بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره به پسره گفته پسری که از تو قشنگتر باشه فوتوشاپه. بعد پسره غیرتی شده گفته فوتوشاپ دیگه کیه؟خارجیه؟خواننده س یا بازیگر؟چرا من ندیدمش؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاااقااامورد داشتیم یارو میخواسته تو زندگیش قدم های بزرگ برداره رفته شلوار کردی خریده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختره اندک ترم بود اومده ب اموزش دانشکده میگه اجازه هست با بچه ها بریم بیرون دانشگاه و برگردیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا مورد داشتیم مرگ یارو مشکوک بوده . . . . تحقیق کردن دیدن محل حادثه یه سطل آب پیدا شده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره رفته امتحان رانندگی بده افسر پرسیده آینه کجاست ؟ دختره گفته تو کیفمه ... بدمش ؟ وایسا دنیا ...... من میخوام پیاده شم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف 10 سالش که بوده جوری از باباش کتک خورده که هروقت اسمی از دوران کودکی میاد تنش میلرزه مدیونید اگه فکر کنیدکه وقتی باباهه خواب بوده طرف انگشتای بابا رو با چسب قطره ای اصل چسبونده به هم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف سر نماز{ نماز جماعتم بوده } گوشیش زنگ خورده جواب داده : من الان سر نمازم بعدا زنگ بزن!!!!!!!!!! :| طرف : :| :| :| حْضار : >__<

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره میخواسته مگس روووو صفحه ی مانیتورشووو با موس بندازه تو سطل آشغاله کامپیوتر . . . . . میگن کامپیوتر سوخته از خنده..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره واسه اینکه بچه های والیبالو بیشتر ببینه،از خدا خواسته بازی ۳-۲بشه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو هندونه رو انقدتا ته میخوره،که وقتی مامور شهرداری میخواد ببرتش در خونشو میزنه میگه:دیگه کاری با این نداری؟میخوام ببرمش!!! مدیونین اگه فکر کنید من از این کارا میکنم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف بعد یه گناه کبیره گفته لعنت بر شیطون... بعد شیطون ظاهر شده گفته لعنت بخودت اشغال.اینکاری ک تو کردی عمرا به ذهن من نمیرسید (فندق راوی)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره بخاطر خیانت دوس پسرش میخواسه خودکشی کنه..........بقیه دوس پسراش نذاشتن.....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره بخاطر خیانت دوس پسرش میخواسه خودکشی کنه...................بقیه دوس پسراش نذاشتن.....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیگه کار از ابرو برداشتن و شلوار رنگی جیغ پوشیدن پسرا و گوشواره گذاشتن گذشته . . . مورد داشتیم پسره حالت تهوع بهش دست داده خانوادش برای اینکه مطمعن بشن بردنش سونوگرافی :/

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف اینقدر قلیون کشیده که سر درد گرفته ولی جالبه که قرص ژلوفن می خورده که سر دردش خوب بشه تا بتونه بازم قلیون بکشه . من نمی دونم تعداد جمعیت ما با اینا حساب میشه یا برعکس

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم جشن تولد تو باغ بوده بارون میاد همه آرایشا پاک میشه جشن تولد تبدیل میشه به هالووین

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره به پسره گفته پسری که از تو قشنگتر باشه فوتوشاپه. بعد پسره غیرتی شده گفته فوتوشاپ دیگه کیه؟خارجیه؟خواننده س یا بازیگر؟چرا من ندیدمش؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاااقااامورد داشتیم یارو میخواسته تو زندگیش قدم های بزرگ برداره رفته شلوار کردی خریده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختره اندک ترم بود اومده ب اموزش دانشکده میگه اجازه هست با بچه ها بریم بیرون دانشگاه و برگردیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا مورد داشتیم مرگ یارو مشکوک بوده . . . . تحقیق کردن دیدن محل حادثه یه سطل آب پیدا شده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره رفته امتحان رانندگی بده افسر پرسیده آینه کجاست ؟ دختره گفته تو کیفمه ... بدمش ؟ وایسا دنیا ...... من میخوام پیاده شم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف 10 سالش که بوده جوری از باباش کتک خورده که هروقت اسمی از دوران کودکی میاد تنش میلرزه مدیونید اگه فکر کنیدکه وقتی باباهه خواب بوده طرف انگشتای بابا رو با چسب قطره ای اصل چسبونده به هم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف سر نماز{ نماز جماعتم بوده } گوشیش زنگ خورده جواب داده : من الان سر نمازم بعدا زنگ بزن!!!!!!!!!! :| طرف : :| :| :| حْضار : >__<

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره میخواسته مگس روووو صفحه ی مانیتورشووو با موس بندازه تو سطل آشغاله کامپیوتر . . . . . میگن کامپیوتر سوخته از خنده..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره واسه اینکه بچه های والیبالو بیشتر ببینه،از خدا خواسته بازی ۳-۲بشه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو هندونه رو انقدتا ته میخوره،که وقتی مامور شهرداری میخواد ببرتش در خونشو میزنه میگه:دیگه کاری با این نداری؟میخوام ببرمش!!! مدیونین اگه فکر کنید من از این کارا میکنم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف بعد یه گناه کبیره گفته لعنت بر شیطون... بعد شیطون ظاهر شده گفته لعنت بخودت اشغال.اینکاری ک تو کردی عمرا به ذهن من نمیرسید (فندق راوی)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره بخاطر خیانت دوس پسرش میخواسه خودکشی کنه..........بقیه دوس پسراش نذاشتن.....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره بخاطر خیانت دوس پسرش میخواسه خودکشی کنه...................بقیه دوس پسراش نذاشتن.....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیگه کار از ابرو برداشتن و شلوار رنگی جیغ پوشیدن پسرا و گوشواره گذاشتن گذشته . . . مورد داشتیم پسره حالت تهوع بهش دست داده خانوادش برای اینکه مطمعن بشن بردنش سونوگرافی :/

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف اینقدر قلیون کشیده که سر درد گرفته ولی جالبه که قرص ژلوفن می خورده که سر دردش خوب بشه تا بتونه بازم قلیون بکشه . من نمی دونم تعداد جمعیت ما با اینا حساب میشه یا برعکس

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم جشن تولد تو باغ بوده بارون میاد همه آرایشا پاک میشه جشن تولد تبدیل میشه به هالووین