بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس خنده دار

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همیشه یه سری خاطرات هست که ادم تا یادش میافته میگه : چقدر خر بودما !!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو مجلس عزا داری بودیم پسر خالم اومد گفت مافیا اومدن قیافه من0_0 بعد سه ساعت بهم فهموند که فامیل اینا مافی بوده و وقتی اومده جمع ببنده این کلمه حاصل شده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه استادداشتیم عشق حشره بود،یه سوسک بهش می دادی بیشترخوشحال می شدتاجایزه سان استارروببره.یه روزازبیکاری جندتاسوسک وپروانه ومورچه کشیدم استادانقدرذوق کردیادش رفت بایددرس بده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ی بارم ب دوستم یه علامت تعجب اس دادم (!) بعد نوشت 199 ریال از حساب شما کاسته شد!!!!!!! بخدا من فارسی تعجب کرده بووووووووووووووودم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه مردي می گفت از وقتی زنم فهمیده تو بهشت حوری و پری زیاده حتی نمیذاره نماز بخونم, میگه تو باید بری جهنم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اقا امشب کوهسنگی مشهد مراسم جشن بود. مجریه میگفت هر کی دست نزنه, خونه شو دزد بزنه.! !!ملت اعصاب ندارنا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی شیش سالم بود شب ی فیلم نشون داد دوتا پیرمرد داشتن حرف میزدن رفتم تو حیاط نشستم گریه کردم مامانم اومد پرسید چرا گریه میکنی؟ گفتم اگه ی روز تو بابا پیر شین من چیکار کنم ؟ اما حالا چی...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خونه مامان بزرگم بودیم سر سفره مامان بزرگم به بابام گف ببخشید اگه کم و کسری بود... بابام گف نوش جان :| خب چیه ازبس تو خونه گفتیم دستت درد نکنه عادت کرده دیگه.....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺗﻮﻋﺮﻭﺳﯽ ﺑﻮﺩﯾﻢ،ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻩ ﺍﻩ ﭼﻘﺪﺭﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﺪﻣﯽﺭﻗﺼﻪ،ﮐﻮﺗﺎﻫﻢ ﻧﻤﯿﺎﺩﯾﻪ ﺑﻨﺪﻭﺳﻄﻪ!ﯾﻬﻮﺧﺎﻧﻢ ﮐﻨﺎﺭﯾﻢ ﮔﻔﺖ:ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ!ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﻧﯿﺴﺖ!ﭘﺴﺮﻣﻨﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪﺷﻤﺎﻣﺎﺩﺭﺷﯿﻦ؟ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻭﮔﻔﺖ:ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﮑﺶ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﺎﺷﻢ خخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ: ﺍﺯ ﺑﺮﻗـﺮﺍﺭﯼ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻤـﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟـﻢ ﺍﻣﯿـﺪﻭﺍﺭﻡ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺧﻮﺷﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨـــﺎﺭ ﻫـﻢ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﻨﯿــﻢ - فك ﮐﻨﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﺳﺖ!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺳﻮﺳﮏ ﺑﺸﻢ ﺍﮔﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﻤﻮﻡ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﯿﺰﺩ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ؟ گفت ﻫﯿﭽﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺳﻨﮓ ﭘﺎ ﻣﯿﮑﺸﻪ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

. یه بارم، تو مطب نشسته بودم،خانومه ازم پرسید اسمت چیه گفتم(......)،برگشته ميگه مژده ام اسم قشنگيه ها خب یه دفعه بگو عجب اسم داغونی داری دیگه.... والا بخدا...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتیم روستا مسجدش اسپیلت داشت منم با یه کلاسی به آبجیم گفتم عه وا ببین مسجدشون شوفاژ داره خو حواسم نبود دیگه. حالا منو جوک فامیل کرده.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اعتراف می کنم تا همین پارسال وقتی کامپیوترم می رفت رو حالت sleep فکر می کردم جن ها کامپیوترم رو خاموش می کنن و می خوان اذیتم کنن! زهره ترک می شدم ها :((

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من تا 8 ساگی ب خالم میگفتم زن دایی و ب شوهر خالم دایی.....تا دیگه روشنم کردن ک زن داییم خالمه داییم شوهرخالمه همچین نابغه ای بودم من

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سر کلاس یکی از بچه ها از معلم پرسید: آغا نساجی ینی چی؟! دوستم: ینی کسی که نسج میکنه!! /:

