بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره پول نداشته ولنتاین واسه جی افش کادو بخره،با دخدره کات کرده... مدیونید اگه فکر کنید داداش من بوده...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم... يارو هاله نور رو مي ديده... . . . اما دزد كنار دستش رو نمي ديده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختره ميره کله پزي، فروشنده ميگه: چشم بذارم؟ دختره ميگه: آخه من تو اين يه ذره مغازه کجا قايم شم؟ فروشنده تشنج کرده یه پا و یه دستش فلج شده کله گوسفنده هم زنده شد و فرار کرد...!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پلیس به دختره گفته کمربندتو ببند دختره گفته عه جناب سروان بخدا ساپورت پامه :::::::||||||| . . . خبر رسیده پلیسه انقد زمینو گاز زده رسیده به نفت الان دارن پالایشگاه میزنن:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره رفته گوگل سرچ کرده چگونه غذا بخوریم رژلبمان پاک نشود؟ گوگل جواب داده . . . . اگه مثه گاو به غذا حمله نکنی مشکلت حله

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم که پسره هیچ موردی نداشته من دیگه حرفی ندارم...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره ب دوست دخترش گفته:آگه من بمیرم چکار میکنی؟ ؟؟؟؟ دختره گفته : خدا نکنه من لباس مشکی مجلسی ندارم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسره اومده تو شخصى ميگه سلام به همگى... :/ . . . . خداجون اينو شفا نده بزا يه سرگرمى داشته باشيم:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف واسه اینکه حجم دانلودش تموم نشه عکس دانلود نمیکرده از عکس مورد نظر شات اسکرین میگرفته . . . مدیونید اگه فکر کنید اون طرف من هستما:D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف ب ما ک رسیده نداشته پول قلیون حالا خرج عمل دماغشو پروتز لباش شده 9 میلیون

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

موردداشتیم طرف توخوابگاه بخاطرکثیفی همه ی ظرفا یه قابلمه دوازده نفره برداشته وتوش یه تخم مرغ نیمروکرده..... مدیونیداگه فکرکنیدمن بودم!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم . . . . . . گوسفنده فکر میکرده سگه اگه باور نمیکینی میتونی سرچ کنی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم مرتاض هندی رفته خوزستان 24 ساعت رو نک یه نیزه به صورت عمودی ویساده, الان شده مجسمه!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم به پسره گفتن خواهرت کوچیکترت چند سالشه پسره گفته به سال نکشیده پونزده ماه ~‏_‏^ مدیونید اگه فکر کنید اون پسره دوست من بوده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

موردداشتیم دختره بیشترازپسرا ارایش کرده... خجالتم خوب چیزیه...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یکی از فامیلای نزدیک سر سفره عید ، اولش آدامس شیک به مهمونا میدادن ک کسی سمت آجیلا نرن ، آجیلاشونو تمام و کمال بردن سیزده بدر کلی هم خوش گذشته بهشون

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره پول نداشته ولنتاین واسه جی افش کادو بخره،با دخدره کات کرده... مدیونید اگه فکر کنید داداش من بوده...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم... يارو هاله نور رو مي ديده... . . . اما دزد كنار دستش رو نمي ديده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختره ميره کله پزي، فروشنده ميگه: چشم بذارم؟ دختره ميگه: آخه من تو اين يه ذره مغازه کجا قايم شم؟ فروشنده تشنج کرده یه پا و یه دستش فلج شده کله گوسفنده هم زنده شد و فرار کرد...!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پلیس به دختره گفته کمربندتو ببند دختره گفته عه جناب سروان بخدا ساپورت پامه :::::::||||||| . . . خبر رسیده پلیسه انقد زمینو گاز زده رسیده به نفت الان دارن پالایشگاه میزنن:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره رفته گوگل سرچ کرده چگونه غذا بخوریم رژلبمان پاک نشود؟ گوگل جواب داده . . . . اگه مثه گاو به غذا حمله نکنی مشکلت حله

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم که پسره هیچ موردی نداشته من دیگه حرفی ندارم...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره ب دوست دخترش گفته:آگه من بمیرم چکار میکنی؟ ؟؟؟؟ دختره گفته : خدا نکنه من لباس مشکی مجلسی ندارم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسره اومده تو شخصى ميگه سلام به همگى... :/ . . . . خداجون اينو شفا نده بزا يه سرگرمى داشته باشيم:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف واسه اینکه حجم دانلودش تموم نشه عکس دانلود نمیکرده از عکس مورد نظر شات اسکرین میگرفته . . . مدیونید اگه فکر کنید اون طرف من هستما:D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف ب ما ک رسیده نداشته پول قلیون حالا خرج عمل دماغشو پروتز لباش شده 9 میلیون

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

موردداشتیم طرف توخوابگاه بخاطرکثیفی همه ی ظرفا یه قابلمه دوازده نفره برداشته وتوش یه تخم مرغ نیمروکرده..... مدیونیداگه فکرکنیدمن بودم!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم . . . . . . گوسفنده فکر میکرده سگه اگه باور نمیکینی میتونی سرچ کنی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم مرتاض هندی رفته خوزستان 24 ساعت رو نک یه نیزه به صورت عمودی ویساده, الان شده مجسمه!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم به پسره گفتن خواهرت کوچیکترت چند سالشه پسره گفته به سال نکشیده پونزده ماه ~‏_‏^ مدیونید اگه فکر کنید اون پسره دوست من بوده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

موردداشتیم دختره بیشترازپسرا ارایش کرده... خجالتم خوب چیزیه...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یکی از فامیلای نزدیک سر سفره عید ، اولش آدامس شیک به مهمونا میدادن ک کسی سمت آجیلا نرن ، آجیلاشونو تمام و کمال بردن سیزده بدر کلی هم خوش گذشته بهشون