بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره رفته دستشوی کلیپس گیر کرده سقف نتونسته بیاد بیرون زنگ زدن اتشنشانی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم ترم اولی اومده دانشگاه.سرکلاس از کیفش جعبه ابزار آورده بیرون. خداروشکرتاآخرکلاس معلوم شده جامدادیش بوده.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم خانواده دختره ترم اولی باهاش دعوا کردن چرا تو برفا اومدی خونه میموندی دانشگاه نهار هم مرگ میکردی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم بخاطر مناطق محروم از گاز بخاري خونه رو هيچ خاموش كرده تو برف و كولاك كولر رو هم روشن كرده به اين ميگن چو عضوي به درد ..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف بجای خمیردندون اشتباهی پماد سوختگی زد بعد تازه بعد ازاینکه بهش گفتیم،برگشته میگه این واسه جلوگیری از سوزش لثه خوبه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم طرف علامت اختصاصيش از خود مطلبش طولاني تر بوده.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره کلیپس طرحه برجه میلاد بوده برا جلب توجه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم ایرانسل رو تو گوشیش عشقم سیو کرده .....7575 رو شبنم......8282 رو بیتا......PISHVAZ رو شقایق و غیره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اول صبحی رفتم فیس بوق دیدم دختر خالم انلاینه. اومدم اول صبحی یه چی گفته باشم پیام دادم " سلام به روی ماه نشستت". پیام داده اِوآ خاک بر سرم از کجا میبینی منو؟ عایا در افق محو شوم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم دكتر دندون پزشك اومده بابا سر بيمار وقتي خواسته ي كلمه اي بحرفه دندونش اوفتاده تو حلق بيمار؛ خدايا توبه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره با کلیپس بر فراز کالیفرنیا پرواز میکرده ارتش فکر کرده موشکه به طرفش شلیک کرده اما همه ی تیرا به کیلیپسش میخورده کمونه میکرده!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مـــــورد داشــــتیم پــــســـره بـــخاطــــر فـــوت یکـــی از اقــــوامشـــون 40 روز دس بـــه ابـــروهـــاش نـــزده :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره میخواسته بره عروسی دوستش که یک دفعه میبینه . . . . ارایش اون با عروس یکی بوده :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

/////مهندس مملکت ///م؟ک؟ مورد داشتیم سر کلاس که اصلا نمیرفته تازه خیلی کارای مورد دارم میکرده رتبه دوم دانشگاه شده مدیونین فکر کنین خودمم ؟خودمم تعجب کردم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد که چه عرض کنم سوژه داشتیم . . . . طرف میگه دوست دارم اما خودمم ول مطلم چرا؟!!!!!!!!!!!!! مثلا کشته مردس ما داریم؟ایا؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف یاعلی نگفته ولی عشق رو آغاز کرده ! به همین برکت قسم:)

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره رفته دستشوی کلیپس گیر کرده سقف نتونسته بیاد بیرون زنگ زدن اتشنشانی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم ترم اولی اومده دانشگاه.سرکلاس از کیفش جعبه ابزار آورده بیرون. خداروشکرتاآخرکلاس معلوم شده جامدادیش بوده.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم خانواده دختره ترم اولی باهاش دعوا کردن چرا تو برفا اومدی خونه میموندی دانشگاه نهار هم مرگ میکردی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم بخاطر مناطق محروم از گاز بخاري خونه رو هيچ خاموش كرده تو برف و كولاك كولر رو هم روشن كرده به اين ميگن چو عضوي به درد ..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف بجای خمیردندون اشتباهی پماد سوختگی زد بعد تازه بعد ازاینکه بهش گفتیم،برگشته میگه این واسه جلوگیری از سوزش لثه خوبه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم طرف علامت اختصاصيش از خود مطلبش طولاني تر بوده.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره کلیپس طرحه برجه میلاد بوده برا جلب توجه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم ایرانسل رو تو گوشیش عشقم سیو کرده .....7575 رو شبنم......8282 رو بیتا......PISHVAZ رو شقایق و غیره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اول صبحی رفتم فیس بوق دیدم دختر خالم انلاینه. اومدم اول صبحی یه چی گفته باشم پیام دادم " سلام به روی ماه نشستت". پیام داده اِوآ خاک بر سرم از کجا میبینی منو؟ عایا در افق محو شوم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم دكتر دندون پزشك اومده بابا سر بيمار وقتي خواسته ي كلمه اي بحرفه دندونش اوفتاده تو حلق بيمار؛ خدايا توبه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره با کلیپس بر فراز کالیفرنیا پرواز میکرده ارتش فکر کرده موشکه به طرفش شلیک کرده اما همه ی تیرا به کیلیپسش میخورده کمونه میکرده!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مـــــورد داشــــتیم پــــســـره بـــخاطــــر فـــوت یکـــی از اقــــوامشـــون 40 روز دس بـــه ابـــروهـــاش نـــزده :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره میخواسته بره عروسی دوستش که یک دفعه میبینه . . . . ارایش اون با عروس یکی بوده :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

/////مهندس مملکت ///م؟ک؟ مورد داشتیم سر کلاس که اصلا نمیرفته تازه خیلی کارای مورد دارم میکرده رتبه دوم دانشگاه شده مدیونین فکر کنین خودمم ؟خودمم تعجب کردم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد که چه عرض کنم سوژه داشتیم . . . . طرف میگه دوست دارم اما خودمم ول مطلم چرا؟!!!!!!!!!!!!! مثلا کشته مردس ما داریم؟ایا؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف یاعلی نگفته ولی عشق رو آغاز کرده ! به همین برکت قسم:)