بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نوه خالم یه سالشه دو هفته پیش برای اولین بار ۸ قدم بدون اینکه بخوره زمین راه رفته  مامان و باباش از خوشحالی چنان جیغی زدن که طفلکی دیگه سینه خیز هم نمیره :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عموم به زن عموم میگه:زنبور منو زده دارم میمیرم نش کش بگو بیاد منو ببره. زن عوموی ما هم خیلی شیک و مجلسی به عموم گفت :تو بمیر من خودم دوشت میگیرم میبرم. . . یعنی عشق تو این زوج موج میزنه.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهر زادم ١٠سالشه سه تا صفحه تو فيسبوك داره ٢ تا سايت و ٧،٨تا وبلاگ الانم بهم ميگه گوشيتو بده تا يادت بدم چطوري بري وي چت اوقت من همسن اين بودم پشت تلوزيونو نگاه ميكردم ببينم آدما دقيقا كجان :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از جملات قصار خواهرم : کشیدن خط چش از شکافتن هسته ی اتم هلیوم سخت تره. ببین کی خوهر ما شده؟؟!! فکو فامیله من دارم؟؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامان بزرگم اومده خونمون رفته دستشویی وقتی اومده بیرون برگشته بهم میگه : ننه جون چه مستراحه دلبازی! سفید بخت بشی الهی.. خخخخخخخخ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آخ جاتون خالی مامانم برام آب هویچ گرفته بود شیرین نبود بهش میگم : شکر بده توش شکر بریزم میگه :ن خاصیتش میره!!!!!! آخه این مامان ک من دارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم موهام میریزه،میگه کمتر برو اینترنت !!! خواستم بگم اگه دردی،مرضی،سرطانی چیزی دارین بگین از مامانم بپرسم دلیلش چیه ! تعارف نکنید ، واااااالا ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شماها هم وقتی هسته گوشت آبگوشتو میخورید توش همه چیز پیدا میشه الا گوشت یا فقط خونه ما اینجوریه؟ لایک=تحریما بدجور اثر کرده!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هروقت مامانم بعد ناهار ظرف بشوره یعنی عصر می خوام برم بیرون مواظب بچه هاباش خونه جمع باشه وگرنه ظرفارو 7 ،8 می شوره :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه روز با دوستم داشتیم میرفتیم ترافیک بود پیاده میرفتیم بعد مامانم زنگ زده میگه کجایی؟ میگم ترافیک شده دارم پیاده میام مامانم میگه خب زودی تاکسی بگیر بیا من :| دوستم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو خونه ی ما عدالت اینطوری تعریف میشه که یا من باید برم نون بگیرم یا اگه یکی دیگه رفت به من نون نمیدن!! این خانوادست من دارم؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز مامانم به خالم زنگ زذه خالمم اهنگ پیشواز داره مامانمم گفت واااا اهنگ درخواستی هم داره قیافه ی منو خودتون تصور کنین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم گوشیم رو برداشته میگه این از تو بیشتر میفهمه الان میدونه داره برف میاد داره بعد تو نمیفهمی کنکور داری باید درس بخونی. نفهم یاد بگیر..... الان نمیدونم چی بگم حالا خوبه همش تو اتاقمم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه بار از بابام پرسیدن با شوهر خالم چه نسبتی داره؟ گفت : شوهر خواهر خانوممه 0_o خو پدر من بگو باجناقمه دیگه چرا میپیچونی قضیه رو *_*

