بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم که طرف میزکامپیوترش شلوغ تر از آشپزخونه است .. حوصله تمیز کردنشم نداره مدیونید اگه فکر کنید اون مورد منم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مـــورد داشتــــیم... یـــارو واســــه ایــن کــه استــــیلــش بهـــم نخـــوره حـــاضــره از پــــرورشـــگاه بچـــه بیـــاره ولـــی خـــودش بچـــه دار نشـــه..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

****مورد داشتیم پسره سر اینکه دوس دخترش واسش پاستیل نخریده باهاش بهم زده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف 1روزتمام روی کیبورد دنبال دکمهf13 میگشته :-| مدیونی فکر کنی من بودم :-(

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف رتبه ش از یه ورزشگاه آزادی هم بیشتر شده... مدیونید اگه فک کنید با خودمم:))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم طرف ميره خواستگاري بهش ميگن حرف دلتو بزن ميگه گشنممممه D:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف اینقدر مست بوده.... . . . . . به دوش حموم میگفته گریه نکن همه چی درست میشه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره میخواسته خودشو بین بقیه تو کلاس خر خون جلوه بده میگه ماشنمون 405پرایده . . . . . . .یعنی 405 با موتور پراید دارن اولین جکمه لایک فراموش نشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻓﺴﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﺟﻔﺖ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺩﺭ ﭼﻪ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻪ ؟ . . . . ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻪ : ﺗﻮ ﻋﺮﻭﺳﯽ . ﻧﺨﻨﺪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﺶ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻣﯿﺨﺎﺩ ﺧﺐ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختره رتبه کنکورش اومده میگه آخ جون قبول شدم میگن کجا میگه هنوز نتایج اولیه اومده ولی همه رو به جز دولتی قبول شدم!!!! بخدا اینا مغز ندارن ☺☺☺

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف رفته دنبال کار گفتن فقط منشی لازم داریم برگشته گفته من روزانه تو ۴ جوک دو هزار تا لایک میخورم بیام منشی تو دو زاری شم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره در جستجوی شوهر تا مقطع دکترا اِدامه تَحصیل داده ؛ به محضِ عقد کردن از دانشگاه اِنصراف داده و تو مسیرِ برگشت به خونه یه جُفت دستکشِ ظرفشویی و پیشبند خریده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره تو اینترنت سرچ کرده: دانلود نرم افزار واتس آپ برای گوشی نوکیا مدل 1100!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! میگن گوگل از خنده دو روز قطعی داشته!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لایک کن تا برات دعا کنم!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف از بس تیتراژ پایانیِ سریال مدینه رو گوش داده، وقتی میخواسته واسه سحری به مامانش بگه: بیدارم کن، گفته: فانوسم باش..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره با آرایش رفته بیرون، خواهرش غیرتی شده، زدتش!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مردم چقد سوسول شدن! فلفلم به شرط شیرین میفروشن!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم که طرف میزکامپیوترش شلوغ تر از آشپزخونه است .. حوصله تمیز کردنشم نداره مدیونید اگه فکر کنید اون مورد منم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مـــورد داشتــــیم... یـــارو واســــه ایــن کــه استــــیلــش بهـــم نخـــوره حـــاضــره از پــــرورشـــگاه بچـــه بیـــاره ولـــی خـــودش بچـــه دار نشـــه..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

****مورد داشتیم پسره سر اینکه دوس دخترش واسش پاستیل نخریده باهاش بهم زده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف 1روزتمام روی کیبورد دنبال دکمهf13 میگشته :-| مدیونی فکر کنی من بودم :-(

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف رتبه ش از یه ورزشگاه آزادی هم بیشتر شده... مدیونید اگه فک کنید با خودمم:))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم طرف ميره خواستگاري بهش ميگن حرف دلتو بزن ميگه گشنممممه D:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف اینقدر مست بوده.... . . . . . به دوش حموم میگفته گریه نکن همه چی درست میشه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره میخواسته خودشو بین بقیه تو کلاس خر خون جلوه بده میگه ماشنمون 405پرایده . . . . . . .یعنی 405 با موتور پراید دارن اولین جکمه لایک فراموش نشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻓﺴﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﺟﻔﺖ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺩﺭ ﭼﻪ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻪ ؟ . . . . ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻪ : ﺗﻮ ﻋﺮﻭﺳﯽ . ﻧﺨﻨﺪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﺶ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻣﯿﺨﺎﺩ ﺧﺐ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختره رتبه کنکورش اومده میگه آخ جون قبول شدم میگن کجا میگه هنوز نتایج اولیه اومده ولی همه رو به جز دولتی قبول شدم!!!! بخدا اینا مغز ندارن ☺☺☺

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف رفته دنبال کار گفتن فقط منشی لازم داریم برگشته گفته من روزانه تو ۴ جوک دو هزار تا لایک میخورم بیام منشی تو دو زاری شم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره در جستجوی شوهر تا مقطع دکترا اِدامه تَحصیل داده ؛ به محضِ عقد کردن از دانشگاه اِنصراف داده و تو مسیرِ برگشت به خونه یه جُفت دستکشِ ظرفشویی و پیشبند خریده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره تو اینترنت سرچ کرده: دانلود نرم افزار واتس آپ برای گوشی نوکیا مدل 1100!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! میگن گوگل از خنده دو روز قطعی داشته!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لایک کن تا برات دعا کنم!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف از بس تیتراژ پایانیِ سریال مدینه رو گوش داده، وقتی میخواسته واسه سحری به مامانش بگه: بیدارم کن، گفته: فانوسم باش..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره با آرایش رفته بیرون، خواهرش غیرتی شده، زدتش!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مردم چقد سوسول شدن! فلفلم به شرط شیرین میفروشن!!!