بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به گودزیلامون میگم: ازاین بعد باید حجابت رعایت کنی اگه یه تارموتم بیرون باشه ازهمون یکی تو آتیش جهنم آویزونت میکنن!  میگه: یه تار مو که دردش خیلیه پس بذار همش بیرون باشه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مکالمه ی خواهرزاده ی کلاس اولم با مامان همکلاسیش : منزل آقای شکوری ؟ بله بفرمایید ! شکوری هست ؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻛﺪﻭﻡ ﮔﻨﺎﻫﻤﻪ؟ ! ﻣﻴﺪﻭﻧﻢ ﻛﺎﻟﺒﺎﺱ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺗﻮ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﻭﻟﻲ ﭘﻴﺪﺍﺵ ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ!!! :)))) مامانه دارم کجا قایمش کرده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من تو خونه همیشه از کنار دسته پارچ آبو سرمیکشیدم؛فک میکردم زرنگم! دیروز فهمیدم تقریبا همه همینکارو میکنن،حالا موندم ازکجاش آب بخورم که دهنی نباشه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻣﻦ ﻭ ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺨﺘﯿﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﺷﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻨﻪ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﭽﻪﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻦ !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم میخواست زنگ بزنه به خالم، شماره رو اشتباه گرفت یارو گوشی رو از اون ور برداشت گفت: بله؟ مامانم هول کرد گفت: ببخشید مثل این که معذرت میخوام :D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتم شیییییش ساعت تو اتاق آرایش کردم اومدم بیرون میگم نظرتون چیه؟ گودزیلای هفت ساله ی عمم میگه ممنونم که موجبات خنده ی مارو فراهم میکنی :| من:-((((((( همه:-)))))))))))))))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از فامیلامون منو دیده میگه چقد شبیه مامانتی ! مامانم نه گذاشت نه برداشت میگه اخه این دماغ گنده کجاش شبیه منه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسر عمم رفته سربازی افتاده راهنمایی رانندگی‌ روز دوم گفتن بازداشت شده، گفتیم چرا؟ گفتن به تشخیص خودش خیابون لاله زار رو دو طرفه کرده :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ديروز تو اتاق درس ميخوندم ، بابام اومد يه چرخى تو اتاق زد ، ديد کولر که روشن نيست تا خاموشش کنه ، شوفاژم که شکرخدا خراب بود ، اونم نميتونست ببنده . چراغ و خاموش کرد و رفت !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عموم داره میره مسافرت.بش میگم حالا کی برمیگردی؟ میگه:هر وق مسافرتم تموم شد و برگشتم!!! O_O فک و فامیله داریم؟!! ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فردا عروسی یکی از فامیلامونه زنگ زده میگه:"میای؟" میگم: "احتمالا میام!" میگه: "سعی ک بیای! ما رو شلوغ کاری ها و دلغک بازی ها دیوونه بازی هات حساب کردیم!!!" انتظار فامیل از من رو دارین؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تجربه ثابت کرده هرموقع ما میخواستیم بریم بیرون که "فقط" بستنی بخوریم , آخرش به شام ختم شده! بیچاره بابام تا میگیم بریم بستنی بخوریم , سکته ی ناقص میزنه :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چند روز پیش یکی از فامیلای دورمون که از حج اومده بود واسه من سوغاتی کلیپس آورده بود . اخه سوعاتی حج کلیپسه  فک و فامیله داریم :(

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداش كوچيكم هرموقع از حموم مياد بيرون حوله به كمر مياد تو هال بشكن بشكن ميزنه قرميده به خودش!!!!!!!!!!!! هميشه هم ميرم به حموم سرميزنم ميگم شايد تو حموم عروسي بوده!!!!!!!!!!!! 0_0

