بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با شوهرم دعوام شد.اومده میگه:بیخیال دیگه بیا اشتی.اصن این جیزا نمک زندگیه.باید باشه.اصن تو غلط کردی خوبه؟!!!!!!!!!!!!! من که گفتم خوبه نظر شما چیه؟ شوهره من دارم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داییم از سر کار اومده جوراباشو بو میکنه میگه اومممم انگار بوش تند نیست واسه فردا می تونم بپوشممشون هیچی دیگه گذاشتش تو کمد درو بست اسن تمیزی در حد دونگ یی خخخخخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام داره GTA بازی می کنه هر چی دختر تو خیابون می بینه می دوه دنبالش حسابی می زندش بعد هم می گه این بازی چیه خیلی بد آموزی داره همش داره مردم رو می زنه و می کشه! خیلی خشنه دیگه نبینم بازی کنین !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از فامیلامون براش نذری اوردن ,سریع رفته ظرف رو شسته تو خیابون دنبال طرف دویده ظرفش رو بش پس داده. میدونید نکته جالب چی بود؟......ظرفه یک بار مصرف بوده! فک فامیل تیز هوشه من دارم؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهر خانومم یه پسر داره به من میگه عمو. هر وقت میاد خونم ی شعر اینجوری: من و مامانم و خالمو عموم / هفته ای دو بار میریم حموم هیچی دیگه ابرو نذاشته برای ما :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا ما رفته بودیم عروسی آخرمجلس شوهرخواهرمون رفت ب داماد تبریک بگه آقا رفته به جای اینکه ب دوماد بگه مبارک باشه میگه قبول باشه!!!! شوهرخواهر آبرو بره داریم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

۲۶ سـالمـه ، واسـه خـودم مــَـردی شـدم سیبـیـــل دارم ، صبـحا میـرم نـون میـگیـرم واسـه خـونـه بـاز شیـرینـی و آجیـل رو ازم قـایــم میـکـنـن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نشسته بودیم پای tv بابام برگشت گفت ا این بازیگره کی بود ؟! مامانم برگشته با کمال جدیت میگه این همونه که فیلم بازی میکنه ....!!! من : |

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من خطاب به داداشم برو آدامس موزی از اونا که توت فرنگیه بخر!! من:)) داداشم(00) آدامس موزی^^ آدامس توت فرنگی:((

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يكي از توافقات ِ ناخودآگاه و خود جوش ِ من و مامانم هم اينه كه، من چاي رو با دارچين دم ميكنم و مامانم با هل! جفتمون هم عاشقانه هر دو مدل رو ميل ميكنيم و يه دستت درد نكنه اي هم نثار هم ميكنيم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام هی بخاریو کم می کنه میگم چرا بخاریو کم می کنی؟ میگه میخوام استقامتت نسبت به سرما بیشتر بشه وگرنه پول گاز فدای سرت!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

باتریه کنترل تلویزیون تموم شده به بابام میگم تو در یخچال باتری هست عوضش کن.میگه اخه تازه کنترلو جلد کردم حیفه.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از فامیلامون رو به موت بود بعد مرحوم شده یه مامانم می گم مراسمش کی ؟؟ می گه بابات گفتا من درست نفهمیدم دیروز مرده امروز ترحیمه یا دیروز ترحیم بود امروز مرده !!!!!! من اینطوری شدم : O_O

