بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس خنده دار

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو کلاس ادبیات بودیم دبیر خواست مثال برای معروف ترین مثنوی ها بزنه گفت: مثل مثنوی خسرو و... دوستم با اعتماد به نفس گفت: مثنوی خسرو و پرویز!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سرکلاس عربی بودیم نمی دونم بحث سر چی شد که یهو رسید به غذا و جبوبات : دبیر عربی : مثله عدس ، لوبیا دوستم پرید وسط حرفش : هویییییچچچچچچچ دبیر عربی : دارم می گم حبوبات

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی بابام با صحنه درس خوندنه من مواجه میشه:: _ زیاد درس نخون دکتر میشی. دراین حد ناامیده ها

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به خواهر زادم میگم علم بهتر است یا ثروت؟؟؟ میگه یه خاله ی خل و چل داشته باشی که راه به راه بهش بخندی از جفتشم بهتره @_@

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتم با نامزدم صحبت میکردم گفتم :تو اگه بمیری من با کسی عروسی نمیکنم بعد یهو گفتم :بعد از ۱۲۰ سالاااااا…، دیدم غش کرده از خنده، گفتم چی شد؟؟؟؟ میگه :بعد از ۱۲۰ اگه کسی تورو گرفت من راضیم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما هم شب ها وقتی پاتون از ته پتو میزنه بیرون حس میکنید الان جنی لولو ایی یه چیزی میاد میبرش ؟ یا فقط من اینجورم ؟ ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز موقع ناهار یهو مامانم دستشو گذاشت رو پیشونیش گفت: اخ اخ شق شقم درد میکنه من: ماماااان چیت درد میکنه؟ :| مامانم : شق شقه دیگه :) من: مامااااان اون شقیقس نه شق شقه :||||

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یعنی ای تو روح کسی که بهت میگه:( یه چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی")آدم دلش میخاد بگیره 4 تا استخون رو تو دهن یارو خورد کنه بهترین جواب برای این افراد اینه که بگی خفه شو موافقا بلایکن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تفاوت داعش و معلم :داعش می کشد و میرود ولی معلم تا دفتر نمره اش را از 0 پر نکند نمی رود. لامصب معلمای ما تا ما رو به تجدید نکشونن ول نمی کنن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز تو مدرسه یک اتفاق عجیبی افتاد : یکی از هفتما رو دیدیم به طرز بسیار عجیبی ناراحت بود . علت رو جویا شدیم گفت : دیروز حسام بلاکم کرد . من و دوستان حاضر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم بهم گفت ریحان جوراب کثیفی رو بشور چرکا رو بنداز تو سبد جورابش! چرکا:-/ کثیفی;-)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما يادتون نمياد، شبا بيشتر از ساعت 12 تلويزيون برنامه نداشت سر ساعت 12 سرود ملي پخش مي كرد و قطع مي شد... سر زد از افق.....مهر خاوران.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

:اعتراف کن اونا ماله منه که پوشیدی اگه بگب نه اینترنت تعطیلله :نه به خدا مال خودمه .__. . . . . صحبت منو بابام هنگامی که دارم جورابامو میپوشم نگو که شما مثل من نیستید.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اقایه روزتوکلاس نشسه بودیم معلمه دیراومدیکی ازبچه درس خونای کلاسمون گفت اقااین چه وزشه یهومعلمه خیلی خونسردبرگشت گفت وزش باده یعنی یه لحظه کل کلاس ترکیدازخنده.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواستم بگم این مرده میخواد مراسم عروسی رو به هم بزنه،به جاش گفتم این مرده میخواد عراسم نه چیز این مرده میخواد مروسی رو بهم بزنه. به سر هیچکی نیاد صلوات...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ناظممون اومدهلست اسمارو بخونه.... فاطمه مهرعلی.محمد اعظم تول.حسن اصغرنوری.فرزانه!!!!!! آقاایناکه گفت کل مدرسه رفت رو هوا.....اصغرنوری فرزندفرزانه؟!هههه خخخخخخخخ خدایااین شادیاروازمانگیر

