بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم به دخدره گفتن چه خوشگلی میمون ... :| گفته میدونم !!!!!!!! میمون :))) دخدره ^_^ سازمان دفاع از حیوانات :| پسره :

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ، ﺑﻬﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﯿﻢ . ﺧﺐ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺧﺪﺍ ﺧﺮﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺑﻬﺶ ﺷﺎﺥ ﻧﺪﺍﺩ... :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم زنه معلم رانندگی بوده، موقع آموزش پراید نازنینو کوبیده به دیوار! تو خودت اول برو رانندگی یاد بگیر بعد سوار پراید شو! خوبه بهش 206 ندادن وگرنه باید عزاداری میکردیم!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم سر امتحان کلی تقلبی به کسی رسوندم اون که میگفت هیچی بلد نیستم من هم از سر خیر خواهی 6 تا7 نمره بهش دادم بعد اون گرفت18 من 12 اصن چند روزه به خاطر این مورد افسردگی مزمن گرفتمه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم که رفته تست مربی گری برای مهد کودک،بهش گفتن یه رفتار بچگانه از خودت نشون بده شلوارشوخیس کرده:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا مورد داشتیم پسره سرسفره عقد خفه شده و مرده... . . . . حالا با قاشق عسل میدادی چی میشد؟؟؟ خب خواهر من ناخن مصنوعیت شل بوده دیگه... نخند، لایک کن.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

واس گزارش یه مورد رفتم دفتر مدرسه (بخاری کلاس ازقاطه) از سر تا پای خودم مورد گرفتن کصافتا... هیچ دیه ، نرفتم کلاس یه سره برگشتم خونه :/

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم كه سرش از بس شوره داشته برفك ميزده !!!! :| هيچ شامپوي جوابگو نبوده !!!‌ :| . . . . روزي پنج وعده شامپو سير با قاشق ميخورده =)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه قانون هم هست که هیشکی نگفته؛ اونم اینه که: دختر هر چی زشت تر صداش قشنگ تر! مورد داشتیم یارو شبیه آنجلینا جولی بوده صدا اگزوز میداده ..!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف همچین با یه قیافه ایی از تو دستشویی زده بیرون هر کی ندونه فکر میکنه از سر جلسه اومده بیرون و امتحان 20گرفته.!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسرا خودشونو پشت کلیپس دخترا قایم کردن تا استاد نفهمه که دارن چرت میزنن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف موقع آشپزی واسه این که حجم کوکو زیاد بشه دو لیتر آب بهش اضافه کرده .......

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم حتي يه قطره خون تو رگاش نبوده !!!‌؟؟ مي دونيد چرا ؟ . . . . . چون عاشق پرستاري تو پايگاه انتقال خون شده بود !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم با خودش خودكار قرمز ميبرده حموم !!! وقتي ازش پرسيدن چرا ؟؟؟ گفته : هر جا رو كه مي يشورم علامت ميزنم !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا مورد داشتیم طرف بعد دو سال قهر با رفیق همکلاسیش تو دبیرستان خاسته آشتی کنه به یارو اس داده: .....سلام..... . راسی هنوز بزغالتون زندس . .؟؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دزیدی سه هزار میلیارد رو به گذاشتن تقصیر نادر زیور ...

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم به دخدره گفتن چه خوشگلی میمون ... :| گفته میدونم !!!!!!!! میمون :))) دخدره ^_^ سازمان دفاع از حیوانات :| پسره :

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ، ﺑﻬﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﯿﻢ . ﺧﺐ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺧﺪﺍ ﺧﺮﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺑﻬﺶ ﺷﺎﺥ ﻧﺪﺍﺩ... :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم زنه معلم رانندگی بوده، موقع آموزش پراید نازنینو کوبیده به دیوار! تو خودت اول برو رانندگی یاد بگیر بعد سوار پراید شو! خوبه بهش 206 ندادن وگرنه باید عزاداری میکردیم!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم سر امتحان کلی تقلبی به کسی رسوندم اون که میگفت هیچی بلد نیستم من هم از سر خیر خواهی 6 تا7 نمره بهش دادم بعد اون گرفت18 من 12 اصن چند روزه به خاطر این مورد افسردگی مزمن گرفتمه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم که رفته تست مربی گری برای مهد کودک،بهش گفتن یه رفتار بچگانه از خودت نشون بده شلوارشوخیس کرده:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا مورد داشتیم پسره سرسفره عقد خفه شده و مرده... . . . . حالا با قاشق عسل میدادی چی میشد؟؟؟ خب خواهر من ناخن مصنوعیت شل بوده دیگه... نخند، لایک کن.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

واس گزارش یه مورد رفتم دفتر مدرسه (بخاری کلاس ازقاطه) از سر تا پای خودم مورد گرفتن کصافتا... هیچ دیه ، نرفتم کلاس یه سره برگشتم خونه :/

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم كه سرش از بس شوره داشته برفك ميزده !!!! :| هيچ شامپوي جوابگو نبوده !!!‌ :| . . . . روزي پنج وعده شامپو سير با قاشق ميخورده =)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه قانون هم هست که هیشکی نگفته؛ اونم اینه که: دختر هر چی زشت تر صداش قشنگ تر! مورد داشتیم یارو شبیه آنجلینا جولی بوده صدا اگزوز میداده ..!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف همچین با یه قیافه ایی از تو دستشویی زده بیرون هر کی ندونه فکر میکنه از سر جلسه اومده بیرون و امتحان 20گرفته.!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسرا خودشونو پشت کلیپس دخترا قایم کردن تا استاد نفهمه که دارن چرت میزنن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف موقع آشپزی واسه این که حجم کوکو زیاد بشه دو لیتر آب بهش اضافه کرده .......

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم حتي يه قطره خون تو رگاش نبوده !!!‌؟؟ مي دونيد چرا ؟ . . . . . چون عاشق پرستاري تو پايگاه انتقال خون شده بود !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم با خودش خودكار قرمز ميبرده حموم !!! وقتي ازش پرسيدن چرا ؟؟؟ گفته : هر جا رو كه مي يشورم علامت ميزنم !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا مورد داشتیم طرف بعد دو سال قهر با رفیق همکلاسیش تو دبیرستان خاسته آشتی کنه به یارو اس داده: .....سلام..... . راسی هنوز بزغالتون زندس . .؟؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دزیدی سه هزار میلیارد رو به گذاشتن تقصیر نادر زیور ...