بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مــــــورد داشتیـــــــــم ........ دختـــــــره رو بـــــــرعکـــــس کــــــردن ازش معــــرفــتــــ چیکــــه کـــرده ...... !!! ........... بــه شلـــغم قــســـم....!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف واسه اینکه مطمعن شه مخاطب خاصش قبلا با کسی نبوده... تقاضای ویدعو چک کرده !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پرستاره میخواسته به بچه یک ساله ای که اسهال بوده امپول بزنه کهنه بچه رو زیادی پایین کشیده هیکلش قهوه ای روشن شده....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف زنگ زده "یارانه کمک" پرسیده . ﭼﺮﺍ ﻣـــﻮﺱ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺘﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭ ﻣﯿﺭﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ... ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ بره ؟ :| من خودمم نمیدونم ^_^ واقعا چرا؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ورد داشتیم دختره دویست هزار تومان واسه ارایش، صد هزار تومان واسه آتلیه میده و یک هفته هم طول میکشه تا عکسش آماده بشه و بعد عکسش رو مزارع تو فیسبوک و زیرش می نویسه همینطور! !!یهویی؟ !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم آقاهه به خانومش اس ام اس داده: 30مین صبر کن، الان میام. هیچی دیگه... الان سه ماهه خانمش گیر داده بهش که سیمین کیه؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

.. مــــورد داشتیــــم :.... پســر واســـه خــــودش مََــــردی شــــــده...!! ....بــاورش واســه منـــــم سخــتــ بـــود تـــا اینکـــه دیــدم آفتـــابــه .. دستــش بــود رفـتـ تـویِ دستـــویــی 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشــــــــــــتیم... دختره تو خیابون خورد ب پــــــــــــسره.... گفت:ببخشید............ پسره هم حول شد ندونس چی بگه..... گفت: مـــــــــــــــــــرسی..........!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مــورد داشتيــم پســره رفتــه شلــوار بخــره فــروشــنده ازش پرسيــده: ببخشيــد سايــز كمــر شوهــرتــون چنــده به جان جان كري و شركا قسم *^_^*

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره 50 تومن پول داده رفته شال خریده ..... اونوخ 500 تومنشم رو سرش نیس... ما ازین موردا داریم دورو برمون!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم احسان عیخانی گفته جندتا بچه بودین طرف گفته 5تا علیخانی هم گفته 5تا بچه پشت سرهم طرفم گفته نه یکی در میون!!! خدایا شکرت.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پا لپ تاپش نشسته بوده زلزله میاد همه فرار می کنن،اون می مونه اول صفحه مرورگرو می بنده یعد فرار می کنه.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم.... طرف داشته با مخاطب خاصش تلفنی حرف میزده بعد یهو قطع میشه(مدیونی اگه فکر کنی خودش عمدی قطع کرده) بعد طرف به مخاطب خاصش اس میده:ببخشید شارژم تموم شد! مخاطب خاصش :0000 طرف :) شارژ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم که: یک نفــر با 5تا سیم با 5تا اسم با یک نفــر دوست بوده.. تازشم تو هر 5تاهم مخاطب خاص طرف بوده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم که: یک نفــر با 5تا سیم با 5تا اسم با یک نفــر دوست بوده.. . تازشم تو هر 5تاهم مخاطب خاص طرف بوده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مـورد داشـتـیـم دخـتـره بـه خـواسـتـگار فـلـجـش جـواب مـثـبـت داده... . . تـا بـبـرنـش بـرنـامـه مـاه عـسـل احـسـان عـلـی خـانـی رو از نـزدیـک بـبـیـنـه !!! ^_^

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مــــــورد داشتیـــــــــم ........ دختـــــــره رو بـــــــرعکـــــس کــــــردن ازش معــــرفــتــــ چیکــــه کـــرده ...... !!! ........... بــه شلـــغم قــســـم....!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف واسه اینکه مطمعن شه مخاطب خاصش قبلا با کسی نبوده... تقاضای ویدعو چک کرده !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پرستاره میخواسته به بچه یک ساله ای که اسهال بوده امپول بزنه کهنه بچه رو زیادی پایین کشیده هیکلش قهوه ای روشن شده....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف زنگ زده "یارانه کمک" پرسیده . ﭼﺮﺍ ﻣـــﻮﺱ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺘﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭ ﻣﯿﺭﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ... ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ بره ؟ :| من خودمم نمیدونم ^_^ واقعا چرا؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ورد داشتیم دختره دویست هزار تومان واسه ارایش، صد هزار تومان واسه آتلیه میده و یک هفته هم طول میکشه تا عکسش آماده بشه و بعد عکسش رو مزارع تو فیسبوک و زیرش می نویسه همینطور! !!یهویی؟ !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم آقاهه به خانومش اس ام اس داده: 30مین صبر کن، الان میام. هیچی دیگه... الان سه ماهه خانمش گیر داده بهش که سیمین کیه؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

.. مــــورد داشتیــــم :.... پســر واســـه خــــودش مََــــردی شــــــده...!! ....بــاورش واســه منـــــم سخــتــ بـــود تـــا اینکـــه دیــدم آفتـــابــه .. دستــش بــود رفـتـ تـویِ دستـــویــی 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشــــــــــــتیم... دختره تو خیابون خورد ب پــــــــــــسره.... گفت:ببخشید............ پسره هم حول شد ندونس چی بگه..... گفت: مـــــــــــــــــــرسی..........!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مــورد داشتيــم پســره رفتــه شلــوار بخــره فــروشــنده ازش پرسيــده: ببخشيــد سايــز كمــر شوهــرتــون چنــده به جان جان كري و شركا قسم *^_^*

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره 50 تومن پول داده رفته شال خریده ..... اونوخ 500 تومنشم رو سرش نیس... ما ازین موردا داریم دورو برمون!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم احسان عیخانی گفته جندتا بچه بودین طرف گفته 5تا علیخانی هم گفته 5تا بچه پشت سرهم طرفم گفته نه یکی در میون!!! خدایا شکرت.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پا لپ تاپش نشسته بوده زلزله میاد همه فرار می کنن،اون می مونه اول صفحه مرورگرو می بنده یعد فرار می کنه.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم.... طرف داشته با مخاطب خاصش تلفنی حرف میزده بعد یهو قطع میشه(مدیونی اگه فکر کنی خودش عمدی قطع کرده) بعد طرف به مخاطب خاصش اس میده:ببخشید شارژم تموم شد! مخاطب خاصش :0000 طرف :) شارژ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم که: یک نفــر با 5تا سیم با 5تا اسم با یک نفــر دوست بوده.. تازشم تو هر 5تاهم مخاطب خاص طرف بوده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم که: یک نفــر با 5تا سیم با 5تا اسم با یک نفــر دوست بوده.. . تازشم تو هر 5تاهم مخاطب خاص طرف بوده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مـورد داشـتـیـم دخـتـره بـه خـواسـتـگار فـلـجـش جـواب مـثـبـت داده... . . تـا بـبـرنـش بـرنـامـه مـاه عـسـل احـسـان عـلـی خـانـی رو از نـزدیـک بـبـیـنـه !!! ^_^