بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

موردداشتیم دختره . . . . . . . هنگام رانندگی وقتی رسیده به دست انداز بوق زده بره کنار! دست انداز اینقدر خندیده صاف شده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

موردداشتیم دختره . . . . هنگام رانندگی وقتی رسیده به دست انداز بوق زده بره کنار! دست انداز اینقدر خندیده صاف شده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم : دختره از روی آگهی همشری مخاطب خاص پورشه دار پیدا کرده.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف برای اینکه عکساشو تو سیستم کسی نبینه همشو میریزه تو درایو cپوشه ویندوز تازه پوشه رو هیدن میکنه... هیچی دیگی الان دو ماهه ویندوزش بالا نمیاد خخخ مدیونید اگه فکر کنید دوستم بوده:))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره اسم دوستش که کیوان بوده رو رو دستش حک کرده با پرگار بعد پسره مونده چه جوری بهش بگه اسمم جعفره... (جونم دیکته حال میکنی یه باسواد اینجا پیدا شد)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف رفته مسواک بزنه تیمش یک هیچ جلوبوده وقتی برگشته دیده دوهیچ عقبه......:)) مدوینین اگه فک کنین منظورم استقلاله!:))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ . . . . ﺑﺨﺎﺭﯼ ﻣﺎﺷﯿﻨﺸﻮ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﺑﺮﺳﻪ ... :| ﭼﻘﺪﺭ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﻫﺴﺘﻦ این ﺩﺧﺘﺮﺍ اصن بنازم به این هوش..!! ! به سلامتی همشون . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یعنی کارای که این بچه کوچیک های الان میکنن اگه ما میکردیم الان وجود خارجی نداشتیم یعنی مورد داشتیم بچه به بابا ش گفت یا برام لواشک میخیری یا حق نداری پاتو بزاری خونه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد دااااااااااااااااااااااااااااااشتیم... معلم ورزش اومد بگه من بسکتبال بلدم با ی ژستی توپ و پرت کرد که انگار الان میره تورو پاره میکنه... هیچی دیگه زد شیشه ی ماشین و شکوند...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم... دختره تو گوگل سرچ كرده "چرا براي من خواستگار نمياد" گوگل بهش جواب داده عزيزم شما تو دل برو نيستي!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

,دخدره رفته عينک فروشى , ميگه يه عينک آفتابى ميخام ... فروشنده ميگه اصل ؟؟؟ دخدره ميگه واى ببخشيد مهسا 22 تهران... خدایا اینو دیگه شفا نده بذار بخندیم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم تمام انگیزش برا عضویت تو فور جوک اون بازیهای بالای صفحهس مدیونید اگه فک کنید داداش من بوده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره داشته قلیون می کشیده و حلقه میداده بیرون.. . . بعد دختره سریع انگشتشو کرده تو حلقه گفته: پیوندمون مبارک عشقم!! شوهر کمه عزیزه من به چه زبونی بگم کمه می فهمی؟ کم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم . . . . . .طرف گوجه رو ریز ریز کرده و برای تبرک شدن غذا یه دونه مینداخته تو قابلمه من میخوام مهریمو گوجه بذارم خوبه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره رفته خواستگاری بابای عروس جورابایی که دنبالش میگشته رو پای دوماد میبینه...........

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف از اینور و اونور پست کپی میکنه هوار تا لایک میخوره هیچ کلی هم طرفدار داره به سلامتی ماهایی که از ذهن خودمون مطلب مینویسیم لایکامونم هوار تا نیست

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

موردداشتیم دختره . . . . . . . هنگام رانندگی وقتی رسیده به دست انداز بوق زده بره کنار! دست انداز اینقدر خندیده صاف شده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

موردداشتیم دختره . . . . هنگام رانندگی وقتی رسیده به دست انداز بوق زده بره کنار! دست انداز اینقدر خندیده صاف شده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم : دختره از روی آگهی همشری مخاطب خاص پورشه دار پیدا کرده.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف برای اینکه عکساشو تو سیستم کسی نبینه همشو میریزه تو درایو cپوشه ویندوز تازه پوشه رو هیدن میکنه... هیچی دیگی الان دو ماهه ویندوزش بالا نمیاد خخخ مدیونید اگه فکر کنید دوستم بوده:))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره اسم دوستش که کیوان بوده رو رو دستش حک کرده با پرگار بعد پسره مونده چه جوری بهش بگه اسمم جعفره... (جونم دیکته حال میکنی یه باسواد اینجا پیدا شد)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف رفته مسواک بزنه تیمش یک هیچ جلوبوده وقتی برگشته دیده دوهیچ عقبه......:)) مدوینین اگه فک کنین منظورم استقلاله!:))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ . . . . ﺑﺨﺎﺭﯼ ﻣﺎﺷﯿﻨﺸﻮ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﺑﺮﺳﻪ ... :| ﭼﻘﺪﺭ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﻫﺴﺘﻦ این ﺩﺧﺘﺮﺍ اصن بنازم به این هوش..!! ! به سلامتی همشون . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یعنی کارای که این بچه کوچیک های الان میکنن اگه ما میکردیم الان وجود خارجی نداشتیم یعنی مورد داشتیم بچه به بابا ش گفت یا برام لواشک میخیری یا حق نداری پاتو بزاری خونه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد دااااااااااااااااااااااااااااااشتیم... معلم ورزش اومد بگه من بسکتبال بلدم با ی ژستی توپ و پرت کرد که انگار الان میره تورو پاره میکنه... هیچی دیگه زد شیشه ی ماشین و شکوند...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم... دختره تو گوگل سرچ كرده "چرا براي من خواستگار نمياد" گوگل بهش جواب داده عزيزم شما تو دل برو نيستي!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

,دخدره رفته عينک فروشى , ميگه يه عينک آفتابى ميخام ... فروشنده ميگه اصل ؟؟؟ دخدره ميگه واى ببخشيد مهسا 22 تهران... خدایا اینو دیگه شفا نده بذار بخندیم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم تمام انگیزش برا عضویت تو فور جوک اون بازیهای بالای صفحهس مدیونید اگه فک کنید داداش من بوده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره داشته قلیون می کشیده و حلقه میداده بیرون.. . . بعد دختره سریع انگشتشو کرده تو حلقه گفته: پیوندمون مبارک عشقم!! شوهر کمه عزیزه من به چه زبونی بگم کمه می فهمی؟ کم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم . . . . . .طرف گوجه رو ریز ریز کرده و برای تبرک شدن غذا یه دونه مینداخته تو قابلمه من میخوام مهریمو گوجه بذارم خوبه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره رفته خواستگاری بابای عروس جورابایی که دنبالش میگشته رو پای دوماد میبینه...........

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف از اینور و اونور پست کپی میکنه هوار تا لایک میخوره هیچ کلی هم طرفدار داره به سلامتی ماهایی که از ذهن خودمون مطلب مینویسیم لایکامونم هوار تا نیست