بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام جواد ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگرچه دل همیشه با حسین است/ولی امشب دلم در کاظمین است بخواه هرآنچه میخواهی ازاین در/جواد باب المراد عالمین است شهادت امام جواد ع تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلام ما به رخ انور امام جواد  درود ما به تن اطهر امام جواد  غریب بود وغریبانه جان سپرد و نبود کسی به وادی غم یاور امام جواد سالروز شهادت امام جواد (ع) تسلیت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ابن الرضا به حجره، غريبانه جان سپرد او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد مسموم شد ز زهر جگر سوز اُمّ فضل از روی شوق در ره جانانه جان سپرد شهادت امام جواد (علیه السلام) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سال‌ها آب شدم سوخت ز پا تا به سرم آخر ای زهر جفا شعله زدی بر جگرم کشت منصور ستم پیشه ز بیداد مرا کاش می‌کرد دمی شرم ز جد و پدرم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دلِ شب بود که دشمن به سرایم آمد برد از خانه برون وقت نماز سحرم سال‌ها داغ بنی‌فاطمه را می‌دیدم کس ندانست که یک عمر چه آمد به سرم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مردی غروب کرد وقتی افق شکست خورشید دیگری جای پدر نشست او یک امام بود هرچند بی قیام اویک رسول بود جبریل شاهد است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عالم ز آه تیره تر از صبح محشر است خون جگر به دیده آل پیمبر است شهر مدینه گشته عزا خانه وجود رخت سیاه بر تن زهرا و حیدر است شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

لب تشنه بود ، تشنة یک جرعه آب بود   مردی که درد های دلش بی حساب بود   پا می کشید گوشة حجره به روی خاک   پروانه وار غرق تب و التهاب بود . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خانه ی دل از غم آن آشنا آتش گرفت   یا که گویم قلب او هم از جفا آتش گرفت   زهر کینه همچو میخی روی سینه جا گرفت   سینه و قلب و همه جای شما آتش گرفت . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گلچین به باغ پرپر من خنده میکند   بر حال زارو مضطرمن خنده میکند   این درد خویش را به که  گویم که ای خدا   در بی کسیم همسر من خنده میکند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای باب الحوائج، یا جواد الائمه! ای بهارِ نُهُم، تو را شهید کردند   در حالی که هنوز بیش از ۲۵ گُل در باغِ عمرت شکوفا نشده بود . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلام بر امام جواد(ع) که ۲۵ سال، خورشید فضیلت را رویاند و شکوفاند و خود،   فروزان تر از خورشید تابید و درخشید . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلام بر امام جواد(ع) که «جود» قطره ای بود در پیشانی بلندش   و «علم» غنچه ای بود از گلستانِ وجودش و «حلم» گوهری بود از گنجینه فضایلش.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلام ما به رخ انور امام جواد / درود ما، به تن اطهر امام جواد   غریب بود و غریبانه جان سپرد و نبود / کسى به وادى غم، یاور امام جواد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خورشید سپهر عدل و داد است جواد   سر لوحه دفتر رشاد است جواد   در جود و سخا کسی به پایش نرسد   چون مظهر جود حق جواد است، جواد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای شیعه بزن ناله و فریاد امشب / از غربت آن غریب کن یاد امشب   مسموم شد از زهر، جواد بن رضا / در حجره ی در بسته ی بغداد امشب . . .

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام جواد ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگرچه دل همیشه با حسین است/ولی امشب دلم در کاظمین است بخواه هرآنچه میخواهی ازاین در/جواد باب المراد عالمین است شهادت امام جواد ع تسلیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلام ما به رخ انور امام جواد  درود ما به تن اطهر امام جواد  غریب بود وغریبانه جان سپرد و نبود کسی به وادی غم یاور امام جواد سالروز شهادت امام جواد (ع) تسلیت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ابن الرضا به حجره، غريبانه جان سپرد او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد مسموم شد ز زهر جگر سوز اُمّ فضل از روی شوق در ره جانانه جان سپرد شهادت امام جواد (علیه السلام) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سال‌ها آب شدم سوخت ز پا تا به سرم آخر ای زهر جفا شعله زدی بر جگرم کشت منصور ستم پیشه ز بیداد مرا کاش می‌کرد دمی شرم ز جد و پدرم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دلِ شب بود که دشمن به سرایم آمد برد از خانه برون وقت نماز سحرم سال‌ها داغ بنی‌فاطمه را می‌دیدم کس ندانست که یک عمر چه آمد به سرم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مردی غروب کرد وقتی افق شکست خورشید دیگری جای پدر نشست او یک امام بود هرچند بی قیام اویک رسول بود جبریل شاهد است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عالم ز آه تیره تر از صبح محشر است خون جگر به دیده آل پیمبر است شهر مدینه گشته عزا خانه وجود رخت سیاه بر تن زهرا و حیدر است شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

لب تشنه بود ، تشنة یک جرعه آب بود   مردی که درد های دلش بی حساب بود   پا می کشید گوشة حجره به روی خاک   پروانه وار غرق تب و التهاب بود . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خانه ی دل از غم آن آشنا آتش گرفت   یا که گویم قلب او هم از جفا آتش گرفت   زهر کینه همچو میخی روی سینه جا گرفت   سینه و قلب و همه جای شما آتش گرفت . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گلچین به باغ پرپر من خنده میکند   بر حال زارو مضطرمن خنده میکند   این درد خویش را به که  گویم که ای خدا   در بی کسیم همسر من خنده میکند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای باب الحوائج، یا جواد الائمه! ای بهارِ نُهُم، تو را شهید کردند   در حالی که هنوز بیش از ۲۵ گُل در باغِ عمرت شکوفا نشده بود . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلام بر امام جواد(ع) که ۲۵ سال، خورشید فضیلت را رویاند و شکوفاند و خود،   فروزان تر از خورشید تابید و درخشید . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلام بر امام جواد(ع) که «جود» قطره ای بود در پیشانی بلندش   و «علم» غنچه ای بود از گلستانِ وجودش و «حلم» گوهری بود از گنجینه فضایلش.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلام ما به رخ انور امام جواد / درود ما، به تن اطهر امام جواد   غریب بود و غریبانه جان سپرد و نبود / کسى به وادى غم، یاور امام جواد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خورشید سپهر عدل و داد است جواد   سر لوحه دفتر رشاد است جواد   در جود و سخا کسی به پایش نرسد   چون مظهر جود حق جواد است، جواد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای شیعه بزن ناله و فریاد امشب / از غربت آن غریب کن یاد امشب   مسموم شد از زهر، جواد بن رضا / در حجره ی در بسته ی بغداد امشب . . .