بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام صادق ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بنال اي دل که در ناي زمان، فرياد را کشتند بهين آموز گار مکتب ارشاد را کشتند اساتيد جهان بايد به سوگ علم بنشينند که در دانشگه هستي، بزرگ استاد را کشتند شهادت امام جعفرصادق علیه السلام تسلیت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کسی که برادر مومن خودرا در کار ناپسندی ببیند و او را از ان کار باز ندارد در حالیکه توان آن را دارد به او خیانت کرده است شهادت امام جعفر صادق ع تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زغربتش چه بگویم که سینه ها خون است,برای صادق زهرا مدینه محزون است. شهادت جانسور رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق (ع) بر دوستدارن اهل بیت تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو مدینه یه بقیعه، یه امامی که حرم نداره...  شهادت امام صادق (ع) بر همه دوستداران آن حضرت تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زین ماتمى که چشم ملائک ز خون تر است گویا عزاى صادق آل پیغمبرست شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همان که غربتش از قبر خاکى ‏اش پیداست امام صادق شیعه سلاله زهراست ز بسکه کینه و غربت به هم موافق شد هدف به تیر جسارت امام صادق شد شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شهر مدینه کرب و بلا شد زهرا در آنجا صاحب عزا شد قرآن ناطق جان داده مظلوم امام صادق گردیده مسموم شهادت جانسوز ششمین نور هدایت عالمیان تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

صادق که اساس دین ازاو شد معمور / بودند ملایک پی امرش مامور   آخر ز جفا، ناصر احکام خدا / مسموم شد از ظلم و جفای منصور . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای ششم پیشوای اهل ولا / خلق را رهبری به دین هدی   پای تا سر خدانمایی تو / هم ز سر تا بپای صدق و صفا   زهر منصور زد شرر به دلت / آب شد پیکرت ز زهر جفا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هرزمان رنگ جفا را می دید / کوچه و کرب و بلا را می دید   خانه اش چونکه در آتش می سوخت / خیمه ی آل عبا را می دید . . .   شهادت امام صادق(ع)تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

صدای گریه می‏آید … صدای ضجه فرشتگان   بقیع، امشب دوباره، در خاک تو خورشیدی خواهد دمید و ستاره‏ای به آسمان خواهد شتافت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شهادت امام صادق (ع)، مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت   کوه حلم و بردباری، تجسم اخلاص و صبر و دریای عمیق علوم لدنی بر پیروان آن حضرت   تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شیعیان رهبر ما را کشتند / صادق آل عبا را کشتند   نور چشم علی و فاطمه را / وارث کربوبلا را کشتند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بنال ای دل که در نای زمان، فریاد را کشتند / بهین آموز گار مکتب ارشاد را کشتند   اساتید جهان باید به سوگ علم بنشینند / که در دانشگه هستی، بزرگ استاد را کشتند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای عجب بار دگر حق پیمبر شد ادا / در کنار تربتش فرزند پاکش شد فدا   موسی جعفر نه تنها بلکه امت شد یتیم / دانش و تقوا و ایمان و فضیلت شد یتیم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امشب شب شهادت صادق آل‌پیامبر است؛   شبی که خورشید مدینه دانش، چهره فروزانِ اهل بیت و وارثِ علومِ رسالت،   در ظلمتکده دورانِ منصور، به خونِ دل نشست . . .

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام صادق ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بنال اي دل که در ناي زمان، فرياد را کشتند بهين آموز گار مکتب ارشاد را کشتند اساتيد جهان بايد به سوگ علم بنشينند که در دانشگه هستي، بزرگ استاد را کشتند شهادت امام جعفرصادق علیه السلام تسلیت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کسی که برادر مومن خودرا در کار ناپسندی ببیند و او را از ان کار باز ندارد در حالیکه توان آن را دارد به او خیانت کرده است شهادت امام جعفر صادق ع تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زغربتش چه بگویم که سینه ها خون است,برای صادق زهرا مدینه محزون است. شهادت جانسور رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق (ع) بر دوستدارن اهل بیت تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو مدینه یه بقیعه، یه امامی که حرم نداره...  شهادت امام صادق (ع) بر همه دوستداران آن حضرت تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زین ماتمى که چشم ملائک ز خون تر است گویا عزاى صادق آل پیغمبرست شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همان که غربتش از قبر خاکى ‏اش پیداست امام صادق شیعه سلاله زهراست ز بسکه کینه و غربت به هم موافق شد هدف به تیر جسارت امام صادق شد شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شهر مدینه کرب و بلا شد زهرا در آنجا صاحب عزا شد قرآن ناطق جان داده مظلوم امام صادق گردیده مسموم شهادت جانسوز ششمین نور هدایت عالمیان تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

صادق که اساس دین ازاو شد معمور / بودند ملایک پی امرش مامور   آخر ز جفا، ناصر احکام خدا / مسموم شد از ظلم و جفای منصور . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای ششم پیشوای اهل ولا / خلق را رهبری به دین هدی   پای تا سر خدانمایی تو / هم ز سر تا بپای صدق و صفا   زهر منصور زد شرر به دلت / آب شد پیکرت ز زهر جفا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هرزمان رنگ جفا را می دید / کوچه و کرب و بلا را می دید   خانه اش چونکه در آتش می سوخت / خیمه ی آل عبا را می دید . . .   شهادت امام صادق(ع)تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

صدای گریه می‏آید … صدای ضجه فرشتگان   بقیع، امشب دوباره، در خاک تو خورشیدی خواهد دمید و ستاره‏ای به آسمان خواهد شتافت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شهادت امام صادق (ع)، مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت   کوه حلم و بردباری، تجسم اخلاص و صبر و دریای عمیق علوم لدنی بر پیروان آن حضرت   تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شیعیان رهبر ما را کشتند / صادق آل عبا را کشتند   نور چشم علی و فاطمه را / وارث کربوبلا را کشتند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بنال ای دل که در نای زمان، فریاد را کشتند / بهین آموز گار مکتب ارشاد را کشتند   اساتید جهان باید به سوگ علم بنشینند / که در دانشگه هستی، بزرگ استاد را کشتند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای عجب بار دگر حق پیمبر شد ادا / در کنار تربتش فرزند پاکش شد فدا   موسی جعفر نه تنها بلکه امت شد یتیم / دانش و تقوا و ایمان و فضیلت شد یتیم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امشب شب شهادت صادق آل‌پیامبر است؛   شبی که خورشید مدینه دانش، چهره فروزانِ اهل بیت و وارثِ علومِ رسالت،   در ظلمتکده دورانِ منصور، به خونِ دل نشست . . .