بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام محمد باقر ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یک عمر سوخت قلب تو از کینه هشام   آن دشمن سیاه دل بى حیاى تو   تنها نه در عزاى تو چشم بشر گریست   گریست آن دشمن سیاه دل بى حیاى تو   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تنها تر ین غر یب دیار مدینه بود / او مرد علم و زهد و وقار و سکینه بود   صد باب علم از کلماتش گشوده شد / در بین عالمان به خدا بی قرینه بود . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کسی که بود شکافنده‌ی تمام علوم   هزار حیف که از زهر کینه شد مسموم   سر تو باد سلامت یا رسول ‌الله   وصّی پنجم تو کشته شد، ولی مظلوم  . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خسته در بند غمم بال و پرم می سوزد   نفسم با جگر شعله ورم می سوزد   با دلم زهر چه کرده ست خدا می داند   جگرم نه که زپا تا به سرم می سوزد . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بقیع کعبه قدس چهار معصوم است / چهار نور خدا می دمد زدامانش   یکی است حضرت باقر از آن چهار امام / که داغ او زده آتش به قلب یارانش . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پنچمین حجت حق حضرت باقر که خدا   بهر او خلقت این دایره گردون کرد   گشت مسموم جفا از اثر زهر ولید   شیعیان را به جهان غمزده و محزون کرد . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زهر ستم زد شرر به پیکر اطهرش   تو آگهی ای خدا، چه آمده بر سرش   به گوش اهل ولا می رسد این زمزمه   ز کینه پرپر شده دست گل فاطمه . . .   شهادت غریبانه ی امام مسموم، باقر مظلوم (ع)، بر شما تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پنجمین حجّت و هفتم معصوم / بابى اَنْتَ که گشتى مسموم   اى فداى حق و قربانى دین / کرده یک عمر نگهبانى دین . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای باقر علم نبی، فرزند حیدر / از ما شفاعت کن اماما روز محشر   کی می شود قبر تو را در بربگیرم / پروانه سان دورت بگردم تا بمیرم   شهادتش تسلیت . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اى زمین و آسمان سوگوار غربتت   آفتاب صبحدم، سنگ مزارغربتت   بر جبین فصل‏ها هر یک نشان داغ توست   اى گریبان خزان، چاک از بهارغربتت   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یا باقر از فرط غمت افسرده گشتیم / از غصه جانسوز تو پژمرده گشتیم   هر شیعه در دل حجله داغ تو بسته / سنگینى داغت دل ما را شکسته . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شهادت مظلومانه شمع هدایت و پنجمین بحر کرامت، تسلیت و تعزیت . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از بس که داغ بر دل زهرا نهاده اند   خون جگر ز چشم پیمبر چکیده است   گلچین روزگار که دستش شکسته باد   از باغ اهل بیت گلی تازه چیده است . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خود تو مظلومى و قبر تو خراب / دیده دهر ازین غصه پر آب   شیعه را دل ز عزایت شده داغ / که بود قبر تو بى شمع و چراغ   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امام محمد باقر (ع) :   خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود می دهد   اما دینش را فقط به دوست خود می بخشد . . .   شهادت پنجمین گل باغ نبوی، تسلیت و تعزیت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بار دگر مدینه غمی تازه دیده است   داغی دگر به جان و دل او رسیده است   تنها مدینه نیست که در سوگ و ماتم است   ماتم نشین و غم زده هر آفریده است . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام محمد باقر ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یک عمر سوخت قلب تو از کینه هشام   آن دشمن سیاه دل بى حیاى تو   تنها نه در عزاى تو چشم بشر گریست   گریست آن دشمن سیاه دل بى حیاى تو   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تنها تر ین غر یب دیار مدینه بود / او مرد علم و زهد و وقار و سکینه بود   صد باب علم از کلماتش گشوده شد / در بین عالمان به خدا بی قرینه بود . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کسی که بود شکافنده‌ی تمام علوم   هزار حیف که از زهر کینه شد مسموم   سر تو باد سلامت یا رسول ‌الله   وصّی پنجم تو کشته شد، ولی مظلوم  . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خسته در بند غمم بال و پرم می سوزد   نفسم با جگر شعله ورم می سوزد   با دلم زهر چه کرده ست خدا می داند   جگرم نه که زپا تا به سرم می سوزد . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بقیع کعبه قدس چهار معصوم است / چهار نور خدا می دمد زدامانش   یکی است حضرت باقر از آن چهار امام / که داغ او زده آتش به قلب یارانش . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پنچمین حجت حق حضرت باقر که خدا   بهر او خلقت این دایره گردون کرد   گشت مسموم جفا از اثر زهر ولید   شیعیان را به جهان غمزده و محزون کرد . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زهر ستم زد شرر به پیکر اطهرش   تو آگهی ای خدا، چه آمده بر سرش   به گوش اهل ولا می رسد این زمزمه   ز کینه پرپر شده دست گل فاطمه . . .   شهادت غریبانه ی امام مسموم، باقر مظلوم (ع)، بر شما تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پنجمین حجّت و هفتم معصوم / بابى اَنْتَ که گشتى مسموم   اى فداى حق و قربانى دین / کرده یک عمر نگهبانى دین . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای باقر علم نبی، فرزند حیدر / از ما شفاعت کن اماما روز محشر   کی می شود قبر تو را در بربگیرم / پروانه سان دورت بگردم تا بمیرم   شهادتش تسلیت . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اى زمین و آسمان سوگوار غربتت   آفتاب صبحدم، سنگ مزارغربتت   بر جبین فصل‏ها هر یک نشان داغ توست   اى گریبان خزان، چاک از بهارغربتت   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یا باقر از فرط غمت افسرده گشتیم / از غصه جانسوز تو پژمرده گشتیم   هر شیعه در دل حجله داغ تو بسته / سنگینى داغت دل ما را شکسته . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شهادت مظلومانه شمع هدایت و پنجمین بحر کرامت، تسلیت و تعزیت . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از بس که داغ بر دل زهرا نهاده اند   خون جگر ز چشم پیمبر چکیده است   گلچین روزگار که دستش شکسته باد   از باغ اهل بیت گلی تازه چیده است . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خود تو مظلومى و قبر تو خراب / دیده دهر ازین غصه پر آب   شیعه را دل ز عزایت شده داغ / که بود قبر تو بى شمع و چراغ   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امام محمد باقر (ع) :   خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود می دهد   اما دینش را فقط به دوست خود می بخشد . . .   شهادت پنجمین گل باغ نبوی، تسلیت و تعزیت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بار دگر مدینه غمی تازه دیده است   داغی دگر به جان و دل او رسیده است   تنها مدینه نیست که در سوگ و ماتم است   ماتم نشین و غم زده هر آفریده است . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد