بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام صادق ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دلم هواى بقیع دارد و غم صادق / عزا گرفته دل من ز ماتم صادق   دوباره بیرق مشکى به دست دل گیرم / زنم به ســ ـ‌ــ‌ینه که آمد محرم صادق . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زین ماتمى که چشم ملائک ز خون ترست / گویا عزاى صادق آل پیغمبرست   یا رب چه روى داده کزین سوگ جانگداز / خلقى پریش خاطر و دلها پر آذرست . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بنال ای دل که در نای زمان، فریاد را کشتند   بهین آموز گار مکتب ارشاد را کشتند   اساتید جهان باید به سوگ علم بنشینند   که در دانشگه هستی، بزرگ استاد را کشتند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

 هرزمان رنگ جفا را می دید   کوچه و کرب و بلا را می دید   خانه اش چونکه در آتش می سوخت   خیمه ی آل عبا را می دید   شهادت امام صادق(ع)تسلیت باد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شهادت ششمین شمع روشنگر و وصی پیغمبر، تسلیت و تعزیت . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داغ صادق شرر سینه ام افروخته کرد   جگرى سوخته یاد از جگر سوخته کرد   آنکه هم ظاهر و هم باطن ما مى داند   با دلش زهر چه کرده است خدا مى داند . . .   شهادت امام صادق تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زین ماتمى که چشم ملائک ز خون تر است   گویا عزاى صادق آل پیغمبرست   شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امشب شب شهادت صادق آل‌پیامبر است؛ شبی که خورشید مدینه دانش،   چهره فروزانِ اهل بیت و وارثِ علومِ رسالت، در ظلمتکده دورانِ منصور، به خونِ دل نشست.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بنال ای دل که در نای زمان، فریاد را کشتند   بهین آموز گار مکتب ارشاد را کشتند   اساتید جهان باید به سوگ علم بنشینند   که در دانشگه هستی، بزرگ استاد را کشتند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الا ای لاله ی خوشبو، عزیز آل پیغمبر   که بهر دین و قرآنت چنین گردیده ای پرپر   شده زین غم، گل خاتم، مدینه غرق در ماتم   دوصد لعنت به آنکس باد که مسمومت نمود از زهر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شهادت امام صادق (ع)، مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت   کوه حلم و بردباری، تجسم اخلاص و صبر و دریای عمیق علوم لدنی   بر پیروان آن حضرت تسلیت باد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دل گرفته یاد ایوان بقیع   دیده ای داریم گریان بقیع   حیف بر خاکش بتابد آفتاب   سایه­ی عرش است بر جان بقیع

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دین از تو پدیدار شده حضرت صادق   شیعه ز تو بیدار شده حضرت صادق   از مکتب تو جن و ملک علم گرفتند   انسان ز تو دیندار شده حضرت صادق . . .   شهادت امام صادق(ع)  تسلیت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

«مدینه» همچنان مظلوم است و … «بقیع» مظلوم¬تر! رنج¬نامه نانوشته شیعه، بر خاک و سنگ مزار صادق آل‌پیامبر ، گویاتر از هر زمان به شِکْوه و شهادت ایستاده است.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام صادق ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دلم هواى بقیع دارد و غم صادق / عزا گرفته دل من ز ماتم صادق   دوباره بیرق مشکى به دست دل گیرم / زنم به ســ ـ‌ــ‌ینه که آمد محرم صادق . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زین ماتمى که چشم ملائک ز خون ترست / گویا عزاى صادق آل پیغمبرست   یا رب چه روى داده کزین سوگ جانگداز / خلقى پریش خاطر و دلها پر آذرست . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بنال ای دل که در نای زمان، فریاد را کشتند   بهین آموز گار مکتب ارشاد را کشتند   اساتید جهان باید به سوگ علم بنشینند   که در دانشگه هستی، بزرگ استاد را کشتند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

 هرزمان رنگ جفا را می دید   کوچه و کرب و بلا را می دید   خانه اش چونکه در آتش می سوخت   خیمه ی آل عبا را می دید   شهادت امام صادق(ع)تسلیت باد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شهادت ششمین شمع روشنگر و وصی پیغمبر، تسلیت و تعزیت . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داغ صادق شرر سینه ام افروخته کرد   جگرى سوخته یاد از جگر سوخته کرد   آنکه هم ظاهر و هم باطن ما مى داند   با دلش زهر چه کرده است خدا مى داند . . .   شهادت امام صادق تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زین ماتمى که چشم ملائک ز خون تر است   گویا عزاى صادق آل پیغمبرست   شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امشب شب شهادت صادق آل‌پیامبر است؛ شبی که خورشید مدینه دانش،   چهره فروزانِ اهل بیت و وارثِ علومِ رسالت، در ظلمتکده دورانِ منصور، به خونِ دل نشست.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بنال ای دل که در نای زمان، فریاد را کشتند   بهین آموز گار مکتب ارشاد را کشتند   اساتید جهان باید به سوگ علم بنشینند   که در دانشگه هستی، بزرگ استاد را کشتند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الا ای لاله ی خوشبو، عزیز آل پیغمبر   که بهر دین و قرآنت چنین گردیده ای پرپر   شده زین غم، گل خاتم، مدینه غرق در ماتم   دوصد لعنت به آنکس باد که مسمومت نمود از زهر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شهادت امام صادق (ع)، مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت   کوه حلم و بردباری، تجسم اخلاص و صبر و دریای عمیق علوم لدنی   بر پیروان آن حضرت تسلیت باد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دل گرفته یاد ایوان بقیع   دیده ای داریم گریان بقیع   حیف بر خاکش بتابد آفتاب   سایه­ی عرش است بر جان بقیع

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دین از تو پدیدار شده حضرت صادق   شیعه ز تو بیدار شده حضرت صادق   از مکتب تو جن و ملک علم گرفتند   انسان ز تو دیندار شده حضرت صادق . . .   شهادت امام صادق(ع)  تسلیت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

«مدینه» همچنان مظلوم است و … «بقیع» مظلوم¬تر! رنج¬نامه نانوشته شیعه، بر خاک و سنگ مزار صادق آل‌پیامبر ، گویاتر از هر زمان به شِکْوه و شهادت ایستاده است.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد.