بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس خنده دار

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مشتری اومده واسه خونه میگه "بدی خونه اینه که در دستشویی تو حال باز میشه بابام برگشته میگه" میخوای زیر گذر بزنیم از تو اشپزخونه بیای بیرون؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب بازی برزیل آلمان دودیقه رفتم تواتاق....بعد شنیدم شوهرم هی میگه:وای...وای...وای اومدم میگم چیه؟!فهمیدم هر "وای" برابر یه گل آلمان به برزیل بوده!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر کی به ما رسید مال یکی دیگه بود؛ از مالکین محترم خواهشمندیم معشوقه هاتان را جمع کنید از این وسط ها

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کلاس زبانمون ساعتش عوض شده بود منم یادم نبود چ ساعتی شده زنگ زدم ب موسسمون میگم : ببخشید امروز ساعتمون کلاس چنده؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه پسرخاله ی 11 ساله دارم بهش گفتم چرا پلی استیشن خریدی؟گفت دلم برا بازیای قدیمی تنگ شده بود!والا من یازده سالگی بازی قدیمیم نونوایی رفتن بود !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از روی حاشیه های فرش الکی نگذرید ...... . . . . . اینا یه زمانی پیست اتومبیل رانی بودن.... !! لایک = هی روزگار ، یادش بخیر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شمان برای اندازه گیری میزان سردی یا گرمی چایی که مبخواین برا مهمون ببرید از انگشت مبارکتون استفاده میکنید یا من فقط اینطوریم عایا!؟!؟!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داییم میره دبی سوار تاکسی میشه وقتی که نزدیک مقصد میرسه نمیدونه چه جوری به عربه بگه که توقف کن رسیدم کلی فکر میکنه میگه: حاجی صدق الله العلی العظیم :| :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اون موقع که موبایل تازه وارد بازار شده بود همکار بابام زنگ زد به دوستش و یه صدای خانوم جواب داد مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد,همکار بابام هم گفت : ول کن مشترک مورد نظر و بگو حال خودت چطوره?

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جـشن فـارغ التحصیلیمون بـود رفتـیم لـباس پـوشیدیم با هـزار ذوق و شـوق کـلی عـکس گـرفتیم الان عکـسا حاضـر شده :( خـدا شـاهده انـگار از چـندتا اورانـگوتان تـو باغ وحـش در حـال انـقراض عـکس گـرفتن :/

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فکر کنم مغزم امروز رسما تو کماست الان یکی زنگ زده بود میخواستم بگم منو سر افطار دعا یهو قاطی کردم گفتم سر دعا منو افطار کنین :-)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداش کوچیکم 6 کیلو تخمه گذاشته جلوش داره میخوره میگم بذارشون اینور باهم بخوریم یه دونه گذاشته تو دستم ... میگه  : اینو بخور  بقیه هم همین مزه رو میدن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الان رفتم سر کوچه سطل آشغالو خالی کنم، چشمم خورد به یه صحنه ی دردناک بغضم گرفت... خیلی نامردی مامان! موز می‌خورید به من نمیگید؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چند روز پیش با دوستام کوه بودیم بعد یه دوستام گفت چرا اونطرف تاریکتره منم در اومدم گفتم خورشید پشت افتابه هیچی دیگه از اون بالا خودما پرت کردم پایین.سوتی به این بزرگی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اعتراف میکنم اون اوایل ک تازه خودم تنهایی تاکسی سوار میشدم میذاشتم آخره آخر پولو بدم! خب چیه؟!! میترسیدم وسط راه پیادم کنه!!! و اعترافم میکنم ک اولین بار3 راهنمایی بودم!! خب چیه؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

واقعی من بدبخت اومدم سوار آسان سر شدم،یکی تو آسانسر گ و ز یده بود بد بووووووا اد طبقه بعدی یه خانومه سوار آسانسر شد اونم فکرد کار من بود آقا داشتم از خجالت آب میشدم خدا نسیب دشمنت نکنه لایک

