بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف خرید اینترنتی می کرده دوساعت با فروشنده چونه می زده....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم عیدیاشو باباش از دستش میگرفت.......... مدیونین فک کنین خودما میگمااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم به طرف گفتن از آرزوهات بگو شروع کرده از ما حرف زدن ! بهله

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره دستش را کرده تو چکمه اش تا گردنش را بخارونه.... اون با فرهنگ ها بکوبند لایکا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دانشجو همه ی واحداش و اولین دفعه پاس کرده ، حتی یک ترمم مشروط نشده ، تازه یه جلسه هم غیبت نکرده ! آخه به اینم میگن دانشجو ؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره با قیافه بدون آرایش رفته پلیس ۱۰+ برای گواهینامش ، بردنش سربازی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

موردداشتیم تیمه اومده بود واسه قهرمانی سهمیه اسیا رو که نگرفت هییییچ پنجمم شده, . . . . زشته بخدا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺁﺳﯿﺎ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره کار با موچین و بلد نبوده!!! عجب مگه داریم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقا ما یه مورد استثنایی داریم هنوز که هنوزه آهنگه خوشگلا باید برقصن رو میذاره و خودش پامیشه میرقصه!! اصلا اگه اعتماد بنفس اینو من داشتم الان دخمله شایسته سالی بودم واسه خودم هـی روزگار

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا مورد داشتیم دختره دیر رسیده بود مدرسه معلمش گفت برگه بگیر بعد بیا تو میگه چند تا خوب بی چاره کلاس اول بوده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم : دختره از رو آگهی همشهری مخاطب خاص پورشه دار پیدا کرده....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره باماشینش زده ماشین دویست میلیونی پسره رو داغون کرده و اونوقت اومده پاییم به پسره میگه آقا من قصد ازدواج ندارم میخوام ادامه تحصیل بدم... اصن یه وضیه..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم رفتیم مهمونی. گودزیلای ما با گودزیلای صاب خونه دعواش شده. بعدش گودزیلای اونا به باباش گفت بابا بهشون اهمیت نده پاشن برن اصن یه وعض داغونیه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یه هفته در به در دنبال تاسیساتی بودن که بیاد یخچال اتاقشون رو درست کنه وقتی جناب محترم اومده فقط یخچالو زده به برق!!! مدیونید اگه فک نکنید هم اتاقیای من بودن:-)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف یه جا از بدن خارش داشته هرچی میگشته پیداش نمیکرده. . . . مدیونی اگه فکر کنی الان خودم درگیرم :|

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف خرید اینترنتی می کرده دوساعت با فروشنده چونه می زده....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم عیدیاشو باباش از دستش میگرفت.......... مدیونین فک کنین خودما میگمااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم به طرف گفتن از آرزوهات بگو شروع کرده از ما حرف زدن ! بهله

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره دستش را کرده تو چکمه اش تا گردنش را بخارونه.... اون با فرهنگ ها بکوبند لایکا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دانشجو همه ی واحداش و اولین دفعه پاس کرده ، حتی یک ترمم مشروط نشده ، تازه یه جلسه هم غیبت نکرده ! آخه به اینم میگن دانشجو ؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره با قیافه بدون آرایش رفته پلیس ۱۰+ برای گواهینامش ، بردنش سربازی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

موردداشتیم تیمه اومده بود واسه قهرمانی سهمیه اسیا رو که نگرفت هییییچ پنجمم شده, . . . . زشته بخدا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺁﺳﯿﺎ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره کار با موچین و بلد نبوده!!! عجب مگه داریم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقا ما یه مورد استثنایی داریم هنوز که هنوزه آهنگه خوشگلا باید برقصن رو میذاره و خودش پامیشه میرقصه!! اصلا اگه اعتماد بنفس اینو من داشتم الان دخمله شایسته سالی بودم واسه خودم هـی روزگار

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا مورد داشتیم دختره دیر رسیده بود مدرسه معلمش گفت برگه بگیر بعد بیا تو میگه چند تا خوب بی چاره کلاس اول بوده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم : دختره از رو آگهی همشهری مخاطب خاص پورشه دار پیدا کرده....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره باماشینش زده ماشین دویست میلیونی پسره رو داغون کرده و اونوقت اومده پاییم به پسره میگه آقا من قصد ازدواج ندارم میخوام ادامه تحصیل بدم... اصن یه وضیه..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم رفتیم مهمونی. گودزیلای ما با گودزیلای صاب خونه دعواش شده. بعدش گودزیلای اونا به باباش گفت بابا بهشون اهمیت نده پاشن برن اصن یه وعض داغونیه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یه هفته در به در دنبال تاسیساتی بودن که بیاد یخچال اتاقشون رو درست کنه وقتی جناب محترم اومده فقط یخچالو زده به برق!!! مدیونید اگه فک نکنید هم اتاقیای من بودن:-)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف یه جا از بدن خارش داشته هرچی میگشته پیداش نمیکرده. . . . مدیونی اگه فکر کنی الان خودم درگیرم :|