بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچه های فامیل کم بود؟؟؟ حالا از دیشب, مامان بابام ادب و نزاکت بچه های عاقا مرتضی ( داداش مرضیه تو آوای باران) رو میکوبن تو سرم...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما وختی اینترنت خونمون قطع میشه یهو همه یه جوری باهم از اتاقاشون میان بیرون انگار زلزله اومده :)))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خالم بهم زنگ زده میگه اینترنت پر سرعت داری لطفا واسم فیلم بر باد رفته رو دانلود کن … گفتم باشه چجوری به دستت برسونم ؟؟؟ گفت : خوب واسم ایمیل کن دیگه خخخخخخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی میرم دستشویی به مدت 10دقیقه میام بیرون خونواده کجایی 1ساعت اونتویی.حالا اگه 1ماهم برم اتاقم درس بخونم 30صدم ثانیه بیام بیرون هواخوری کجا توکه همین حالا رفتی تو اتاقت. فک وفامیله داریم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر عمم میگه هر وقت میخوام بهت فوش بدم اول فکر میکنم که نسبتت با مامنم چیه بعدش یه فوش غیر عمه ای بهت میدم نه شما بگید اینم فک و فامیله آخه ما داریم؟؟؟؟ دختر عمم :))))) من :||||||

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچه خواهرم ‏‏( بله گودزیلاس‏) اومده میگه خاله اگه گفتی اولین کسی که از افق برگشت کی بود؟ ‏ من:‏ چمیدونم کی بود؟ ‏ اون:‏ مهر خا وران! ^_^ گودزیلای ‏ نکته ‏ سنجه ‏ دارن فک و فامیله ما؟ ‏0‏_‏0

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تحلیل مادرم از آوای باران(از رو اسمش): چون اسم فیلم آوای بارانه فقط یه آوایی صدایی چیزی به باباش میرسه و تمام... من:0000 باران:<<< آوا :(((

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب اعصابم خورد بود تو اتاقم نشسته بودم مامانم هی صدام میزد. داد زدم گفتم چیه؟ گفت چیکار میکنی که نمیایی بیرون؟ گفتم حتما دارم یه گوهی میخورم دیگه! اَه! گفت:خودتو سیر نکنی! آخه شام حاضره.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جديد ترين خبر از نشست ژنف؛ آمريكا از ليست تحريم GLX اومد بيرون و اونا ديگه ميتونند گوشي هاشونو راحت از جيبشون بيارن بيرون

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما ی گودزیلا داریم میشینه پای اسباب بازیاشو میکنه گم میکنه بعد با خمیر بازی و نی عصا درس میکنه براشون گودزیلای باهوشه ما داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خاهرزادم اسم تردمیلو نمیدونسته به باباش گفته بابا از اونا میخری ؟باباش گفته چی؟ اینم گفته از اونایی که هر چی میری نمیرسی!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عموم رفته بوده مجلس ختم...موقع پا شدن اومده ی فاتحه ای برا مرحوم مغفور بفرسه...در اومده گفته برای راه تازه گذشته صلوات...بعدشم خعلی شیک و مجلسی اصن ب روی خودش نیاورده چی گفته...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من نمی دونم چرا پسرای دم بخت فک و فامیلمون میرن دخترای غریبه می گیرن, انقدم خوشبختشون می کنن که بماند... کسی نیست بهشون بگه: بابا ی نگاااااااهی به دور و برتون بندازین!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اسمش چای دو غزاله! اونوقت در هنگام خرید باید به نشان "کشتی" توجه کنیم...!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