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس خنده دار

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو کلاس ادبیات بودیم دبیر خواست مثال برای معروف ترین مثنوی ها بزنه گفت: مثل مثنوی خسرو و... دوستم با اعتماد به نفس گفت: مثنوی خسرو و پرویز!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سرکلاس عربی بودیم نمی دونم بحث سر چی شد که یهو رسید به غذا و جبوبات : دبیر عربی : مثله عدس ، لوبیا دوستم پرید وسط حرفش : هویییییچچچچچچچ دبیر عربی : دارم می گم حبوبات

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی بابام با صحنه درس خوندنه من مواجه میشه:: _ زیاد درس نخون دکتر میشی. دراین حد ناامیده ها

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به خواهر زادم میگم علم بهتر است یا ثروت؟؟؟ میگه یه خاله ی خل و چل داشته باشی که راه به راه بهش بخندی از جفتشم بهتره @_@

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتم با نامزدم صحبت میکردم گفتم :تو اگه بمیری من با کسی عروسی نمیکنم بعد یهو گفتم :بعد از ۱۲۰ سالاااااا…، دیدم غش کرده از خنده، گفتم چی شد؟؟؟؟ میگه :بعد از ۱۲۰ اگه کسی تورو گرفت من راضیم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما هم شب ها وقتی پاتون از ته پتو میزنه بیرون حس میکنید الان جنی لولو ایی یه چیزی میاد میبرش ؟ یا فقط من اینجورم ؟ ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز موقع ناهار یهو مامانم دستشو گذاشت رو پیشونیش گفت: اخ اخ شق شقم درد میکنه من: ماماااان چیت درد میکنه؟ :| مامانم : شق شقه دیگه :) من: مامااااان اون شقیقس نه شق شقه :||||

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یعنی ای تو روح کسی که بهت میگه:( یه چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی")آدم دلش میخاد بگیره 4 تا استخون رو تو دهن یارو خورد کنه بهترین جواب برای این افراد اینه که بگی خفه شو موافقا بلایکن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تفاوت داعش و معلم :داعش می کشد و میرود ولی معلم تا دفتر نمره اش را از 0 پر نکند نمی رود. لامصب معلمای ما تا ما رو به تجدید نکشونن ول نمی کنن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز تو مدرسه یک اتفاق عجیبی افتاد : یکی از هفتما رو دیدیم به طرز بسیار عجیبی ناراحت بود . علت رو جویا شدیم گفت : دیروز حسام بلاکم کرد . من و دوستان حاضر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم بهم گفت ریحان جوراب کثیفی رو بشور چرکا رو بنداز تو سبد جورابش! چرکا:-/ کثیفی;-)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما يادتون نمياد، شبا بيشتر از ساعت 12 تلويزيون برنامه نداشت سر ساعت 12 سرود ملي پخش مي كرد و قطع مي شد... سر زد از افق.....مهر خاوران.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

:اعتراف کن اونا ماله منه که پوشیدی اگه بگب نه اینترنت تعطیلله :نه به خدا مال خودمه .__. . . . . صحبت منو بابام هنگامی که دارم جورابامو میپوشم نگو که شما مثل من نیستید.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اقایه روزتوکلاس نشسه بودیم معلمه دیراومدیکی ازبچه درس خونای کلاسمون گفت اقااین چه وزشه یهومعلمه خیلی خونسردبرگشت گفت وزش باده یعنی یه لحظه کل کلاس ترکیدازخنده.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواستم بگم این مرده میخواد مراسم عروسی رو به هم بزنه،به جاش گفتم این مرده میخواد عراسم نه چیز این مرده میخواد مروسی رو بهم بزنه. به سر هیچکی نیاد صلوات...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ناظممون اومدهلست اسمارو بخونه.... فاطمه مهرعلی.محمد اعظم تول.حسن اصغرنوری.فرزانه!!!!!! آقاایناکه گفت کل مدرسه رفت رو هوا.....اصغرنوری فرزندفرزانه؟!هههه خخخخخخخخ خدایااین شادیاروازمانگیر