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ديشب برگشتم به مامانم ميگم اگه يه روزي بچه دار شدم چشماش رنگ چشماي من نبود از كجا بفهمم بچمه؟برگشته ميگه خب معلومه از قيافه ميمونش^_^ نه خداييش اين مامانه من دارم؟:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مکالمه من و دوستم دوستم: هوس حلوا کردم من: اتفاقا چند روز پیش خواهرم هم همین رو گفت !!! دوستم: خوب بمیر ما یک حلوا بخوریم فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نوه خالم یه سالشه دو هفته پیش برای اولین بار ۸ قدم بدون اینکه بخوره زمین راه رفته  مامان و باباش از خوشحالی چنان جیغی زدن که طفلکی دیگه سینه خیز هم نمیره :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عموم به زن عموم میگه:زنبور منو زده دارم میمیرم نش کش بگو بیاد منو ببره. زن عوموی ما هم خیلی شیک و مجلسی به عموم گفت :تو بمیر من خودم دوشت میگیرم میبرم. . . یعنی عشق تو این زوج موج میزنه.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهر زادم ١٠سالشه سه تا صفحه تو فيسبوك داره ٢ تا سايت و ٧،٨تا وبلاگ الانم بهم ميگه گوشيتو بده تا يادت بدم چطوري بري وي چت اوقت من همسن اين بودم پشت تلوزيونو نگاه ميكردم ببينم آدما دقيقا كجان :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از جملات قصار خواهرم : کشیدن خط چش از شکافتن هسته ی اتم هلیوم سخت تره. ببین کی خوهر ما شده؟؟!! فکو فامیله من دارم؟؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامان بزرگم اومده خونمون رفته دستشویی وقتی اومده بیرون برگشته بهم میگه : ننه جون چه مستراحه دلبازی! سفید بخت بشی الهی.. خخخخخخخخ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آخ جاتون خالی مامانم برام آب هویچ گرفته بود شیرین نبود بهش میگم : شکر بده توش شکر بریزم میگه :ن خاصیتش میره!!!!!! آخه این مامان ک من دارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم موهام میریزه،میگه کمتر برو اینترنت !!! خواستم بگم اگه دردی،مرضی،سرطانی چیزی دارین بگین از مامانم بپرسم دلیلش چیه ! تعارف نکنید ، واااااالا ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شماها هم وقتی هسته گوشت آبگوشتو میخورید توش همه چیز پیدا میشه الا گوشت یا فقط خونه ما اینجوریه؟ لایک=تحریما بدجور اثر کرده!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هروقت مامانم بعد ناهار ظرف بشوره یعنی عصر می خوام برم بیرون مواظب بچه هاباش خونه جمع باشه وگرنه ظرفارو 7 ،8 می شوره :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه روز با دوستم داشتیم میرفتیم ترافیک بود پیاده میرفتیم بعد مامانم زنگ زده میگه کجایی؟ میگم ترافیک شده دارم پیاده میام مامانم میگه خب زودی تاکسی بگیر بیا من :| دوستم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو خونه ی ما عدالت اینطوری تعریف میشه که یا من باید برم نون بگیرم یا اگه یکی دیگه رفت به من نون نمیدن!! این خانوادست من دارم؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز مامانم به خالم زنگ زذه خالمم اهنگ پیشواز داره مامانمم گفت واااا اهنگ درخواستی هم داره قیافه ی منو خودتون تصور کنین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم گوشیم رو برداشته میگه این از تو بیشتر میفهمه الان میدونه داره برف میاد داره بعد تو نمیفهمی کنکور داری باید درس بخونی. نفهم یاد بگیر..... الان نمیدونم چی بگم حالا خوبه همش تو اتاقمم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه بار از بابام پرسیدن با شوهر خالم چه نسبتی داره؟ گفت : شوهر خواهر خانوممه 0_o خو پدر من بگو باجناقمه دیگه چرا میپیچونی قضیه رو *_*

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ديشب برگشتم به مامانم ميگم اگه يه روزي بچه دار شدم چشماش رنگ چشماي من نبود از كجا بفهمم بچمه؟برگشته ميگه خب معلومه از قيافه ميمونش^_^ نه خداييش اين مامانه من دارم؟:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مکالمه من و دوستم دوستم: هوس حلوا کردم من: اتفاقا چند روز پیش خواهرم هم همین رو گفت !!! دوستم: خوب بمیر ما یک حلوا بخوریم فک و فامیله داریم ؟