بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گودزیلای خالم کلاس اوله معلمشون گفته با مادر جمله بساز گفته من مادر دارم یعنی سرشار از استعداده این بچه.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم رفته دستشویی... . . . . . . . . . داداشم رفته دستشویی لامپو خاموش کردم مثلا اذیت بشه..تاریک باشه و.. میگه بهتر اینطوری فانتزی تره... من الان پیگیر مدرسشم...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تبلت دختر عمم دستمه اومده میگه مبینا برندش آسوسه همون asus خودمون منظورش بود ینی نابود شدما اینم آینده سازان مملکت من o_O

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خونه شما هم ایطوره یا خونه ما فقط وقتی یکی میره حموم کار همه زیر آب شرو میشی:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این جوکه نه اس ام اس! این پست رو به افتخار داداشم گذاشتم که تو کنکور سراسری ارشد رتبه اش شد 150! دوست دارم براش یه لایک کوچیک بزنید...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

لا مصب یه بار نشد تو قابلمه غذا بخورم مامانم هی بهم نگه قاشقو نزن ته قابلمه...... اصن کوفت ادم میکنن. مامان شمام اینجوریه؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروز داشتم ی آهنگ واسه خودم می خوندم. داداشم برگشته می گه: تن صدات خیلی قشنگه, ی کنسرت بذار واسه قشره ناشنوا حتما" استقبال می کنن...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم رفته سربازی وقتی رفته بود واسه معرفی ازش پرسیدن مشکل قضایی نداری؟ گفته بود نه ...ولی هرچی می خورم سیرنمی شم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز خواهرم میخواست به داداشم بگه کلاه تو بنداز هوا گفت :برو کلاهتو بنداز پس معرکه  منو میگی مردم از خنده:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام دو هفته س تا میرم پای کامپیوتر میاد بغلم میشینه دستمو می گیره چُرت می زنه؟ دیشب بهش میگم این کارا واسه چیه؟؟؟ میگه تلوزیون گفته فرزندان خود را در دنیای مجازی تنها رها نکنید! اینم از شانس ما :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهرم تو مدرسه با دوستش دعواشون شده بود یهو دوست خواهرم برگشت بهش گفت: گمشو توله سگ پیرررر! خواهرمم جواب داد: خودت گمشو دختره ى تربیت ندااااااار!!! من ديگه حرفی ندارم...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز به شوخی به مامانم گفتم ابروهامو بردارم تعجب می کنی ؟ گفت: تو دیگه حامله ام بشی من تعجب نمی کنم ! تصویر ذهنیش از من خیلی خرابه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب رفتم خونه خالم اینا یه پسر4ساله داره ... اومده میگه این علامت حاکم بزرگ میتی کومانه... خواستم خرکیف بشه احترام گذاشتم برگشته میگه تونمی خواد احترام بذاری تو ازخودمونی زمبه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام داشت تلفنی با عمم حرف میزد اومد بگه خدارو هزار مرتبه شکر یهویی گفت خدارو هزار تومن.... ما رو میگی دیگه نمیگی....خودتون تصور چه حالی داشتیم از خنده....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با پسر عموم داشتیم در مورد گوشی حرف میزدیم یهو گفت دایی من HTC Z1 داره!!!  کسی چند لیتری اسید نداره؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه روز پسرعموم(7-8سالگیش)میره مغازه بعد میبینه دره مغازه بستس پولشو ازلای در که یکم باز بوده میندازه توو مغازه!!!!!!!! یکی نیس بهش بگه مگه صندوق صدقات که پولتو میندازی توش؟؟؟!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گودزیلای خالم کلاس اوله معلمشون گفته با مادر جمله بساز گفته من مادر دارم یعنی سرشار از استعداده این بچه.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم رفته دستشویی... . . . . . . . . . داداشم رفته دستشویی لامپو خاموش کردم مثلا اذیت بشه..تاریک باشه و.. میگه بهتر اینطوری فانتزی تره... من الان پیگیر مدرسشم...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تبلت دختر عمم دستمه اومده میگه مبینا برندش آسوسه همون asus خودمون منظورش بود ینی نابود شدما اینم آینده سازان مملکت من o_O

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خونه شما هم ایطوره یا خونه ما فقط وقتی یکی میره حموم کار همه زیر آب شرو میشی:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این جوکه نه اس ام اس! این پست رو به افتخار داداشم گذاشتم که تو کنکور سراسری ارشد رتبه اش شد 150! دوست دارم براش یه لایک کوچیک بزنید...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

لا مصب یه بار نشد تو قابلمه غذا بخورم مامانم هی بهم نگه قاشقو نزن ته قابلمه...... اصن کوفت ادم میکنن. مامان شمام اینجوریه؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروز داشتم ی آهنگ واسه خودم می خوندم. داداشم برگشته می گه: تن صدات خیلی قشنگه, ی کنسرت بذار واسه قشره ناشنوا حتما" استقبال می کنن...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم رفته سربازی وقتی رفته بود واسه معرفی ازش پرسیدن مشکل قضایی نداری؟ گفته بود نه ...ولی هرچی می خورم سیرنمی شم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز خواهرم میخواست به داداشم بگه کلاه تو بنداز هوا گفت :برو کلاهتو بنداز پس معرکه  منو میگی مردم از خنده:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام دو هفته س تا میرم پای کامپیوتر میاد بغلم میشینه دستمو می گیره چُرت می زنه؟ دیشب بهش میگم این کارا واسه چیه؟؟؟ میگه تلوزیون گفته فرزندان خود را در دنیای مجازی تنها رها نکنید! اینم از شانس ما :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهرم تو مدرسه با دوستش دعواشون شده بود یهو دوست خواهرم برگشت بهش گفت: گمشو توله سگ پیرررر! خواهرمم جواب داد: خودت گمشو دختره ى تربیت ندااااااار!!! من ديگه حرفی ندارم...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز به شوخی به مامانم گفتم ابروهامو بردارم تعجب می کنی ؟ گفت: تو دیگه حامله ام بشی من تعجب نمی کنم ! تصویر ذهنیش از من خیلی خرابه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب رفتم خونه خالم اینا یه پسر4ساله داره ... اومده میگه این علامت حاکم بزرگ میتی کومانه... خواستم خرکیف بشه احترام گذاشتم برگشته میگه تونمی خواد احترام بذاری تو ازخودمونی زمبه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام داشت تلفنی با عمم حرف میزد اومد بگه خدارو هزار مرتبه شکر یهویی گفت خدارو هزار تومن.... ما رو میگی دیگه نمیگی....خودتون تصور چه حالی داشتیم از خنده....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با پسر عموم داشتیم در مورد گوشی حرف میزدیم یهو گفت دایی من HTC Z1 داره!!!  کسی چند لیتری اسید نداره؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه روز پسرعموم(7-8سالگیش)میره مغازه بعد میبینه دره مغازه بستس پولشو ازلای در که یکم باز بوده میندازه توو مغازه!!!!!!!! یکی نیس بهش بگه مگه صندوق صدقات که پولتو میندازی توش؟؟؟!!!