بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پدرم بعد ازدیدن هفت سنگ میاد وسط میگه : ..123....ما باهم دیگه دشمنیم ما با هم دیگه دشمنیم ما هم عین منگلا تکرار میکنیم!!!! اینم فک وفامیله ماداریم.......

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم اومده ميخواست بگه ملخا دارن علف ميخورن گفت عــــــلــــَخا دارن خـــــلــــــــف ميخورن. ديگه بقيشو خودتون حدش بزنيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یعنی هروقت من سرگرم کارم(فورجوک گردی) باشم و مامانم بگه بیا غذاتو بخور، بابام سریع میگه: ولش کن سیره. بابای شما هم اینجوریه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسر خالم pm زده نوشته:امشب ميخوام برم مسجد احيا هر كي كفش ميخواد شماره پاشو بفرسته من(°_°) پسر خالم o(^_-)O فك و فاميل گرام\(^o^)/

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو بازی ایران برزیل دوربین رفت رو چند تا ایرانی که داشتن می لمباندن.بعد داداشم میگه نگا کن دارن افطاری میخورن. توجه کنید که بازی در فلورانس ایتالیا برگزار میشه.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

برادرزادم رودل کرده _به زنداداشم میگم نوشابه بدین بهش! میگه زردیامشکی؟ . . . . . خدایاخودت شاهدی من دیگه هیچی نمیگم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتیم والیبال میدیدیم یهو بابام برگشت گفت:امشب اصن بچه ها لارژ نیستن...مدیونین فکر کنید منظورش شارژ بوده ها

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب یه چند ساعتی کولر روشن بود. به بابام گفتم چرا پا نمیشی کولرو خاموش کنی؟!؟! گفت : خستم پسر می فهمی؟ خستـــــــــــه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام به مامانم میگه : ما که بهونه ای برا رفتن به ماه عسل نداریم... پیامک بده ماه عسل بگو ما یه بچه فلج داریم... با گوشیش یه جا نشسته تکونم نمیخوره!!! خیلی شیــــــــــــــک تحقیرم کرد :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چند روز پیش خونه خالم بودم ظهرم بود خالم اومد یه کم چیز به من داد گفت اینا را بکار تو باغچه گفتم خر تو این گرما چیز میکاره گفت نه میخوام تو بکاری . فک و فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچه همسایمون چشاش تنگه  گودزیلامون اومده بهش میگه وای چه چشای لاغری داری

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بزرگ ترین شکست زندگیم وقتی بود که فهمیدم داییم که یه عمـــر نقاشیامو نشونش میدادم و همیشه بـیـسـت میگرفتم کور رنگی داره :| کمرم شکست...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گودزیلامون یه قاشق نمک ید دار و یه قاشق نمک دریا آورده می گه داداش تشخیص بده کدوم نمک دریاست گفتم آخه چه جوری بفهمم نمی شه که !! می گه پس مامان راست می گه نمک نشناسی!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فامیلایه ما وقتی می خوان بیان مهمونی میگن ساعت8میام ولی ساعت 12نصفه شب میان صبحم ساعت 6میرن ادم نمیفهمه دیشب اصلا مهمون اومده اخه این فک و فامیله ما داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر عمم برگشته می گه : کیمیا ماژیک فسفری قرمـــــــــــــــــــز داری ؟  خدایی به این می شه گفت فک و فامیل

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم میگه من خیلی ناراحتم ماه رمضون داره تموم میشه بابامم خیلی ریلکس جواب داد:خب تومیتونی بازم روزه بگیری!!! من@@ مامانم:)))

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پدرم بعد ازدیدن هفت سنگ میاد وسط میگه : ..123....ما باهم دیگه دشمنیم ما با هم دیگه دشمنیم ما هم عین منگلا تکرار میکنیم!!!! اینم فک وفامیله ماداریم.......

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم اومده ميخواست بگه ملخا دارن علف ميخورن گفت عــــــلــــَخا دارن خـــــلــــــــف ميخورن. ديگه بقيشو خودتون حدش بزنيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یعنی هروقت من سرگرم کارم(فورجوک گردی) باشم و مامانم بگه بیا غذاتو بخور، بابام سریع میگه: ولش کن سیره. بابای شما هم اینجوریه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسر خالم pm زده نوشته:امشب ميخوام برم مسجد احيا هر كي كفش ميخواد شماره پاشو بفرسته من(°_°) پسر خالم o(^_-)O فك و فاميل گرام\(^o^)/

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو بازی ایران برزیل دوربین رفت رو چند تا ایرانی که داشتن می لمباندن.بعد داداشم میگه نگا کن دارن افطاری میخورن. توجه کنید که بازی در فلورانس ایتالیا برگزار میشه.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

برادرزادم رودل کرده _به زنداداشم میگم نوشابه بدین بهش! میگه زردیامشکی؟ . . . . . خدایاخودت شاهدی من دیگه هیچی نمیگم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتیم والیبال میدیدیم یهو بابام برگشت گفت:امشب اصن بچه ها لارژ نیستن...مدیونین فکر کنید منظورش شارژ بوده ها

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب یه چند ساعتی کولر روشن بود. به بابام گفتم چرا پا نمیشی کولرو خاموش کنی؟!؟! گفت : خستم پسر می فهمی؟ خستـــــــــــه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام به مامانم میگه : ما که بهونه ای برا رفتن به ماه عسل نداریم... پیامک بده ماه عسل بگو ما یه بچه فلج داریم... با گوشیش یه جا نشسته تکونم نمیخوره!!! خیلی شیــــــــــــــک تحقیرم کرد :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چند روز پیش خونه خالم بودم ظهرم بود خالم اومد یه کم چیز به من داد گفت اینا را بکار تو باغچه گفتم خر تو این گرما چیز میکاره گفت نه میخوام تو بکاری . فک و فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچه همسایمون چشاش تنگه  گودزیلامون اومده بهش میگه وای چه چشای لاغری داری

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بزرگ ترین شکست زندگیم وقتی بود که فهمیدم داییم که یه عمـــر نقاشیامو نشونش میدادم و همیشه بـیـسـت میگرفتم کور رنگی داره :| کمرم شکست...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گودزیلامون یه قاشق نمک ید دار و یه قاشق نمک دریا آورده می گه داداش تشخیص بده کدوم نمک دریاست گفتم آخه چه جوری بفهمم نمی شه که !! می گه پس مامان راست می گه نمک نشناسی!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فامیلایه ما وقتی می خوان بیان مهمونی میگن ساعت8میام ولی ساعت 12نصفه شب میان صبحم ساعت 6میرن ادم نمیفهمه دیشب اصلا مهمون اومده اخه این فک و فامیله ما داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر عمم برگشته می گه : کیمیا ماژیک فسفری قرمـــــــــــــــــــز داری ؟  خدایی به این می شه گفت فک و فامیل

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم میگه من خیلی ناراحتم ماه رمضون داره تموم میشه بابامم خیلی ریلکس جواب داد:خب تومیتونی بازم روزه بگیری!!! من@@ مامانم:)))