بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم ..... طرف داشته شهرام شب پره گوش می داده جوگیــــر شده يوهو گردنشو مثِ خودش تکون داده .هیچی دیگـــه الان بیمارستانه میگن 2 تا از مهرها گردنشم مو ورداشته !!! دعاش کنیـــد‎:/‎

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم به دختره گفتیم کلید F5 رو بزن، بعد از کلی فکر دکمه ی F رو فشار میده بعدش همزمان شماره 5 رو زده!! یه وقت فکر نکنید دختر عمومه ها !! فک و فامیله داریم ؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره زده تو گوش همکلاسیش، همکلاسیش برگشته گفته : نزن رژگونم پاک میشه ... !!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف تو مکه بود موقع سنگ زدن به شیطون جو گیر شده رفته آر پی جی آورده!!!:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره با 206 رفته تعمیرگاه گفته : نمیدونم چرا ماشین من بیشتر از 70 کیلومتر سرعت نداره تعمیرکاره بعد از چک کردن ماشین گفته خانوم ماشین موردی نداره فقط موقع رانندگی ترمز دستی رو بخوابونید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره برای اینکه برف پاک کن تندتر کار کنه گاز میداده!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره معدلش هیجده شده بعدش خودکشی نکرده!!! (برگرفته از کتاب اردک ها آشپزی میکنن)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف رفته دونفر که دعوا میکردن رو جدا کنه از دونفر هم کتک خورده برگشته لایک=من هم این تجربه رو داشتم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف اسم بچشو گذاشته محسن تا قد بچش بلندتر شه !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتیم پسره اینقدر ارایش کرده الان دوست دختر چند نفره تازه وقتی قهر میکنه پاستیل لواشک از دوست پسرش می گیره تا باهاش اشتی کنه B-)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره تو اینستاگرام با 3400 تا فالوور تو زده : مغرور نیستم اما قرار هم نیست با همه گرم باشم !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره برگشته گفته حالم به هم می خوره از اونایی که منو بخاطر قیافم میخوان میگن تو روز کلا دو نفر بهش سلام می دادن در راستای این حرف اونا رو هم از دست دادهکل تو جز قیافه چی داری؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف پنج شنبه عروسیش بوده شنبه اول صبح رفته دانشگاه سر کلاس اصلا موردی بوده برای خودش در حد لالیگا . . . مدیونید اگه فکر کنید دختر خاله ام بوده...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف پنج شنبه عروسیش بوده شنبه اول صبح رفته دانشگاه سر کلاس اصلا موردی بوده برای خودش در حد لالیگا . . . مدیونید اگه فکر کنید دختر خاله ام بوده...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره اونقدر پلکاشو بلند کرده که هر بار که پلک میزده یه متر میرفته رو هوا!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف زنگ زده شرکت تن تاک گفته نه کفش میخوام نه وسیله دراز نشست اون جایزشو برام بفرستین جالب اونجاس فرستادن

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم ..... طرف داشته شهرام شب پره گوش می داده جوگیــــر شده يوهو گردنشو مثِ خودش تکون داده .هیچی دیگـــه الان بیمارستانه میگن 2 تا از مهرها گردنشم مو ورداشته !!! دعاش کنیـــد‎:/‎

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم به دختره گفتیم کلید F5 رو بزن، بعد از کلی فکر دکمه ی F رو فشار میده بعدش همزمان شماره 5 رو زده!! یه وقت فکر نکنید دختر عمومه ها !! فک و فامیله داریم ؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره زده تو گوش همکلاسیش، همکلاسیش برگشته گفته : نزن رژگونم پاک میشه ... !!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف تو مکه بود موقع سنگ زدن به شیطون جو گیر شده رفته آر پی جی آورده!!!:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره با 206 رفته تعمیرگاه گفته : نمیدونم چرا ماشین من بیشتر از 70 کیلومتر سرعت نداره تعمیرکاره بعد از چک کردن ماشین گفته خانوم ماشین موردی نداره فقط موقع رانندگی ترمز دستی رو بخوابونید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره برای اینکه برف پاک کن تندتر کار کنه گاز میداده!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره معدلش هیجده شده بعدش خودکشی نکرده!!! (برگرفته از کتاب اردک ها آشپزی میکنن)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف رفته دونفر که دعوا میکردن رو جدا کنه از دونفر هم کتک خورده برگشته لایک=من هم این تجربه رو داشتم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف اسم بچشو گذاشته محسن تا قد بچش بلندتر شه !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتیم پسره اینقدر ارایش کرده الان دوست دختر چند نفره تازه وقتی قهر میکنه پاستیل لواشک از دوست پسرش می گیره تا باهاش اشتی کنه B-)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره تو اینستاگرام با 3400 تا فالوور تو زده : مغرور نیستم اما قرار هم نیست با همه گرم باشم !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره برگشته گفته حالم به هم می خوره از اونایی که منو بخاطر قیافم میخوان میگن تو روز کلا دو نفر بهش سلام می دادن در راستای این حرف اونا رو هم از دست دادهکل تو جز قیافه چی داری؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف پنج شنبه عروسیش بوده شنبه اول صبح رفته دانشگاه سر کلاس اصلا موردی بوده برای خودش در حد لالیگا . . . مدیونید اگه فکر کنید دختر خاله ام بوده...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف پنج شنبه عروسیش بوده شنبه اول صبح رفته دانشگاه سر کلاس اصلا موردی بوده برای خودش در حد لالیگا . . . مدیونید اگه فکر کنید دختر خاله ام بوده...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره اونقدر پلکاشو بلند کرده که هر بار که پلک میزده یه متر میرفته رو هوا!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف زنگ زده شرکت تن تاک گفته نه کفش میخوام نه وسیله دراز نشست اون جایزشو برام بفرستین جالب اونجاس فرستادن