بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مـورد داشـتـیـم دخـتـره مـخـاطـب خـاصـشـو بـا لـواشـک عـوض کـرده!!! خـیـلـیـم کـار خـوبـی کـرده... الـکی کـه نـیـست لـواشـکـه لـواااااشـک :-))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم همسایه شون به یه آقای مستحق بی احترامی کرده .. اینم خوشش اومده گذاشته 4 جوک .. تازه انتظار لایکم داره ! ***کاش یکم به شخصیت اطرافیانمون احترام میذاشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره قیافش شبیه خربزه تیپش شبیه معتادای محلمون اون وقت اسم خودشو گذاشته علی مانکن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو به زنش گفته همسرم همدلم همزبونم همپام همدستم همش درد میکنه دکتر خوب سراغ نداری..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ورد داشتیم دختره از بس کدبانو بوده حتی به گل مصنوعی روی میز هم اب داده.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره واسه عروسی خواهرش انقد به خودش رسیده ، واسش خاستگار پیدا شده.با خواهر عروس اشتباهش گرفتن... تازه گفته میخواد درس بخونه..... به همین زولبیا بامیه ها قسم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره جوری رژ لب زده که دیگه نمیشد بهش گفت رژلب باس می گفتی رژلب و حومه خخخخخخخخخخخخخ البته بلا نسبت بعضیااا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف تو pes2015 مربع و مثلث رو همزمان گرفته ، لوئیز سوارز بازیکن حریف رو گاز گرفته...!!!! .. .. به همین ویدئوچک قسم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره تو گوگل سرچ کرده نحوه ی دم کردن چای گوگل تا چند لحظه هنگ کرده بعدم بهش گفته لابد منتظری خواستگارهم واست پیداشه؟ ب همین قوری قسم !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف لقمه ی آخر سحری رو اینقدر نزدیک اذان صبح خورده که فرشته ها از خدا تقاضا ویدئو چک کردن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پشه هه اونقد سریع نشسته ب خون خوری و پریده طرف تقاضای ویدئوچک کرده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره از بس خوب بوده، گذاشتن توی الکل تا ماندگار باشه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره سر اینکه چند نفر به دوست پسرش تیکه انداختن رفته دعوا کرده تازشم بعدش مامورا اومدن بردنش کلانتری به موچین همون پسره قسم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره یادش رفته کلیپس بزنه یه پلاستیک باد کرده زده به سرش :))))))))) داشتیم که میگما

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم از طرف پرسیدند بازی آلمان و برزیل چند چنده؟ گفته الان یا الان؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم واسه دختره خواستگار اومده رفیقاش درخواست ویدیو چک دادن

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مـورد داشـتـیـم دخـتـره مـخـاطـب خـاصـشـو بـا لـواشـک عـوض کـرده!!! خـیـلـیـم کـار خـوبـی کـرده... الـکی کـه نـیـست لـواشـکـه لـواااااشـک :-))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم همسایه شون به یه آقای مستحق بی احترامی کرده .. اینم خوشش اومده گذاشته 4 جوک .. تازه انتظار لایکم داره ! ***کاش یکم به شخصیت اطرافیانمون احترام میذاشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره قیافش شبیه خربزه تیپش شبیه معتادای محلمون اون وقت اسم خودشو گذاشته علی مانکن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو به زنش گفته همسرم همدلم همزبونم همپام همدستم همش درد میکنه دکتر خوب سراغ نداری..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ورد داشتیم دختره از بس کدبانو بوده حتی به گل مصنوعی روی میز هم اب داده.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره واسه عروسی خواهرش انقد به خودش رسیده ، واسش خاستگار پیدا شده.با خواهر عروس اشتباهش گرفتن... تازه گفته میخواد درس بخونه..... به همین زولبیا بامیه ها قسم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره جوری رژ لب زده که دیگه نمیشد بهش گفت رژلب باس می گفتی رژلب و حومه خخخخخخخخخخخخخ البته بلا نسبت بعضیااا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف تو pes2015 مربع و مثلث رو همزمان گرفته ، لوئیز سوارز بازیکن حریف رو گاز گرفته...!!!! .. .. به همین ویدئوچک قسم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره تو گوگل سرچ کرده نحوه ی دم کردن چای گوگل تا چند لحظه هنگ کرده بعدم بهش گفته لابد منتظری خواستگارهم واست پیداشه؟ ب همین قوری قسم !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف لقمه ی آخر سحری رو اینقدر نزدیک اذان صبح خورده که فرشته ها از خدا تقاضا ویدئو چک کردن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پشه هه اونقد سریع نشسته ب خون خوری و پریده طرف تقاضای ویدئوچک کرده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره از بس خوب بوده، گذاشتن توی الکل تا ماندگار باشه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره سر اینکه چند نفر به دوست پسرش تیکه انداختن رفته دعوا کرده تازشم بعدش مامورا اومدن بردنش کلانتری به موچین همون پسره قسم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره یادش رفته کلیپس بزنه یه پلاستیک باد کرده زده به سرش :))))))))) داشتیم که میگما

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم از طرف پرسیدند بازی آلمان و برزیل چند چنده؟ گفته الان یا الان؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم واسه دختره خواستگار اومده رفیقاش درخواست ویدیو چک دادن