عج) وهمه ی شیعیان تسلیت میگم...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گذشتی از همه چیزت به پای عشق حسین(ع) چه خواهری تو برادر، که مادری کردی وفات حضرت زینب کبری (س) تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زن مگو مرد آفرین روزگار زن مگو بنت الجلال اخت الوقار زن مگو عرش خدا را قائمه یک محمد یک علی یک فاطمه وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نه تنها زینب از دین یاوری کرد / به همت کاروان را رهبری کرد به دوران اسارت با یتیمان / نوازشها به مهر مادری کرد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من از حرم تا قتلگاه سعی و صفایی کرده ام / بعد از حسین در کربلا بالله خدایی کرده ام آنچه مرا بی صبر کرد بزم شراب شام بود / آنجا که باشد مقتلم کنج خراب شام بود . . . وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حال و هوای کربلا در حال من پیدا بود / هر کس حسینی می شود با نام من شیدا شود من زینبم دخت علی آئینه زهرا منم / پیغمبر پیغمبران مجموعه ی غمها منم . . . وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای سرکه بود بار غمت بر دوشم / زود است که داغ تو کند گل پوشم بر خطبه ی من تو گوش کردی اکنون / قرآن تو بخوان که من سراپا گوشم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زینب یگانه است خدا هم به فاطمه / تا زینب است دختر دیگر نمی دهد زینب همان کسی است که در را عفتش / عباس می دهد نخ معجر نمی دهد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زلف عفاف، رشته دامان زینب است / آیات صبر، پایه ی ایمان زینب است ایثار و پـاکدامنی و عزم و اقتدار / این چار، درسِ طفلِ دبستان زینب است وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نه تنها زینب از دین یاوری کرد / به همت کاروان را رهبری کرد به دوران اسارت با یتیمان / نوازشها به مهر مادری کرد . . . وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کربلا دارالنعیم زینب است / کعبه خود تحت حریم زینب است عمر زینب فخر مولا بود و بس / او به زهرا المثنی بود و بس . . . وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عشق با زینب تبانی کرده است / رنگ گل را ارغوانی کرده است هست کیش رهبریت کیش او / صبر زانو می زند در پیش او . . . وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چون قافله ی عشق رسیدند زراه / برتربت شاه دین بصد ناله و آه زینب بسر قبر برادر می گفت / لاحول ولا قوه الا باالله . . .

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت زینب ( س )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، سالروز وفات پیام آوردشت کربلا حضرت زینب کبرى(س)بر شما تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زیـنـب کـبـری (س) بـه دنـیـا آمـده بـود تـا صـبـر و شـکـیـبـایـی را از حـضـور خـویـش شـرمـسـار کـنـد. وفـات حـضـرت زیـنـب (س) تـسـلـیـت بـاد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یا ﺯﯾﻨﺐ(ﺱ) ﺗﻮ ﮐﻮﻩ ﺻﺒﺮ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺻﺒﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺍﺳﻮﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ؟! ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮﺩﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻣﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺣﯽّ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻢ ؟ ﯾﺎﺭﯼ ﺍﻡ ﮐﻦ... ﻭﻓﺎﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﯾﻨﺐ(س) ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﺎﺩ.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوبی گریه در آن است که در شب باشد گریه خوب است که بر معجر زینب باشد وفات شهادت گونه ی خانم حضرت زینب(س) رو به مولا و سرورمون حضرت مهدی(عج) وهمه ی شیعیان تسلیت میگم...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گذشتی از همه چیزت به پای عشق حسین(ع) چه خواهری تو برادر، که مادری کردی وفات حضرت زینب کبری (س) تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زن مگو مرد آفرین روزگار زن مگو بنت الجلال اخت الوقار زن مگو عرش خدا را قائمه یک محمد یک علی یک فاطمه وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نه تنها زینب از دین یاوری کرد / به همت کاروان را رهبری کرد به دوران اسارت با یتیمان / نوازشها به مهر مادری کرد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من از حرم تا قتلگاه سعی و صفایی کرده ام / بعد از حسین در کربلا بالله خدایی کرده ام آنچه مرا بی صبر کرد بزم شراب شام بود / آنجا که باشد مقتلم کنج خراب شام بود . . . وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حال و هوای کربلا در حال من پیدا بود / هر کس حسینی می شود با نام من شیدا شود من زینبم دخت علی آئینه زهرا منم / پیغمبر پیغمبران مجموعه ی غمها منم . . . وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای سرکه بود بار غمت بر دوشم / زود است که داغ تو کند گل پوشم بر خطبه ی من تو گوش کردی اکنون / قرآن تو بخوان که من سراپا گوشم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زینب یگانه است خدا هم به فاطمه / تا زینب است دختر دیگر نمی دهد زینب همان کسی است که در را عفتش / عباس می دهد نخ معجر نمی دهد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زلف عفاف، رشته دامان زینب است / آیات صبر، پایه ی ایمان زینب است ایثار و پـاکدامنی و عزم و اقتدار / این چار، درسِ طفلِ دبستان زینب است وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نه تنها زینب از دین یاوری کرد / به همت کاروان را رهبری کرد به دوران اسارت با یتیمان / نوازشها به مهر مادری کرد . . . وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کربلا دارالنعیم زینب است / کعبه خود تحت حریم زینب است عمر زینب فخر مولا بود و بس / او به زهرا المثنی بود و بس . . . وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عشق با زینب تبانی کرده است / رنگ گل را ارغوانی کرده است هست کیش رهبریت کیش او / صبر زانو می زند در پیش او . . . وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چون قافله ی عشق رسیدند زراه / برتربت شاه دین بصد ناله و آه زینب بسر قبر برادر می گفت / لاحول ولا قوه الا باالله . . .