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام یه زمانی رانندگیش اصلا خوب نبود هر موقع بیرون میرفت ازش میپرسیدی با ماشین میری؟ میگفت نه عجله دارم با تاکسی میرم :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابابزرگم رفته بود مسافرت . وقتی برگشت،مامان بزرگم میخواست بهش ابراز دلتنگی و علاقه کنه گفت:از وقتی رفتی...مرغا یه دونه تخمم نذاشتن...!!! به نظرم از نوادگان لیلی و مجنونن اینا ،نظر شما چیه؟!!؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آغا با هزار زحمت مهندسی معماری گرفتم. اونوقت عموی گرام زنگ زده می گه سقف دستشوییمون چکه می کنه تو که معماری خوندی بیا درستش کن... من سرمو دقیقا کجا بکوبم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با شوهرم دعوام شد.اومده میگه:بیخیال دیگه بیا اشتی.اصن این جیزا نمک زندگیه.باید باشه.اصن تو غلط کردی خوبه؟!!!!!!!!!!!!! من که گفتم خوبه نظر شما چیه؟ شوهره من دارم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داییم از سر کار اومده جوراباشو بو میکنه میگه اومممم انگار بوش تند نیست واسه فردا می تونم بپوشممشون هیچی دیگه گذاشتش تو کمد درو بست اسن تمیزی در حد دونگ یی خخخخخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام داره GTA بازی می کنه هر چی دختر تو خیابون می بینه می دوه دنبالش حسابی می زندش بعد هم می گه این بازی چیه خیلی بد آموزی داره همش داره مردم رو می زنه و می کشه! خیلی خشنه دیگه نبینم بازی کنین !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از فامیلامون براش نذری اوردن ,سریع رفته ظرف رو شسته تو خیابون دنبال طرف دویده ظرفش رو بش پس داده. میدونید نکته جالب چی بود؟......ظرفه یک بار مصرف بوده! فک فامیل تیز هوشه من دارم؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهر خانومم یه پسر داره به من میگه عمو. هر وقت میاد خونم ی شعر اینجوری: من و مامانم و خالمو عموم / هفته ای دو بار میریم حموم هیچی دیگه ابرو نذاشته برای ما :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا ما رفته بودیم عروسی آخرمجلس شوهرخواهرمون رفت ب داماد تبریک بگه آقا رفته به جای اینکه ب دوماد بگه مبارک باشه میگه قبول باشه!!!! شوهرخواهر آبرو بره داریم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

۲۶ سـالمـه ، واسـه خـودم مــَـردی شـدم سیبـیـــل دارم ، صبـحا میـرم نـون میـگیـرم واسـه خـونـه بـاز شیـرینـی و آجیـل رو ازم قـایــم میـکـنـن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نشسته بودیم پای tv بابام برگشت گفت ا این بازیگره کی بود ؟! مامانم برگشته با کمال جدیت میگه این همونه که فیلم بازی میکنه ....!!! من : |

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من خطاب به داداشم برو آدامس موزی از اونا که توت فرنگیه بخر!! من:)) داداشم(00) آدامس موزی^^ آدامس توت فرنگی:((

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يكي از توافقات ِ ناخودآگاه و خود جوش ِ من و مامانم هم اينه كه، من چاي رو با دارچين دم ميكنم و مامانم با هل! جفتمون هم عاشقانه هر دو مدل رو ميل ميكنيم و يه دستت درد نكنه اي هم نثار هم ميكنيم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام هی بخاریو کم می کنه میگم چرا بخاریو کم می کنی؟ میگه میخوام استقامتت نسبت به سرما بیشتر بشه وگرنه پول گاز فدای سرت!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

باتریه کنترل تلویزیون تموم شده به بابام میگم تو در یخچال باتری هست عوضش کن.میگه اخه تازه کنترلو جلد کردم حیفه.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از فامیلامون رو به موت بود بعد مرحوم شده یه مامانم می گم مراسمش کی ؟؟ می گه بابات گفتا من درست نفهمیدم دیروز مرده امروز ترحیمه یا دیروز ترحیم بود امروز مرده !!!!!! من اینطوری شدم : O_O

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام یه زمانی رانندگیش اصلا خوب نبود هر موقع بیرون میرفت ازش میپرسیدی با ماشین میری؟ میگفت نه عجله دارم با تاکسی میرم :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابابزرگم رفته بود مسافرت . وقتی برگشت،مامان بزرگم میخواست بهش ابراز دلتنگی و علاقه کنه گفت:از وقتی رفتی...مرغا یه دونه تخمم نذاشتن...!!! به نظرم از نوادگان لیلی و مجنونن اینا ،نظر شما چیه؟!!؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آغا با هزار زحمت مهندسی معماری گرفتم. اونوقت عموی گرام زنگ زده می گه سقف دستشوییمون چکه می کنه تو که معماری خوندی بیا درستش کن... من سرمو دقیقا کجا بکوبم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