بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام رضا ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پیامبر ( ص ) پاره ای از تن من در خراسان دفن خواهد شد هر مومنی او را زیارت کند خداوند عزوجل بهشت را بر او واجب می کند شهادت امام رضا علیه السلام تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بیا از مدینه ای نور چشمان ترم بین که از زهر جفا پاره شد این جگرم چشم من مانده به در کجایی ای جواد من ای عزیز دل من بیا برس به داد من

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقبت از زهر مأمون پاره شد قلب رضا در میان حجرۀ در بسته می‌زد دست و پا گه جوادش را گهی معصومه را می‌زد صدا داغ او تا صبح محشر بر دل سوزان ماست شهادت امام رضا ( ع )  تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دلم برای تو پر می کشد امام غریب غمت ز سینه شرر می کشد امام غریب زیارت تو که فوق همه زیارت هاست دل مرا به سفر می کشد امام غریب

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یا امام رضا!حنجره نورانى ات، جرعه نوش سم ستم سیه دلان مى شود   و طنین هق هق زائرانت تا قیامت، گلوى سوخته ات را یاد مى کند.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گرفته ام به سر دست های خود جان را   نشان دهید به من جاده خراسان را   شهادت امام رضا (علیه السلام) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کعبه ‎ی اهل ولاست صحن و سرای رضا   شهر خراسان بُوَد کرب و بلای رضا   در صف محشر خدا مشتری اشک اوست   هر که در اینجا کند گریه برای رضا   از در باب الجواد می شنوم دم به دم   یا ابتای پسر، وا ولدای رضا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای امام الرئوف! همراه با کبوتران حرمت   محزون و گریان دل را به دور بارگاه تو پر مى دهیم   تا با زمزمه ملائک همراه شویم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای آنکه تو در غربت سر به گریبان داری   در خلوت خود شبها شام غریبان داری   از تربت تو عیسی، اکسیر شفا دارد   موسای کلیم اینجا، دستی به دعا دارد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای غریب خراسان سیدی یا رضاجان   داغ تو بر دل ما چشم ما بر تو گریان   سینه‌ات پر شراره دیده‌ات پر ستاره   هم غمت بی‌شماره هم جگر پاره پاره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کوثر اشک من از ساغر و پیمانه، توست   دل آتش‌زده‌ام، شمع عزاخانه تـوست   جگر سوخته، خاکستر پروانه تـوست   شعله‌های دلم از آه غریبـانه تـوست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای غریبی که ز جد و پدر خویش جدایی   خفته در خاک خراسان، تو غریب الغربایی   این رواق تو و صحن و حرمت همچو بهشت است   روضه ات جنت فردوس مسما به رضایی . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب شهادت مولای مهرپرور ماست   کسی که سایه لطفش پناهِ کشور ماست   شب شهادت هشتم امام معصوم است   که آستانه او قبله گاه باور ماست   شهادت امام رضا(علیه السلام) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بیا از مدینه ای نور چشمان ترم   بین که از زهر جفا پاره شد این جگرم   چشم من مانده به در کجایی ای جواد من   ای عزیز دل من بیا برس به داد من   شهادت امام رضا(علیه السلام) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دلم برای تو پر می کشد امام غریب   غمت ز سینه شرر می کشد امام غریب   زیارت تو که فوق همه زیارت هاست   دل مرا به سفر می کشد امام غریب

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سفره ۲ ماه عزا بسته میشه امشب خدا   اما بازه تا قیامت سفره های گریه ما   خدانگهدار سیاهیای ماه ماتم   خدانگهدار ماه صفر ماه محرم   لا یوم کیومک الحسین

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام رضا ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پیامبر ( ص ) پاره ای از تن من در خراسان دفن خواهد شد هر مومنی او را زیارت کند خداوند عزوجل بهشت را بر او واجب می کند شهادت امام رضا علیه السلام تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بیا از مدینه ای نور چشمان ترم بین که از زهر جفا پاره شد این جگرم چشم من مانده به در کجایی ای جواد من ای عزیز دل من بیا برس به داد من

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقبت از زهر مأمون پاره شد قلب رضا در میان حجرۀ در بسته می‌زد دست و پا گه جوادش را گهی معصومه را می‌زد صدا داغ او تا صبح محشر بر دل سوزان ماست شهادت امام رضا ( ع )  تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دلم برای تو پر می کشد امام غریب غمت ز سینه شرر می کشد امام غریب زیارت تو که فوق همه زیارت هاست دل مرا به سفر می کشد امام غریب

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یا امام رضا!حنجره نورانى ات، جرعه نوش سم ستم سیه دلان مى شود   و طنین هق هق زائرانت تا قیامت، گلوى سوخته ات را یاد مى کند.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گرفته ام به سر دست های خود جان را   نشان دهید به من جاده خراسان را   شهادت امام رضا (علیه السلام) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کعبه ‎ی اهل ولاست صحن و سرای رضا   شهر خراسان بُوَد کرب و بلای رضا   در صف محشر خدا مشتری اشک اوست   هر که در اینجا کند گریه برای رضا   از در باب الجواد می شنوم دم به دم   یا ابتای پسر، وا ولدای رضا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای امام الرئوف! همراه با کبوتران حرمت   محزون و گریان دل را به دور بارگاه تو پر مى دهیم   تا با زمزمه ملائک همراه شویم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای آنکه تو در غربت سر به گریبان داری   در خلوت خود شبها شام غریبان داری   از تربت تو عیسی، اکسیر شفا دارد   موسای کلیم اینجا، دستی به دعا دارد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای غریب خراسان سیدی یا رضاجان   داغ تو بر دل ما چشم ما بر تو گریان   سینه‌ات پر شراره دیده‌ات پر ستاره   هم غمت بی‌شماره هم جگر پاره پاره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کوثر اشک من از ساغر و پیمانه، توست   دل آتش‌زده‌ام، شمع عزاخانه تـوست   جگر سوخته، خاکستر پروانه تـوست   شعله‌های دلم از آه غریبـانه تـوست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای غریبی که ز جد و پدر خویش جدایی   خفته در خاک خراسان، تو غریب الغربایی   این رواق تو و صحن و حرمت همچو بهشت است   روضه ات جنت فردوس مسما به رضایی . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب شهادت مولای مهرپرور ماست   کسی که سایه لطفش پناهِ کشور ماست   شب شهادت هشتم امام معصوم است   که آستانه او قبله گاه باور ماست   شهادت امام رضا(علیه السلام) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بیا از مدینه ای نور چشمان ترم   بین که از زهر جفا پاره شد این جگرم   چشم من مانده به در کجایی ای جواد من   ای عزیز دل من بیا برس به داد من   شهادت امام رضا(علیه السلام) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دلم برای تو پر می کشد امام غریب   غمت ز سینه شرر می کشد امام غریب   زیارت تو که فوق همه زیارت هاست   دل مرا به سفر می کشد امام غریب

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سفره ۲ ماه عزا بسته میشه امشب خدا   اما بازه تا قیامت سفره های گریه ما   خدانگهدار سیاهیای ماه ماتم   خدانگهدار ماه صفر ماه محرم   لا یوم کیومک الحسین