بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس خنده دار

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همین الان بابام اومده خونه بهش میگم سلام بابا؟ میگه سلاام الااغ عزیییز حالتت چطووورههههه=0 من:قضیه چیه مگه یارانه رو امروز ریختن؟؟؟؟o_O مامانم:خخخخخخ=0

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺯﺩﻡ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻣﯿﮕﻢ ﯾﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﻏﺬﺍ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻡ ﻫﻨﻮ ﻧﯿﻮﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﻋﺼﺎﺑﻨﯿﺖ ﻣﯿﮕﻪ ﯾﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺳﻔﺎﺭﺷﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺗﺎﺯﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﯼ؟؟ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻋﺬﺭﻣﯿﺨﻮﺍﻡ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نصففف کـــودکی من بــــه کلــــنـــجار رفتن با مادربزرگم گــــذشت که آتــــــــاری ، تلوزیــــــون رو نمیسوزونـــــــــــــــــه ...............

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الان که از ازکارخونه شیراومدیم ازمون پرسیدند چه نتیجه ای ازاین اردو گرفتین؟منم گفتم:نتیجه گرفتیم که مثل گاو مفیدباشیم...!!! هیچی الان توحیاط مدرسه هوا میخورم تا مث گاو مفیدباشم!! یَک حالی میده@_@

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو کلاس نشسته بودیم معلم از ته کلاس برگشت گفت احمق همه برگشتن خخخخخ اینا به کنار معاون مدرسه هم دربه درداشت دنبال صدا میگشت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با شوهرم بحثم شد قهرکرد رفت خونه بغلی ک خونه مامانشه . . . . . . . منم نت رو خاموش کردم به همین برکت با یه دسته گل برگشت :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام موهاشو با صابون گلنار میشست ، خودمو کشتم با شامپو بشوره حالا میگه چرا هر روز شامپو عوض میکنید مگه من موش آزمایشگاهیم (هر روز منظورش سالی یه باره) مامانم :/ آجیم :| من 0_o

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام موهاشو با صابون گلنار میشست ، خودمو کشتم با شامپو بشوره حالا میگه چرا هر روز شامپو عوض میکنید مگه من موش آزمایشگاهیم (هر روز منظورش سالی یه باره) مامانم :/ آجیم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینقدر به صدایِ داداشِ تازه به بلوغ رسیدم خندیدیم که دیگه صدای خودمونم در نمیاد ! *^_^* خداوند ما را ببخشاید !!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

معلم مون داشت میگفت: بچه ها چیزایی مثل اداره و گاز روده از بدن وضو را باطل میکنه  یه دفعه دوستم گفت اجازه گاز روده چیه0_0 بیچاره معلم مونده بود چی بگه :[

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

"دوستمون یکی از سگاش توخونه ری...ه اشتباه ی سگ دیگه اش رو دعوا کرده اونم شاکی شده رفته تو کفشش ری...ه!بصورت عملی ثابت کرده کار اون نبوده:)))"

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروز گوشیم زنگ خورد ورداشتم گفتم؛ من توتاکسی وسط جلسه ام وقطع کردم! رانندهه به عنوان جایزه ازم کرایه نگرفت ومشروح اخبار هفته رو هم برام مرور کرد!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اون روز دختر داییم میخواست واسم لاک بزنه دستام داشت میلرزید....بهم میگه`اعصاب نداریا` بعد تا من اومدم بهش جواب بدم داداشم(شش سالشه)میگه: -این به خاطر من این طوری شده.... بازم خوبه خودش اعتراف میکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه بار سر کلاس خواب بودم استاد اومد بالا سرم بیدارم کرد گفت خواب بودی؟؟؟ منم هول شدم گفتم نه استاد دراز کشیده بودم. هیچی دیگه بچه ها داشتن دسته صندلی رو گاز میزدن.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه پیر مرد تو فامیل داریم اونقدر پیره (سنش بالای صد ساله دقیق یادم نیست)  که چند وقت پیش بافکوفامیل سیاه پوشیدمو ریش گذاشتیم بلکه بیافته تو رودروایسی  و بمیره . . . . . . امروز شنیدم زن گرفته :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچه همسایمون ۶ سالشه اومده بود خونمون اومدم واسش قصه بگم بخوابه گفتم :قصه شنگول منگول بگم؟ برگشته میگه :نه بیخیال برام از تجربیات عشقیت بگو دادا… اینا چین ؟؟؟ یکی بگه اینا کین ؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس خنده دار

