بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام موسی کاظم ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یا حضرت معصومه، ای یادگار زهرا بزم عزا به پا کن امشب برای بابا ای شیعیان بیارید عطر و گلاب و قرآن موسی بن جعفر آزاد، گردد ز کنج زندان شهادت غریبانه ی امام کاظم ع تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از جهان رفته با قلب خسته نزد زهرای پهلو شکسته راحت از جور و زنجیر کین شد خاک غم بر سر مسلمین شد شهادت امام موسی کاظم تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مشب شب عزای امام عالمین است دل را هوای قبر غریب کاظمین است باب الحوائج امشب حاجت روا گردیده مهدی به یاد جدش، صاحب عزا گردیده آجرک الله یا بقیه الله

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سخنی گهربار از هفتمین امام همام و نهمین معصوم مظلوم: کم گویى ، حکمت بزرگى است، بر شما باد به خموشى که شیوه اى نیکو و سبک بار و سبب تخفیف گناه است شهادتش تسلیت و تعزیت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدایا بحق امام کاظم ع، توفیق کظم غیظ در لحظات سخت امتحان را به همه ما عطا بفرما آمین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یا حضرت معصومه، ای یادگار زهرا بزم عزا به پا کن امشب برای بابا ای شیعیان بیارید عطر و گلاب و قرآن موسی بن جعفر آزاد، گردد ز کنج زندان شهادت غریبانه ی امام کاظم-ع تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چهار چوب نگاهت به چهار دیواری / اگر چه روز نداری، همیشه بیداری   مکیده است توان تو را لب زنجیر / برای دادن جان، جان من توان داری؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از جهان رفته با قلب خسته / نزد زهرای پهلو شکسته   راحت از جور و زنجیر کین شد / خاک غم بر سر مسلمین شد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امشب شب عزای امام عالمین است   دل را هوای قبر غریب کاظمین است   باب الحوائج امشب حاجت روا گردیده   مهدی به یاد جدش، صاحب عزا گردیده   آجرک الله یا بقیة الله

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای بنای حرم عدل و امان را بانی   وی ز رخسار تو آفاقْ همه نورانی   که گمان داشت که با آن همه تشریف و جلال   یوسف فاطمه یک عمر شود زندانی؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کن روان اشک غم ای شیعه به دامان امروز   تسلیت ده به شهنشاه خراسان امروز   کشته شد موسی بن جعفر ز جفای هارون   زیر زنجیر بلا، گوشه ی زندان امروز

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کسی که روح الامین است طایر حرمش   هجوم حادثه بر هم زد آشیانش را   به حبس و بند و شهادت اگر چه راضی شد   به جان خرید بلاهای شیعیانش را . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پشت غزل شکست و قلم شد عصای او   هرجا که رفت، رفت قلم پا به پای او   شاعر «سکوت ـ ضجّه» زد و خُرد شد، ولی   نشنیده مانْد مثل همیشه صدای او   شهادت امام موسی کاظم تسلیت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تاکه ما همسفر عشق به افلاک شویم / بارالها!مددی کن که همه پاک شویم   دست تقدیر چنان کن که پس از دادن جان / درجوارحرم عشق همه خاک شویم   شهادت امام موسی کاظم(ع) تسلیت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یا حضرت معصومه، ای یادگار زهرا   بزم عزا به پا کن امشب برای بابا   ای شیعیان بیارید عطر و گلاب و قرآن   موسی بن جعفر آزاد، گردد ز کنج زندان   شهادت غریبانه ی امام کاظم-ع تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کی میام به کاظمین / تا کنم شیون و شین بعد از اون یه سر برم / سر تربت حسین شهادت امام موسی کاظم(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام موسی کاظم ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یا حضرت معصومه، ای یادگار زهرا بزم عزا به پا کن امشب برای بابا ای شیعیان بیارید عطر و گلاب و قرآن موسی بن جعفر آزاد، گردد ز کنج زندان شهادت غریبانه ی امام کاظم ع تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از جهان رفته با قلب خسته نزد زهرای پهلو شکسته راحت از جور و زنجیر کین شد خاک غم بر سر مسلمین شد شهادت امام موسی کاظم تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مشب شب عزای امام عالمین است دل را هوای قبر غریب کاظمین است باب الحوائج امشب حاجت روا گردیده مهدی به یاد جدش، صاحب عزا گردیده آجرک الله یا بقیه الله

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سخنی گهربار از هفتمین امام همام و نهمین معصوم مظلوم: کم گویى ، حکمت بزرگى است، بر شما باد به خموشى که شیوه اى نیکو و سبک بار و سبب تخفیف گناه است شهادتش تسلیت و تعزیت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدایا بحق امام کاظم ع، توفیق کظم غیظ در لحظات سخت امتحان را به همه ما عطا بفرما آمین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یا حضرت معصومه، ای یادگار زهرا بزم عزا به پا کن امشب برای بابا ای شیعیان بیارید عطر و گلاب و قرآن موسی بن جعفر آزاد، گردد ز کنج زندان شهادت غریبانه ی امام کاظم-ع تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چهار چوب نگاهت به چهار دیواری / اگر چه روز نداری، همیشه بیداری   مکیده است توان تو را لب زنجیر / برای دادن جان، جان من توان داری؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از جهان رفته با قلب خسته / نزد زهرای پهلو شکسته   راحت از جور و زنجیر کین شد / خاک غم بر سر مسلمین شد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امشب شب عزای امام عالمین است   دل را هوای قبر غریب کاظمین است   باب الحوائج امشب حاجت روا گردیده   مهدی به یاد جدش، صاحب عزا گردیده   آجرک الله یا بقیة الله

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای بنای حرم عدل و امان را بانی   وی ز رخسار تو آفاقْ همه نورانی   که گمان داشت که با آن همه تشریف و جلال   یوسف فاطمه یک عمر شود زندانی؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کن روان اشک غم ای شیعه به دامان امروز   تسلیت ده به شهنشاه خراسان امروز   کشته شد موسی بن جعفر ز جفای هارون   زیر زنجیر بلا، گوشه ی زندان امروز

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کسی که روح الامین است طایر حرمش   هجوم حادثه بر هم زد آشیانش را   به حبس و بند و شهادت اگر چه راضی شد   به جان خرید بلاهای شیعیانش را . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پشت غزل شکست و قلم شد عصای او   هرجا که رفت، رفت قلم پا به پای او   شاعر «سکوت ـ ضجّه» زد و خُرد شد، ولی   نشنیده مانْد مثل همیشه صدای او   شهادت امام موسی کاظم تسلیت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تاکه ما همسفر عشق به افلاک شویم / بارالها!مددی کن که همه پاک شویم   دست تقدیر چنان کن که پس از دادن جان / درجوارحرم عشق همه خاک شویم   شهادت امام موسی کاظم(ع) تسلیت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یا حضرت معصومه، ای یادگار زهرا   بزم عزا به پا کن امشب برای بابا   ای شیعیان بیارید عطر و گلاب و قرآن   موسی بن جعفر آزاد، گردد ز کنج زندان   شهادت غریبانه ی امام کاظم-ع تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کی میام به کاظمین / تا کنم شیون و شین بعد از اون یه سر برم / سر تربت حسین شهادت امام موسی کاظم(ع) تسلیت باد