والا دیده بودم تو شامپو آب بریزن دیده بودم تو ریکا و مایع دستشویی آب بریزن واسه استفاده بیشتر ولی دیگه خمیر دندون رو ندیده بودم جایی ک جدیدا تو خونمون مد شده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺭﻓﺘﯿﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ ٬ داداشم ﻣﯿﮕﻪ :ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺩﻭﯾﺴﺖ ﺗﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺪﯾﻦ! خیار شوره مگه برادر من...؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچه های فامیل کم بود؟؟؟ حالا از دیشب, مامان بابام ادب و نزاکت بچه های عاقا مرتضی ( داداش مرضیه تو آوای باران) رو میکوبن تو سرم...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما وختی اینترنت خونمون قطع میشه یهو همه یه جوری باهم از اتاقاشون میان بیرون انگار زلزله اومده :)))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خالم بهم زنگ زده میگه اینترنت پر سرعت داری لطفا واسم فیلم بر باد رفته رو دانلود کن … گفتم باشه چجوری به دستت برسونم ؟؟؟ گفت : خوب واسم ایمیل کن دیگه خخخخخخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی میرم دستشویی به مدت 10دقیقه میام بیرون خونواده کجایی 1ساعت اونتویی.حالا اگه 1ماهم برم اتاقم درس بخونم 30صدم ثانیه بیام بیرون هواخوری کجا توکه همین حالا رفتی تو اتاقت. فک وفامیله داریم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر عمم میگه هر وقت میخوام بهت فوش بدم اول فکر میکنم که نسبتت با مامنم چیه بعدش یه فوش غیر عمه ای بهت میدم نه شما بگید اینم فک و فامیله آخه ما داریم؟؟؟؟ دختر عمم :))))) من :||||||

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچه خواهرم ‏‏( بله گودزیلاس‏) اومده میگه خاله اگه گفتی اولین کسی که از افق برگشت کی بود؟ ‏ من:‏ چمیدونم کی بود؟ ‏ اون:‏ مهر خا وران! ^_^ گودزیلای ‏ نکته ‏ سنجه ‏ دارن فک و فامیله ما؟ ‏0‏_‏0

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تحلیل مادرم از آوای باران(از رو اسمش): چون اسم فیلم آوای بارانه فقط یه آوایی صدایی چیزی به باباش میرسه و تمام... من:0000 باران:<<< آوا :(((

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب اعصابم خورد بود تو اتاقم نشسته بودم مامانم هی صدام میزد. داد زدم گفتم چیه؟ گفت چیکار میکنی که نمیایی بیرون؟ گفتم حتما دارم یه گوهی میخورم دیگه! اَه! گفت:خودتو سیر نکنی! آخه شام حاضره.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جديد ترين خبر از نشست ژنف؛ آمريكا از ليست تحريم GLX اومد بيرون و اونا ديگه ميتونند گوشي هاشونو راحت از جيبشون بيارن بيرون

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما ی گودزیلا داریم میشینه پای اسباب بازیاشو میکنه گم میکنه بعد با خمیر بازی و نی عصا درس میکنه براشون گودزیلای باهوشه ما داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خاهرزادم اسم تردمیلو نمیدونسته به باباش گفته بابا از اونا میخری ؟باباش گفته چی؟ اینم گفته از اونایی که هر چی میری نمیرسی!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عموم رفته بوده مجلس ختم...موقع پا شدن اومده ی فاتحه ای برا مرحوم مغفور بفرسه...در اومده گفته برای راه تازه گذشته صلوات...بعدشم خعلی شیک و مجلسی اصن ب روی خودش نیاورده چی گفته...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من نمی دونم چرا پسرای دم بخت فک و فامیلمون میرن دخترای غریبه می گیرن, انقدم خوشبختشون می کنن که بماند... کسی نیست بهشون بگه: بابا ی نگاااااااهی به دور و برتون بندازین!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اسمش چای دو غزاله! اونوقت در هنگام خرید باید به نشان "کشتی" توجه کنیم...!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

والا دیده بودم تو شامپو آب بریزن دیده بودم تو ریکا و مایع دستشویی آب بریزن واسه استفاده بیشتر ولی دیگه خمیر دندون رو ندیده بودم جایی ک جدیدا تو خونمون مد شده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺭﻓﺘﯿﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ ٬ داداشم ﻣﯿﮕﻪ :ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺩﻭﯾﺴﺖ ﺗﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺪﯾﻦ! خیار شوره مگه برادر من...؟