بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف رفته خواستگاری! وقتی عروس رو دیده هول شده گفته سلام آبجی خانوم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ پسره رفته خواستگاری؛ بعد با اجازه ی عروس و داماد ،خانواده هاشون رفتن تو اتاق با هم آشنا بشن !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم طرف گوشيش ميفته زمين برش ميداره بهش ميگه ببخشيد. به همين دكمه هاي كيبرد قسم ديدم كه ميگماااا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم طرف تو نگاه اول *عــــــــــــــاشق* شده.... تو نگاه دوم *بـــــــــابــــــــا*... كثافتــــــــــــــا...!!!!! :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف تو روابط انسانی و کاری و اجتماعی به هیچ آدمی رحم نکرده،بعد رفته گیاهخوار شده که به حیوانات ظلم نکنه...!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف رفته آنتن برقى خریده! بعد اومده خونه فکر کرده اگه برقا بره این چجوری میخواد تلویزیون ببینه!؟ برده پسش داده!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم: ﻳﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﻴﮕﻴﺮﻡ ﻣﻴﺰﻧﻤﺘﺎ . . . . ﺩﺭ ﻛﻤﺎﻝ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﻯ ﮔﻔﺖ " : ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﮕﻴﺮ ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟﺖ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺰﻥ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم دلش گرفته بود دوستاش بهش تخليه چاه معرفي كرده بودن يني حس همدرديشون صاف تو لوزالمعده ام.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف وقتی دم درمیخواسته از مهموناش خداحافظی کنه گفته: بازم مزاحم بشین خوشحال میشیم‏!‏‏!‏‏ مدیونید اگه فکر کنید مامانم بوده...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم عروس شب عروسی دو دل بوده سوار ماشین عروس بشه یا پورشه پسرخاله داماد!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره به خواستگاری دختره جواب منفی داده! پسره از ترس اینکه دختره روش اسید بریزه چندروز بیرون نرفته!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره تو پیج اینستاگرامش تعداد پستاش 0 بوده بعد 500 تا فالو داشته من موندم از چیه این پیج خوششون اومده که فالو کردن؟؟؟؟؟ O_o

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم با باباش قرار گذاشته رتبه تك رقمي كه اورد براش يه ماشين بخره ولي بعد از اومدن نتيجه ها باباش براش يه مرسدس گرفته … چيه خوب ؟ نعش كش هم مرسدسه … خخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف "دانش آموز" بعد از چند وقت اومده شاد و شنگول اخبار ببینه که خبرنگار گفته بازهم بوی ماه مدرسه آمد طرف حالش بد شد الان تو کماست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم.. طرف بعد از دیدن فیلم رضا موتوری(بهروز وثوق) جو گیر شده و از شمال تا جنوب رو با موتور گازی رفته ولی نزدیک شهرشون تصادف کرده الانم بیمارستانه..... خدایا ما رو ببخش و بیامرز..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم عروس یک ساعت پشت در آرایشگاه مردونه منتظر مونده تا کار ابروی داماد تموم شه!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف رفته خواستگاری! وقتی عروس رو دیده هول شده گفته سلام آبجی خانوم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ پسره رفته خواستگاری؛ بعد با اجازه ی عروس و داماد ،خانواده هاشون رفتن تو اتاق با هم آشنا بشن !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم طرف گوشيش ميفته زمين برش ميداره بهش ميگه ببخشيد. به همين دكمه هاي كيبرد قسم ديدم كه ميگماااا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم طرف تو نگاه اول *عــــــــــــــاشق* شده.... تو نگاه دوم *بـــــــــابــــــــا*... كثافتــــــــــــــا...!!!!! :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف تو روابط انسانی و کاری و اجتماعی به هیچ آدمی رحم نکرده،بعد رفته گیاهخوار شده که به حیوانات ظلم نکنه...!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف رفته آنتن برقى خریده! بعد اومده خونه فکر کرده اگه برقا بره این چجوری میخواد تلویزیون ببینه!؟ برده پسش داده!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم: ﻳﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﻴﮕﻴﺮﻡ ﻣﻴﺰﻧﻤﺘﺎ . . . . ﺩﺭ ﻛﻤﺎﻝ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﻯ ﮔﻔﺖ " : ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﮕﻴﺮ ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟﺖ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺰﻥ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم دلش گرفته بود دوستاش بهش تخليه چاه معرفي كرده بودن يني حس همدرديشون صاف تو لوزالمعده ام.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف وقتی دم درمیخواسته از مهموناش خداحافظی کنه گفته: بازم مزاحم بشین خوشحال میشیم‏!‏‏!‏‏ مدیونید اگه فکر کنید مامانم بوده...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم عروس شب عروسی دو دل بوده سوار ماشین عروس بشه یا پورشه پسرخاله داماد!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره به خواستگاری دختره جواب منفی داده! پسره از ترس اینکه دختره روش اسید بریزه چندروز بیرون نرفته!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره تو پیج اینستاگرامش تعداد پستاش 0 بوده بعد 500 تا فالو داشته من موندم از چیه این پیج خوششون اومده که فالو کردن؟؟؟؟؟ O_o

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم با باباش قرار گذاشته رتبه تك رقمي كه اورد براش يه ماشين بخره ولي بعد از اومدن نتيجه ها باباش براش يه مرسدس گرفته … چيه خوب ؟ نعش كش هم مرسدسه … خخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف "دانش آموز" بعد از چند وقت اومده شاد و شنگول اخبار ببینه که خبرنگار گفته بازهم بوی ماه مدرسه آمد طرف حالش بد شد الان تو کماست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم.. طرف بعد از دیدن فیلم رضا موتوری(بهروز وثوق) جو گیر شده و از شمال تا جنوب رو با موتور گازی رفته ولی نزدیک شهرشون تصادف کرده الانم بیمارستانه..... خدایا ما رو ببخش و بیامرز..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم عروس یک ساعت پشت در آرایشگاه مردونه منتظر مونده تا کار ابروی داماد تموم شه!!!