بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم شبه عروسی ابروهای داماد از ابرو های عروس نازک تر بودن!! مدیونید اگه فکر کنید داماد داداشم بوده !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره همون دو سه سانتی متر شالی که روسرش بود رو میندازه،عکسشو میذاره فیسبوک زیرش مینویسه آزادی یواشکی من! ینی این تا الان فکر میکرد در قید بند و اسارت بود:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داریم تومحلمون زنه با ماشین شوهرش با سرعت هفتادتا ازرو دست اندازها میپره.فکر کنم چند وقت دیگه هم پارک دوبل رو یاد بگیره.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو عکس کلیپسو گذاشته زیرش نوشته به زیبایی این دختر از یک تا ده چند میدی o_0 به همین ساقه طلایی که تو گلوم گیر کرده قسم:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو عکس کلیپسو گذاشته زیرش نوشته به زیبایی این دختر از یک تا ده چند میدی o_0 به همین ساقه طلایی که تو گلوم گیر کرده قسم:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقا مورد داشتیم طرف قندش افتاده بیهوش شده بعد وقتی که به هوش اومده بهش گفتیم قندت افتاده،میگه: خب برش می داشتین.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم با شلوارک تو باغچه شون رفته عکس گرفته تو اینترنت گذاشت نوشت ترکیه 2014

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره برای این که بره تو برنامه ی ماه عسل خودشو پرت کرده تو چاه 25 متری

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره اس دق لالی دو آتیشه بوده اماازوقتی فهمیده احسان علی خانی پرسپولیسیه به استقلالیا میگه شیش تاییا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم باباهه موقعی که اون نابغه رو احسان اورد برنامش دهن پسرشو صاف کرد انقدر گفت نگاخ یاد بگیر ولی وقتی قسمت دوم شروع شد یهو خواش گرفت. مدیونی اگه فکر کنی بابای خودم بودااااا :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشـتیمــ . . یارو رفته آزمون عملی رانندگی ازش میپرسن گاز کجاست؟؟ میگه کنار کابینت !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دقت کردین تو سریال مدینه طرف از دادگاه نامه اورد نه تمبری داشت نه مهری نه ادرس فکر کنم قاضی داد دست پسره گفت ببر فلان جا خدایی سریاله میسازن عایا؟؟؟؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف با دنده اتومات هم خاموش کرده

 مدیونید اگه فکر کنید دختر بوده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم برای اینکه یه روز کمتر روزه بگیره از اسمون عکس گرفته با فتوشاپ ماه هم گذاشته تو اسمون مدیونی فکر کنی مقام معظم رهبری بلاکش کرده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره میخواسته اسم یه بازیگر فیلو بدونه رفته تو گوگل یکی از دیالوگاشو تا سرچ کنه :| جالبه اعتراضم میکنه که چرا گوگل نوشته : About 19 results (0.9 seconds)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف از بس خندیده میخواسته رکورد گینسو بشکنه تا ببرنش ماه عسل ، احسانو از نزدیک ببینه... خلاقیتم به صورت عمودی تو حلقتون

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم شبه عروسی ابروهای داماد از ابرو های عروس نازک تر بودن!! مدیونید اگه فکر کنید داماد داداشم بوده !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره همون دو سه سانتی متر شالی که روسرش بود رو میندازه،عکسشو میذاره فیسبوک زیرش مینویسه آزادی یواشکی من! ینی این تا الان فکر میکرد در قید بند و اسارت بود:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داریم تومحلمون زنه با ماشین شوهرش با سرعت هفتادتا ازرو دست اندازها میپره.فکر کنم چند وقت دیگه هم پارک دوبل رو یاد بگیره.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو عکس کلیپسو گذاشته زیرش نوشته به زیبایی این دختر از یک تا ده چند میدی o_0 به همین ساقه طلایی که تو گلوم گیر کرده قسم:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو عکس کلیپسو گذاشته زیرش نوشته به زیبایی این دختر از یک تا ده چند میدی o_0 به همین ساقه طلایی که تو گلوم گیر کرده قسم:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقا مورد داشتیم طرف قندش افتاده بیهوش شده بعد وقتی که به هوش اومده بهش گفتیم قندت افتاده،میگه: خب برش می داشتین.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم با شلوارک تو باغچه شون رفته عکس گرفته تو اینترنت گذاشت نوشت ترکیه 2014

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره برای این که بره تو برنامه ی ماه عسل خودشو پرت کرده تو چاه 25 متری

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره اس دق لالی دو آتیشه بوده اماازوقتی فهمیده احسان علی خانی پرسپولیسیه به استقلالیا میگه شیش تاییا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم باباهه موقعی که اون نابغه رو احسان اورد برنامش دهن پسرشو صاف کرد انقدر گفت نگاخ یاد بگیر ولی وقتی قسمت دوم شروع شد یهو خواش گرفت. مدیونی اگه فکر کنی بابای خودم بودااااا :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشـتیمــ . . یارو رفته آزمون عملی رانندگی ازش میپرسن گاز کجاست؟؟ میگه کنار کابینت !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دقت کردین تو سریال مدینه طرف از دادگاه نامه اورد نه تمبری داشت نه مهری نه ادرس فکر کنم قاضی داد دست پسره گفت ببر فلان جا خدایی سریاله میسازن عایا؟؟؟؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف با دنده اتومات هم خاموش کرده

 مدیونید اگه فکر کنید دختر بوده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم برای اینکه یه روز کمتر روزه بگیره از اسمون عکس گرفته با فتوشاپ ماه هم گذاشته تو اسمون مدیونی فکر کنی مقام معظم رهبری بلاکش کرده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره میخواسته اسم یه بازیگر فیلو بدونه رفته تو گوگل یکی از دیالوگاشو تا سرچ کنه :| جالبه اعتراضم میکنه که چرا گوگل نوشته : About 19 results (0.9 seconds)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف از بس خندیده میخواسته رکورد گینسو بشکنه تا ببرنش ماه عسل ، احسانو از نزدیک ببینه... خلاقیتم به صورت عمودی تو حلقتون