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همین الان بابام اومده خونه بهش میگم سلام بابا؟ میگه سلاام الااغ عزیییز حالتت چطووورههههه=0 من:قضیه چیه مگه یارانه رو امروز ریختن؟؟؟؟o_O مامانم:خخخخخخ=0

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺯﺩﻡ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻣﯿﮕﻢ ﯾﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﻏﺬﺍ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻡ ﻫﻨﻮ ﻧﯿﻮﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﻋﺼﺎﺑﻨﯿﺖ ﻣﯿﮕﻪ ﯾﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺳﻔﺎﺭﺷﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺗﺎﺯﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﯼ؟؟ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻋﺬﺭﻣﯿﺨﻮﺍﻡ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نصففف کـــودکی من بــــه کلــــنـــجار رفتن با مادربزرگم گــــذشت که آتــــــــاری ، تلوزیــــــون رو نمیسوزونـــــــــــــــــه ...............

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الان که از ازکارخونه شیراومدیم ازمون پرسیدند چه نتیجه ای ازاین اردو گرفتین؟منم گفتم:نتیجه گرفتیم که مثل گاو مفیدباشیم...!!! هیچی الان توحیاط مدرسه هوا میخورم تا مث گاو مفیدباشم!! یَک حالی میده@_@

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو کلاس نشسته بودیم معلم از ته کلاس برگشت گفت احمق همه برگشتن خخخخخ اینا به کنار معاون مدرسه هم دربه درداشت دنبال صدا میگشت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با شوهرم بحثم شد قهرکرد رفت خونه بغلی ک خونه مامانشه . . . . . . . منم نت رو خاموش کردم به همین برکت با یه دسته گل برگشت :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام موهاشو با صابون گلنار میشست ، خودمو کشتم با شامپو بشوره حالا میگه چرا هر روز شامپو عوض میکنید مگه من موش آزمایشگاهیم (هر روز منظورش سالی یه باره) مامانم :/ آجیم :| من 0_o

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام موهاشو با صابون گلنار میشست ، خودمو کشتم با شامپو بشوره حالا میگه چرا هر روز شامپو عوض میکنید مگه من موش آزمایشگاهیم (هر روز منظورش سالی یه باره) مامانم :/ آجیم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینقدر به صدایِ داداشِ تازه به بلوغ رسیدم خندیدیم که دیگه صدای خودمونم در نمیاد ! *^_^* خداوند ما را ببخشاید !!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

معلم مون داشت میگفت: بچه ها چیزایی مثل اداره و گاز روده از بدن وضو را باطل میکنه  یه دفعه دوستم گفت اجازه گاز روده چیه0_0 بیچاره معلم مونده بود چی بگه :[

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

"دوستمون یکی از سگاش توخونه ری...ه اشتباه ی سگ دیگه اش رو دعوا کرده اونم شاکی شده رفته تو کفشش ری...ه!بصورت عملی ثابت کرده کار اون نبوده:)))"

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروز گوشیم زنگ خورد ورداشتم گفتم؛ من توتاکسی وسط جلسه ام وقطع کردم! رانندهه به عنوان جایزه ازم کرایه نگرفت ومشروح اخبار هفته رو هم برام مرور کرد!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اون روز دختر داییم میخواست واسم لاک بزنه دستام داشت میلرزید....بهم میگه`اعصاب نداریا` بعد تا من اومدم بهش جواب بدم داداشم(شش سالشه)میگه: -این به خاطر من این طوری شده.... بازم خوبه خودش اعتراف میکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه بار سر کلاس خواب بودم استاد اومد بالا سرم بیدارم کرد گفت خواب بودی؟؟؟ منم هول شدم گفتم نه استاد دراز کشیده بودم. هیچی دیگه بچه ها داشتن دسته صندلی رو گاز میزدن.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه پیر مرد تو فامیل داریم اونقدر پیره (سنش بالای صد ساله دقیق یادم نیست)  که چند وقت پیش بافکوفامیل سیاه پوشیدمو ریش گذاشتیم بلکه بیافته تو رودروایسی  و بمیره . . . . . . امروز شنیدم زن گرفته :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچه همسایمون ۶ سالشه اومده بود خونمون اومدم واسش قصه بگم بخوابه گفتم :قصه شنگول منگول بگم؟ برگشته میگه :نه بیخیال برام از تجربیات عشقیت بگو دادا… اینا چین ؟؟؟ یکی بگه اینا کین ؟؟؟؟؟