بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره اسید پاشیده تو صورتِ خودش که ماه رمضون بره برنامه ماه عسل ،احسان علیخانی رو از نزدیک ببینه !!!! . . . . . مدیونی فکر کنی خودم بودم :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره موبایلشو گم کرده سه شبانه روز گریه کرده... نه واسه گوشی ی میلیونیش، . . . واسه اینکه pou سه روزه غذا نخورده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اقا مورد داشتیم پسره زنگ زده گفته به دادم برسید این دوتا دخترا دارن سر من دعوا میکنن افسره گفته تو چرا ترسیدی خب گفته اخه اونکه زشت تره داره برنده میشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره تو گوگل سرچ کرده . . . . راه های ورود به برنامه تلویزیونیه ماه عسل :-|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺑﻪ پسره ﻣﯿﮕﻢ ﮐﯿﻒ ﭘﻮﻟﺖ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﻗﺸﻨﮕﻪ ….. ﻣﯿﮕﻪ ﭼﺮﻡ ﻣﺸﻬﺪﻩ !!!!!!!! ،ﻋﻤﻮﻡ ﺍﺯ آﻟﻤﺎﻥ آﻭﺭﺩﻩ!!!!!. . . . . . . . . . . . ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺍﮔﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﯾﻨﻮ ﺗﻮ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺑﺰﺍﺭ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم از دختره پرسیدن خب عروس خانم مهریه تون رو چند تا پیش نهاد میکنید؟ فرموده 1370 تا کلیپس طلا! عروس خانم:*_* آقا داماد:O_o کلیپس:))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف زده شبکه ی افق . . . محو شده :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسره به دوست دخترش میگه اگه من بمیرم چیکار میکنی؟؟؟؟ میگه: . . . . واااااای خدا نکنه دیوونه من لباس مشکی مجلسی ندارم!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسره به دوست دخترش میگه اگه من بمیرم چیکار میکنی؟؟؟؟ میگه: . . . . . . واااااای خدا نکنه دیوونه من لباس مشکی مجلسی ندارم!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو دستش شکسته بود با گچ دستش تو سر و کول بقیه میزد به جان مورد راس میگم. مدیونید اگه فکر کنید خودم بودم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره برای اولین بار با طرفش مره کافی شاپ می خواد خودشو متفاوت جلوه بده نسکافشو تو نعلبکی میریزه خخخخخخخخخخ وهزاران خ دیگر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مــورد داشتـیــم طــرف از صــدای خـروپُـفِـــــ خــودش ، از خــواب پـریــد!!!! مَدیونین اگه فکر کنین بـــابــام بوده :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف تو ماشین تنها بوده کولر رو روشن کرده به محض اینکه ما سوار شدیم خاموشش کرد شیشه ها رو داد پایین!!! به این باد گرمی که میخوره تو صورتم قسم... من هنوز حکمتشو نفهمیدم...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره پشت کوله پشتیِ دانشگاش نوشته بوده : عاقبت شوهر نکردن ! O_o

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره تو بازی GTA خواسته پارک کنه کلاْ ویندوز پریده.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره یکی رو اجیر کرده بیست و دو سال بیاد خواستگاریش بره ماه عسل

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره اسید پاشیده تو صورتِ خودش که ماه رمضون بره برنامه ماه عسل ،احسان علیخانی رو از نزدیک ببینه !!!! . . . . . مدیونی فکر کنی خودم بودم :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره موبایلشو گم کرده سه شبانه روز گریه کرده... نه واسه گوشی ی میلیونیش، . . . واسه اینکه pou سه روزه غذا نخورده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اقا مورد داشتیم پسره زنگ زده گفته به دادم برسید این دوتا دخترا دارن سر من دعوا میکنن افسره گفته تو چرا ترسیدی خب گفته اخه اونکه زشت تره داره برنده میشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره تو گوگل سرچ کرده . . . . راه های ورود به برنامه تلویزیونیه ماه عسل :-|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺑﻪ پسره ﻣﯿﮕﻢ ﮐﯿﻒ ﭘﻮﻟﺖ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﻗﺸﻨﮕﻪ ….. ﻣﯿﮕﻪ ﭼﺮﻡ ﻣﺸﻬﺪﻩ !!!!!!!! ،ﻋﻤﻮﻡ ﺍﺯ آﻟﻤﺎﻥ آﻭﺭﺩﻩ!!!!!. . . . . . . . . . . . ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺍﮔﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﯾﻨﻮ ﺗﻮ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺑﺰﺍﺭ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم از دختره پرسیدن خب عروس خانم مهریه تون رو چند تا پیش نهاد میکنید؟ فرموده 1370 تا کلیپس طلا! عروس خانم:*_* آقا داماد:O_o کلیپس:))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف زده شبکه ی افق . . . محو شده :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسره به دوست دخترش میگه اگه من بمیرم چیکار میکنی؟؟؟؟ میگه: . . . . واااااای خدا نکنه دیوونه من لباس مشکی مجلسی ندارم!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسره به دوست دخترش میگه اگه من بمیرم چیکار میکنی؟؟؟؟ میگه: . . . . . . واااااای خدا نکنه دیوونه من لباس مشکی مجلسی ندارم!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو دستش شکسته بود با گچ دستش تو سر و کول بقیه میزد به جان مورد راس میگم. مدیونید اگه فکر کنید خودم بودم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره برای اولین بار با طرفش مره کافی شاپ می خواد خودشو متفاوت جلوه بده نسکافشو تو نعلبکی میریزه خخخخخخخخخخ وهزاران خ دیگر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مــورد داشتـیــم طــرف از صــدای خـروپُـفِـــــ خــودش ، از خــواب پـریــد!!!! مَدیونین اگه فکر کنین بـــابــام بوده :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف تو ماشین تنها بوده کولر رو روشن کرده به محض اینکه ما سوار شدیم خاموشش کرد شیشه ها رو داد پایین!!! به این باد گرمی که میخوره تو صورتم قسم... من هنوز حکمتشو نفهمیدم...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره پشت کوله پشتیِ دانشگاش نوشته بوده : عاقبت شوهر نکردن ! O_o

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره تو بازی GTA خواسته پارک کنه کلاْ ویندوز پریده.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره یکی رو اجیر کرده بیست و دو سال بیاد خواستگاریش بره ماه عسل