بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اغا مورد داشتیم روز معلم واسه استاد شیرنی خریدیم . استاد شیرنیارو انگش میزد دنبال هستش می گشت استاد ماداریم ایا ...:؟؟!؟،‏!‏

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره نزدیکه کنکور رفته خواستگاری خانواده دختره گفتن اندازه رتبه کنکور پسرتون سکه مهر دخترمون. پسره از زندگی زده نشسته درس خوندن تا اونجایی که خبر دارم رتبه یک کشور شده بود!!!وژدانننن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره کلاس هفتم بوده بعدا مل مل نگاه میکرده تو کلاس هم شعرشو میخونده . . . . . . . . (:مدیونید اگه فکر کنید خودم بودم(

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف رفته روزنامه فروشی روزنامه بخره دیده ۵۰۰تمونه نخریده و برگشته

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف اول پوست اناناسو جدا کرده خورده بعد خود اناناسو. مدیونم نمیکنم.به پیر به پیغمبر خودم بودم البته همیشه حواسم هست کسی نبینه^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

موردداشتیم... طرف خیلی به خودش می رسید... اماهرکاری می کرد به ما نمی رسید...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم با چنگال هندونه رو تیکه میکرده با دست برمیداشته میخورده! مدیونید فک کنید خودَم بـودَم :| + وَ این اولین ارسالم :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم تيمي به تعداد انگشت هاي يه دست تماشاچي داشته،بعد از بازيكن جديدشون پرسيدن:انگيزت چي بود از پيوستن به اين تيم ؟ اونم گفته :به عشق هوادارهاي پرشور

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم عروس بلد نبوده برقصه گفته بنزین گرونه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره ساعتش رو روی 7 صبح تنظیم کرده که بلند بشه به پو صبحونه بده :| O.o

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم تو نمایشگاه کتاب ، طرف نوشابه ی نصفه رو از جیب کناری کوله ی یکی دیگه پیچیده...!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم که با ما راه نمیومده ولی با بقیه دوچرخه سواری میکرده ! بدبخت دوچرخه ندیده چلاق...!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﻣﺎﻏﺸﻮ ﺍﺯ ﺷﯿﺸﻪ ماشین بایاش ﮐﺮﺩﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﭘﻠﯿﺲ ﺭﺍﻩ ﮔﻔﺘﻪ :خانم ﺁﺭﻧﺠﺘﻮ ﺑﺒﺮ ﺗﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ... ینی تا این حد ...ی وضعی هست خخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا مورد داشتیم ترم تابستونه توی دانشگاه شهرشون گرفته و ۶ واحد گذرونده بعدش که نمره ها رو میاره تا تطبیق بدن میبینه همون درسها رو ترمهای قبل گذرونده بوده به نظر شما به این آدم چی باید گفت?

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم رفتن خواستگاری عروس میوه آورده داماد گفته لطفا اون اناری که پشت ظرف ماست قایم کردم رو برام بیار0_o

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم کلا از زبان خارجی وات دو یو نات دو یو بیشتر بلد نبوده الان شده متجرجم فیلم های خارجی ... تازه یه سایت هم زده نوشته ترجمه پایان نامه قبول می شود.. خدا دیدی بعد میگن چرا کفر میگی؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اغا مورد داشتیم روز معلم واسه استاد شیرنی خریدیم . استاد شیرنیارو انگش میزد دنبال هستش می گشت استاد ماداریم ایا ...:؟؟!؟،‏!‏

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره نزدیکه کنکور رفته خواستگاری خانواده دختره گفتن اندازه رتبه کنکور پسرتون سکه مهر دخترمون. پسره از زندگی زده نشسته درس خوندن تا اونجایی که خبر دارم رتبه یک کشور شده بود!!!وژدانننن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره کلاس هفتم بوده بعدا مل مل نگاه میکرده تو کلاس هم شعرشو میخونده . . . . . . . . (:مدیونید اگه فکر کنید خودم بودم(

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف رفته روزنامه فروشی روزنامه بخره دیده ۵۰۰تمونه نخریده و برگشته

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف اول پوست اناناسو جدا کرده خورده بعد خود اناناسو. مدیونم نمیکنم.به پیر به پیغمبر خودم بودم البته همیشه حواسم هست کسی نبینه^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

موردداشتیم... طرف خیلی به خودش می رسید... اماهرکاری می کرد به ما نمی رسید...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم با چنگال هندونه رو تیکه میکرده با دست برمیداشته میخورده! مدیونید فک کنید خودَم بـودَم :| + وَ این اولین ارسالم :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم تيمي به تعداد انگشت هاي يه دست تماشاچي داشته،بعد از بازيكن جديدشون پرسيدن:انگيزت چي بود از پيوستن به اين تيم ؟ اونم گفته :به عشق هوادارهاي پرشور

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم عروس بلد نبوده برقصه گفته بنزین گرونه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره ساعتش رو روی 7 صبح تنظیم کرده که بلند بشه به پو صبحونه بده :| O.o

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم تو نمایشگاه کتاب ، طرف نوشابه ی نصفه رو از جیب کناری کوله ی یکی دیگه پیچیده...!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم که با ما راه نمیومده ولی با بقیه دوچرخه سواری میکرده ! بدبخت دوچرخه ندیده چلاق...!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﻣﺎﻏﺸﻮ ﺍﺯ ﺷﯿﺸﻪ ماشین بایاش ﮐﺮﺩﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﭘﻠﯿﺲ ﺭﺍﻩ ﮔﻔﺘﻪ :خانم ﺁﺭﻧﺠﺘﻮ ﺑﺒﺮ ﺗﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ... ینی تا این حد ...ی وضعی هست خخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا مورد داشتیم ترم تابستونه توی دانشگاه شهرشون گرفته و ۶ واحد گذرونده بعدش که نمره ها رو میاره تا تطبیق بدن میبینه همون درسها رو ترمهای قبل گذرونده بوده به نظر شما به این آدم چی باید گفت?

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم رفتن خواستگاری عروس میوه آورده داماد گفته لطفا اون اناری که پشت ظرف ماست قایم کردم رو برام بیار0_o

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم کلا از زبان خارجی وات دو یو نات دو یو بیشتر بلد نبوده الان شده متجرجم فیلم های خارجی ... تازه یه سایت هم زده نوشته ترجمه پایان نامه قبول می شود.. خدا دیدی بعد میگن چرا کفر میگی؟