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اون روز دختر داییم اومد بهم گف بلدی سی دی رایت کنی؟ گفتم پـَـــ نـــَــ پـــَـــ فک کرد دارم بهش فش میدم قهر کرد رفت؟! خدایا مارو با کی کردی 75میلیون؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به گودزیلامون میگم: ازاین بعد باید حجابت رعایت کنی اگه یه تارموتم بیرون باشه ازهمون یکی تو آتیش جهنم آویزونت میکنن!  میگه: یه تار مو که دردش خیلیه پس بذار همش بیرون باشه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مکالمه ی خواهرزاده ی کلاس اولم با مامان همکلاسیش : منزل آقای شکوری ؟ بله بفرمایید ! شکوری هست ؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻛﺪﻭﻡ ﮔﻨﺎﻫﻤﻪ؟ ! ﻣﻴﺪﻭﻧﻢ ﻛﺎﻟﺒﺎﺱ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺗﻮ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﻭﻟﻲ ﭘﻴﺪﺍﺵ ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ!!! :)))) مامانه دارم کجا قایمش کرده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من تو خونه همیشه از کنار دسته پارچ آبو سرمیکشیدم؛فک میکردم زرنگم! دیروز فهمیدم تقریبا همه همینکارو میکنن،حالا موندم ازکجاش آب بخورم که دهنی نباشه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻣﻦ ﻭ ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺨﺘﯿﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﺷﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻨﻪ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﭽﻪﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻦ !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم میخواست زنگ بزنه به خالم، شماره رو اشتباه گرفت یارو گوشی رو از اون ور برداشت گفت: بله؟ مامانم هول کرد گفت: ببخشید مثل این که معذرت میخوام :D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتم شیییییش ساعت تو اتاق آرایش کردم اومدم بیرون میگم نظرتون چیه؟ گودزیلای هفت ساله ی عمم میگه ممنونم که موجبات خنده ی مارو فراهم میکنی :| من:-((((((( همه:-)))))))))))))))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از فامیلامون منو دیده میگه چقد شبیه مامانتی ! مامانم نه گذاشت نه برداشت میگه اخه این دماغ گنده کجاش شبیه منه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسر عمم رفته سربازی افتاده راهنمایی رانندگی‌ روز دوم گفتن بازداشت شده، گفتیم چرا؟ گفتن به تشخیص خودش خیابون لاله زار رو دو طرفه کرده :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ديروز تو اتاق درس ميخوندم ، بابام اومد يه چرخى تو اتاق زد ، ديد کولر که روشن نيست تا خاموشش کنه ، شوفاژم که شکرخدا خراب بود ، اونم نميتونست ببنده . چراغ و خاموش کرد و رفت !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عموم داره میره مسافرت.بش میگم حالا کی برمیگردی؟ میگه:هر وق مسافرتم تموم شد و برگشتم!!! O_O فک و فامیله داریم؟!! ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فردا عروسی یکی از فامیلامونه زنگ زده میگه:"میای؟" میگم: "احتمالا میام!" میگه: "سعی ک بیای! ما رو شلوغ کاری ها و دلغک بازی ها دیوونه بازی هات حساب کردیم!!!" انتظار فامیل از من رو دارین؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تجربه ثابت کرده هرموقع ما میخواستیم بریم بیرون که "فقط" بستنی بخوریم , آخرش به شام ختم شده! بیچاره بابام تا میگیم بریم بستنی بخوریم , سکته ی ناقص میزنه :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چند روز پیش یکی از فامیلای دورمون که از حج اومده بود واسه من سوغاتی کلیپس آورده بود . اخه سوعاتی حج کلیپسه  فک و فامیله داریم :(

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداش كوچيكم هرموقع از حموم مياد بيرون حوله به كمر مياد تو هال بشكن بشكن ميزنه قرميده به خودش!!!!!!!!!!!! هميشه هم ميرم به حموم سرميزنم ميگم شايد تو حموم عروسي بوده!!!!!!!!!!!! 0_0

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اون روز دختر داییم اومد بهم گف بلدی سی دی رایت کنی؟ گفتم پـَـــ نـــَــ پـــَـــ فک کرد دارم بهش فش میدم قهر کرد رفت؟! خدایا مارو با کی کردی 75میلیون؟