بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره میره فروشگاه لوازم ورزشی میگه آقای ببخشید پرچم ایران دارید؟ فروشنده براش میاره ، دختره میگه : میتونم رنگای دیگشم ببینم؟! . همه با هم ده مرتبه الهی العفو

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقا از ابرو برداشتن و پاستیل خوردن و مو بلند کردن و آرایش پسره که بگذریم . . . مورد داشتیم طرف "به خانه برمیگردیم" هم نیگا میکرده!!! ما داریم کجا میرررررریییییییم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دخـــدره ناخونش شــیـکـسـته . . . . . . با چسب 1 .2 .3 چسبوندش|: ب جون خودم دیدم ک میگما؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف اسم بچه 3 روزشو یادش رفته ، مجبور شده به شناسنامش مراجعه کنه!!! . . . والا با این اسم های جینگیل منگول!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

..و آبی... .. مــــــورد داشتیـــــــم ...... اینتــــرنــــتــــــ خــــونــــشــون قـطـــع شـــــده ... . رفتـــه تــوی خیــابــون گـــم شــده .... .. بــه همیــن مـتوس قســــم .....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یه تیم، تعداد کارت قرمزاش از گل های زدش بیشتره:))) اصلا منظورم تیم 13 جدول نبودا مدیونی فک کنی استقلالیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم شبکه 22 تلوزیونشون (شبکه افق) رو قفل کردن! می ترسیدن دستشون بره رو کنترل، محو بشن! بجان این تخیل

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم.... . . . . . طرف بعد از تعویض پسورد وای فای ش بطور کل محبوبیت ش رو تو محل از دست داده..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم خانومه تو گوگل سرچ کرده “قیمت سرویس طلای دختر خالم ؟” گوگل هم پاسخ داده : “دخترخالت گفته به کسی نگم”

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف با مدرک مهندسی مکانیک کارش لحاف دوزیه!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا ما مورد داشتیم و داریم تو محلمون که کلیپس نداره . دلتون بسووووووووووووووووووزه . مدیونین اگه فکر کنین مورد پیرزنه 80 ساله .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره به دوست دخترش میگه اگه من بمیرم چیکارمیکنی..؟؟؟؟ . . . . . .دختره میگه:وای نه..خدانکنه عزیزم..اگه توبمیری من لباس مشکی مجلسی ندارم..!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم . . . دخدره داشت با دستش میزد پشت موبایل گفتن چرا همچین میکنی گفت غذای pou رو دادم میخوام آروغ بزنه دل درد نگیره!!!.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتبم.... . . . . . طرف با وجود هوای پنجاه درجه عمدا از توی آفتاب راه می رفته که بتونه عینک دودی ش رو بزنه...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره کولر خونشون خراب بوده زنگ زده تعمیرکار: طرف گفته کولرتون آبیه؟ بعد دختره گفته کولرمون دورش آبیه وسطش یه دریچه های سفیدم داره :| الو بهشت زهرا هنوز قبر خالی هست؟؟ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره گریه کرده واس اینکه دوست دخترش میخاسته عکسای قبل از ابرو برداشتن پسره رو پخش کنه!!!!!!!!! خدایا داریم کجاااا میریم!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره میره فروشگاه لوازم ورزشی میگه آقای ببخشید پرچم ایران دارید؟ فروشنده براش میاره ، دختره میگه : میتونم رنگای دیگشم ببینم؟! . همه با هم ده مرتبه الهی العفو

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقا از ابرو برداشتن و پاستیل خوردن و مو بلند کردن و آرایش پسره که بگذریم . . . مورد داشتیم طرف "به خانه برمیگردیم" هم نیگا میکرده!!! ما داریم کجا میرررررریییییییم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دخـــدره ناخونش شــیـکـسـته . . . . . . با چسب 1 .2 .3 چسبوندش|: ب جون خودم دیدم ک میگما؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف اسم بچه 3 روزشو یادش رفته ، مجبور شده به شناسنامش مراجعه کنه!!! . . . والا با این اسم های جینگیل منگول!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

..و آبی... .. مــــــورد داشتیـــــــم ...... اینتــــرنــــتــــــ خــــونــــشــون قـطـــع شـــــده ... . رفتـــه تــوی خیــابــون گـــم شــده .... .. بــه همیــن مـتوس قســــم .....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یه تیم، تعداد کارت قرمزاش از گل های زدش بیشتره:))) اصلا منظورم تیم 13 جدول نبودا مدیونی فک کنی استقلالیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم شبکه 22 تلوزیونشون (شبکه افق) رو قفل کردن! می ترسیدن دستشون بره رو کنترل، محو بشن! بجان این تخیل

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم.... . . . . . طرف بعد از تعویض پسورد وای فای ش بطور کل محبوبیت ش رو تو محل از دست داده..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم خانومه تو گوگل سرچ کرده “قیمت سرویس طلای دختر خالم ؟” گوگل هم پاسخ داده : “دخترخالت گفته به کسی نگم”

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف با مدرک مهندسی مکانیک کارش لحاف دوزیه!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا ما مورد داشتیم و داریم تو محلمون که کلیپس نداره . دلتون بسووووووووووووووووووزه . مدیونین اگه فکر کنین مورد پیرزنه 80 ساله .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره به دوست دخترش میگه اگه من بمیرم چیکارمیکنی..؟؟؟؟ . . . . . .دختره میگه:وای نه..خدانکنه عزیزم..اگه توبمیری من لباس مشکی مجلسی ندارم..!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم . . . دخدره داشت با دستش میزد پشت موبایل گفتن چرا همچین میکنی گفت غذای pou رو دادم میخوام آروغ بزنه دل درد نگیره!!!.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتبم.... . . . . . طرف با وجود هوای پنجاه درجه عمدا از توی آفتاب راه می رفته که بتونه عینک دودی ش رو بزنه...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره کولر خونشون خراب بوده زنگ زده تعمیرکار: طرف گفته کولرتون آبیه؟ بعد دختره گفته کولرمون دورش آبیه وسطش یه دریچه های سفیدم داره :| الو بهشت زهرا هنوز قبر خالی هست؟؟ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره گریه کرده واس اینکه دوست دخترش میخاسته عکسای قبل از ابرو برداشتن پسره رو پخش کنه!!!!!!!!! خدایا داریم کجاااا میریم!!!