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس خنده دار

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مشتری اومده واسه خونه میگه "بدی خونه اینه که در دستشویی تو حال باز میشه بابام برگشته میگه" میخوای زیر گذر بزنیم از تو اشپزخونه بیای بیرون؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب بازی برزیل آلمان دودیقه رفتم تواتاق....بعد شنیدم شوهرم هی میگه:وای...وای...وای اومدم میگم چیه؟!فهمیدم هر "وای" برابر یه گل آلمان به برزیل بوده!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر کی به ما رسید مال یکی دیگه بود؛ از مالکین محترم خواهشمندیم معشوقه هاتان را جمع کنید از این وسط ها

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کلاس زبانمون ساعتش عوض شده بود منم یادم نبود چ ساعتی شده زنگ زدم ب موسسمون میگم : ببخشید امروز ساعتمون کلاس چنده؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه پسرخاله ی 11 ساله دارم بهش گفتم چرا پلی استیشن خریدی؟گفت دلم برا بازیای قدیمی تنگ شده بود!والا من یازده سالگی بازی قدیمیم نونوایی رفتن بود !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از روی حاشیه های فرش الکی نگذرید ...... . . . . . اینا یه زمانی پیست اتومبیل رانی بودن.... !! لایک = هی روزگار ، یادش بخیر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شمان برای اندازه گیری میزان سردی یا گرمی چایی که مبخواین برا مهمون ببرید از انگشت مبارکتون استفاده میکنید یا من فقط اینطوریم عایا!؟!؟!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داییم میره دبی سوار تاکسی میشه وقتی که نزدیک مقصد میرسه نمیدونه چه جوری به عربه بگه که توقف کن رسیدم کلی فکر میکنه میگه: حاجی صدق الله العلی العظیم :| :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اون موقع که موبایل تازه وارد بازار شده بود همکار بابام زنگ زد به دوستش و یه صدای خانوم جواب داد مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد,همکار بابام هم گفت : ول کن مشترک مورد نظر و بگو حال خودت چطوره?

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جـشن فـارغ التحصیلیمون بـود رفتـیم لـباس پـوشیدیم با هـزار ذوق و شـوق کـلی عـکس گـرفتیم الان عکـسا حاضـر شده :( خـدا شـاهده انـگار از چـندتا اورانـگوتان تـو باغ وحـش در حـال انـقراض عـکس گـرفتن :/

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فکر کنم مغزم امروز رسما تو کماست الان یکی زنگ زده بود میخواستم بگم منو سر افطار دعا یهو قاطی کردم گفتم سر دعا منو افطار کنین :-)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداش کوچیکم 6 کیلو تخمه گذاشته جلوش داره میخوره میگم بذارشون اینور باهم بخوریم یه دونه گذاشته تو دستم ... میگه  : اینو بخور  بقیه هم همین مزه رو میدن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الان رفتم سر کوچه سطل آشغالو خالی کنم، چشمم خورد به یه صحنه ی دردناک بغضم گرفت... خیلی نامردی مامان! موز می‌خورید به من نمیگید؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چند روز پیش با دوستام کوه بودیم بعد یه دوستام گفت چرا اونطرف تاریکتره منم در اومدم گفتم خورشید پشت افتابه هیچی دیگه از اون بالا خودما پرت کردم پایین.سوتی به این بزرگی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اعتراف میکنم اون اوایل ک تازه خودم تنهایی تاکسی سوار میشدم میذاشتم آخره آخر پولو بدم! خب چیه؟!! میترسیدم وسط راه پیادم کنه!!! و اعترافم میکنم ک اولین بار3 راهنمایی بودم!! خب چیه؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

واقعی من بدبخت اومدم سوار آسان سر شدم،یکی تو آسانسر گ و ز یده بود بد بووووووا اد طبقه بعدی یه خانومه سوار آسانسر شد اونم فکرد کار من بود آقا داشتم از خجالت آب میشدم خدا نسیب دشمنت نکنه لایک