بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه لحظه رفتم دمه یخچال دیدم سالاد الویه تو یخچاله. خواستم برم از تو کوچه ببینم واقعا خونه مونه؟ درست اومدم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماه محرم پارسال بود ، شوهر عمم رو شيشه ماشينش نوشته بود: يزيد خيلي بدي. خودتان قضاوت كنيد!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يه دايي داريم كه مگس رو تو هوا ميگيره تو مشتش تكون تكونش ميده ميندازدش بيچاره مگس سرگيجه ميگيره زن داييم هم فرصت پيدا ميكنه با مگس كش بزنه لهش كنه چه همكاري صميمانه اي نه؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به نامزدم میگم امتحان ریاضی رو خیلی بد دادم احتمالا بیفتم مثلا خواست دلداری بده:عزیزم تواگربیفتی هم من بازم دوست دارم.اخه نامزده من دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم موبایلم رو میدی؟؟؟ کنترل تلوزیون رو داده!!! میگم این کنترله... میگه شماره بگیر بره حوصله داری!!! به خدا نمیدونم چکار کنم..........

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتیم رستوران شیر دستشویی اتوماتیک بود پسر خالم با چه ذوقی اومده داد میزنه:شیرهاش خودش قطع و وصل میشه... ملت برگشتن نگاه میکنن والله ابرو نمیذارن اینا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فامیلمون یه اس.ام.اس فلسفی فرستاده بود؛ نمیدونم چی شد replay رو اشتباهی زدم اس.ام.اس خالی براش سند شد. جواب داد: دنیایی از حرفهای نگفته… مرسی! ینی یه آدم سالم دور و برمون نیست به خدا!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم ترم ۲ پرستاریه ، رفته بانک پول واریز کرده رو فیش نوشته دکتر میلاد ! فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه مینی بوس آدم از شهرستان میان . تو یه خونه 50 متری میخوان 3 هفته بمونن . اونوقت ما مجبوریم بریم خونه دوستامون بمونیم . فک و فامیله ما داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

برادرم اومده تو اتاقم کوبونده پس کلم میگم چرا میزنی؟ میگه: حوصلم سر رفته بود گفتم بیام یکم تفریح کنم.!!! ای خدا این دیگه چه فک و فامیلیه اخه.!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در رو باز کردم اومدم تو مامانم صدام کرد منم گفتم:بله میگه تویی؟ گفتم:نه!! بابا آخه غیر من کی میتونه باشه؟!!! 2 ساعت هم اخم کرده که منو مسخره میکنی! فک فامیله داریم؟؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهر زادم زنگ زده میگه بزن persian toon داره تو رو نشون میده میگم چی هست خودت بگو میگه نه بزن خودت میفهمی زدم دیدم داره شرک نشون میده.!!!! فک و فامیله دیگه کاریشم نمیشه کرد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسرعموم از خواهرم میپرسه تو چکار کردی ک بچه هات شبیه تو شدن؟؟ اخه این چه سوالی؟؟؟ها؟؟ فک و فامیله داریم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در فامیل ما هر جا سخن از انحراف است ، نام زيباي من ميدرخشد !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم اومده کنارم میگه این همه پست میذاری آخر چی بهت میدن منم اشک تو چشمام جمع شد گفتم . . . لایک ! یعنی یه همچین آدمه احساساتییم من:))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شوهرم اومده خونه می خواد ازم تعریف کنه قربون صدقم بره میاد میگه قربون موی پر سوسکیک برم (رنگ موهام شبیه پر سوسکه)

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه لحظه رفتم دمه یخچال دیدم سالاد الویه تو یخچاله. خواستم برم از تو کوچه ببینم واقعا خونه مونه؟ درست اومدم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماه محرم پارسال بود ، شوهر عمم رو شيشه ماشينش نوشته بود: يزيد خيلي بدي. خودتان قضاوت كنيد!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يه دايي داريم كه مگس رو تو هوا ميگيره تو مشتش تكون تكونش ميده ميندازدش بيچاره مگس سرگيجه ميگيره زن داييم هم فرصت پيدا ميكنه با مگس كش بزنه لهش كنه چه همكاري صميمانه اي نه؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به نامزدم میگم امتحان ریاضی رو خیلی بد دادم احتمالا بیفتم مثلا خواست دلداری بده:عزیزم تواگربیفتی هم من بازم دوست دارم.اخه نامزده من دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم موبایلم رو میدی؟؟؟ کنترل تلوزیون رو داده!!! میگم این کنترله... میگه شماره بگیر بره حوصله داری!!! به خدا نمیدونم چکار کنم..........

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتیم رستوران شیر دستشویی اتوماتیک بود پسر خالم با چه ذوقی اومده داد میزنه:شیرهاش خودش قطع و وصل میشه... ملت برگشتن نگاه میکنن والله ابرو نمیذارن اینا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فامیلمون یه اس.ام.اس فلسفی فرستاده بود؛ نمیدونم چی شد replay رو اشتباهی زدم اس.ام.اس خالی براش سند شد. جواب داد: دنیایی از حرفهای نگفته… مرسی! ینی یه آدم سالم دور و برمون نیست به خدا!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم ترم ۲ پرستاریه ، رفته بانک پول واریز کرده رو فیش نوشته دکتر میلاد ! فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه مینی بوس آدم از شهرستان میان . تو یه خونه 50 متری میخوان 3 هفته بمونن . اونوقت ما مجبوریم بریم خونه دوستامون بمونیم . فک و فامیله ما داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

برادرم اومده تو اتاقم کوبونده پس کلم میگم چرا میزنی؟ میگه: حوصلم سر رفته بود گفتم بیام یکم تفریح کنم.!!! ای خدا این دیگه چه فک و فامیلیه اخه.!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در رو باز کردم اومدم تو مامانم صدام کرد منم گفتم:بله میگه تویی؟ گفتم:نه!! بابا آخه غیر من کی میتونه باشه؟!!! 2 ساعت هم اخم کرده که منو مسخره میکنی! فک فامیله داریم؟؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهر زادم زنگ زده میگه بزن persian toon داره تو رو نشون میده میگم چی هست خودت بگو میگه نه بزن خودت میفهمی زدم دیدم داره شرک نشون میده.!!!! فک و فامیله دیگه کاریشم نمیشه کرد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسرعموم از خواهرم میپرسه تو چکار کردی ک بچه هات شبیه تو شدن؟؟ اخه این چه سوالی؟؟؟ها؟؟ فک و فامیله داریم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در فامیل ما هر جا سخن از انحراف است ، نام زيباي من ميدرخشد !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم اومده کنارم میگه این همه پست میذاری آخر چی بهت میدن منم اشک تو چشمام جمع شد گفتم . . . لایک ! یعنی یه همچین آدمه احساساتییم من:))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شوهرم اومده خونه می خواد ازم تعریف کنه قربون صدقم بره میاد میگه قربون موی پر سوسکیک برم (رنگ موهام شبیه پر سوسکه)