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس خنده دار

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همیشه یه سری خاطرات هست که ادم تا یادش میافته میگه : چقدر خر بودما !!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو مجلس عزا داری بودیم پسر خالم اومد گفت مافیا اومدن قیافه من0_0 بعد سه ساعت بهم فهموند که فامیل اینا مافی بوده و وقتی اومده جمع ببنده این کلمه حاصل شده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه استادداشتیم عشق حشره بود،یه سوسک بهش می دادی بیشترخوشحال می شدتاجایزه سان استارروببره.یه روزازبیکاری جندتاسوسک وپروانه ومورچه کشیدم استادانقدرذوق کردیادش رفت بایددرس بده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ی بارم ب دوستم یه علامت تعجب اس دادم (!) بعد نوشت 199 ریال از حساب شما کاسته شد!!!!!!! بخدا من فارسی تعجب کرده بووووووووووووووودم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه مردي می گفت از وقتی زنم فهمیده تو بهشت حوری و پری زیاده حتی نمیذاره نماز بخونم, میگه تو باید بری جهنم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اقا امشب کوهسنگی مشهد مراسم جشن بود. مجریه میگفت هر کی دست نزنه, خونه شو دزد بزنه.! !!ملت اعصاب ندارنا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی شیش سالم بود شب ی فیلم نشون داد دوتا پیرمرد داشتن حرف میزدن رفتم تو حیاط نشستم گریه کردم مامانم اومد پرسید چرا گریه میکنی؟ گفتم اگه ی روز تو بابا پیر شین من چیکار کنم ؟ اما حالا چی...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خونه مامان بزرگم بودیم سر سفره مامان بزرگم به بابام گف ببخشید اگه کم و کسری بود... بابام گف نوش جان :| خب چیه ازبس تو خونه گفتیم دستت درد نکنه عادت کرده دیگه.....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺗﻮﻋﺮﻭﺳﯽ ﺑﻮﺩﯾﻢ،ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻩ ﺍﻩ ﭼﻘﺪﺭﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﺪﻣﯽﺭﻗﺼﻪ،ﮐﻮﺗﺎﻫﻢ ﻧﻤﯿﺎﺩﯾﻪ ﺑﻨﺪﻭﺳﻄﻪ!ﯾﻬﻮﺧﺎﻧﻢ ﮐﻨﺎﺭﯾﻢ ﮔﻔﺖ:ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ!ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﻧﯿﺴﺖ!ﭘﺴﺮﻣﻨﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪﺷﻤﺎﻣﺎﺩﺭﺷﯿﻦ؟ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻭﮔﻔﺖ:ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﮑﺶ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﺎﺷﻢ خخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ: ﺍﺯ ﺑﺮﻗـﺮﺍﺭﯼ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻤـﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟـﻢ ﺍﻣﯿـﺪﻭﺍﺭﻡ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺧﻮﺷﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨـــﺎﺭ ﻫـﻢ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﻨﯿــﻢ - فك ﮐﻨﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﺳﺖ!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺳﻮﺳﮏ ﺑﺸﻢ ﺍﮔﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﻤﻮﻡ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﯿﺰﺩ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ؟ گفت ﻫﯿﭽﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺳﻨﮓ ﭘﺎ ﻣﯿﮑﺸﻪ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

. یه بارم، تو مطب نشسته بودم،خانومه ازم پرسید اسمت چیه گفتم(......)،برگشته ميگه مژده ام اسم قشنگيه ها خب یه دفعه بگو عجب اسم داغونی داری دیگه.... والا بخدا...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتیم روستا مسجدش اسپیلت داشت منم با یه کلاسی به آبجیم گفتم عه وا ببین مسجدشون شوفاژ داره خو حواسم نبود دیگه. حالا منو جوک فامیل کرده.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اعتراف می کنم تا همین پارسال وقتی کامپیوترم می رفت رو حالت sleep فکر می کردم جن ها کامپیوترم رو خاموش می کنن و می خوان اذیتم کنن! زهره ترک می شدم ها :((

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من تا 8 ساگی ب خالم میگفتم زن دایی و ب شوهر خالم دایی.....تا دیگه روشنم کردن ک زن داییم خالمه داییم شوهرخالمه همچین نابغه ای بودم من

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سر کلاس یکی از بچه ها از معلم پرسید: آغا نساجی ینی چی؟! دوستم: ینی کسی که نسج میکنه!! /: