بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خاستگار ميخاس برام بياد مامانمم بيرون کار داشت قبل از رفتنش ميگف خب ديگه من سفارش نميکنم فقط سيب هاراگذاشتم پيش به ها اشتباهي به جا سيب ,به نياري ها!!! 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروز اومدم پنکک بزنم میبینم روش پره جای ناخن!!! پرسیدم کی اینو اینطوری کرده؟!!!بابام میگه این چیه خریدی مث سنگه خواستم بزنم دستم اصلا کنده نمیشد...!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهر زادم (پنج سالشه) بهم میگه : دلم برات تنگ شده … ازش می پرسم : دلت برای من تنگ شده یا موبایلم ؟ میگه : هم موبایلت هم کامپیوترت !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خودم رو کشتم رفتم مهندسی رباتیک گرفتم فامیلمون برگشته میگه عقربه بزرگه ساعت خونه مون افتاده ، می تونی جا بندازیش !؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوســتم تــوی اتــاق4مـــتری جــلوی ما لــــباسشو عـــوض مــــیکنه بــعد مـــیگه هــرکس نــگاه کـــنه چـــشاش لـــوچ بــــشه:| مــــنطقش تـــو حـــلقم^ــ^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

باخواهرم رفتتیم لوازم تحریری خریدکرده بااعتمادبه نفس کامل برگشته به طرف میگه چقدرلطف کنم واقعا من خواهرم مخواز داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

...من تعجب میکن قضیه ای که با دعوا حل میشه، چرا اینقد در موردش حرف میزنن ؟؟؟ 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

لذتی که بابام تو عوض کردن کانال تلویزیون، موقعی که من دارم تلویزیون نگاه میکنن داره، مرد عنکبوتی شگفت انگیز موقع تار انداختنش نداشت....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم میگه یکی دو سالت که بود نق نق که میکردی میذاشتمت جلوی تلویزیون واست برفک میذاشتم تا 1 ساعت صدات در نمیومد! من :| !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر خالم پنج سالشه داشت برنامه کودک میدید کانالو عوض کردم برگشته بهم میگه اخه قیافه هم نداری یه چیزی بهت بگم!!!...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسر داییم اس داده: (خوشحال نشو هیچ کس به تو اس نمیده) تازه فهمیدم راست میگه...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زن داییم میگه: اونی که من بهش میگم تخلیه شماها میخندین اسمش چیه؟ میگم: تهویه ... میگه: خوب بلند شو همونو روشنش کن.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از دوستم پرسیم سیستم عامل گوشیت چیه؟؟؟ میگه: نوکیا منo_0 نوکیا سیستم عامل ودر انتها همه 1دقیقه سکوت...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ديروز داشتم تو اتاقم درس ميخوندم بابام اومد تو اتاق يه چرخي زد ديد كولر روشن نيست كه خاموش كنه شوفاژ اتاقم هم كه خراب بود خدا رو شكر اونم نميتونست ببنده چراغ رو خاموش كرد رفت ! 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهرم اومده میگه حس میکنم دماغم کوچیک تر شده داداش گودزیلام بش گفت فین کردی؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻓﻠﺸــﻢ ﻣﻮﻧـــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﻮ ﻣﺎﺷــﯿﻦ .. ﺑﺎﺑﺎﻣـﻢ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﯿــﺮﻭﻥ .. ﺷﺐ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪ، ﺁﯾﻔﻮﻥ ﺭﻭ ﺯﺩ ﮔﻔﺘﻢ : ﮐﯿﻪ ؟؟ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮔﻔﺖ : ﺍﻡ ﺟﯽ ... ﺩﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﺯﺍﺧﺎﺭ !!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خاستگار ميخاس برام بياد مامانمم بيرون کار داشت قبل از رفتنش ميگف خب ديگه من سفارش نميکنم فقط سيب هاراگذاشتم پيش به ها اشتباهي به جا سيب ,به نياري ها!!! 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروز اومدم پنکک بزنم میبینم روش پره جای ناخن!!! پرسیدم کی اینو اینطوری کرده؟!!!بابام میگه این چیه خریدی مث سنگه خواستم بزنم دستم اصلا کنده نمیشد...!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهر زادم (پنج سالشه) بهم میگه : دلم برات تنگ شده … ازش می پرسم : دلت برای من تنگ شده یا موبایلم ؟ میگه : هم موبایلت هم کامپیوترت !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خودم رو کشتم رفتم مهندسی رباتیک گرفتم فامیلمون برگشته میگه عقربه بزرگه ساعت خونه مون افتاده ، می تونی جا بندازیش !؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوســتم تــوی اتــاق4مـــتری جــلوی ما لــــباسشو عـــوض مــــیکنه بــعد مـــیگه هــرکس نــگاه کـــنه چـــشاش لـــوچ بــــشه:| مــــنطقش تـــو حـــلقم^ــ^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

باخواهرم رفتتیم لوازم تحریری خریدکرده بااعتمادبه نفس کامل برگشته به طرف میگه چقدرلطف کنم واقعا من خواهرم مخواز داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

...من تعجب میکن قضیه ای که با دعوا حل میشه، چرا اینقد در موردش حرف میزنن ؟؟؟ 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

لذتی که بابام تو عوض کردن کانال تلویزیون، موقعی که من دارم تلویزیون نگاه میکنن داره، مرد عنکبوتی شگفت انگیز موقع تار انداختنش نداشت....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم میگه یکی دو سالت که بود نق نق که میکردی میذاشتمت جلوی تلویزیون واست برفک میذاشتم تا 1 ساعت صدات در نمیومد! من :| !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر خالم پنج سالشه داشت برنامه کودک میدید کانالو عوض کردم برگشته بهم میگه اخه قیافه هم نداری یه چیزی بهت بگم!!!...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسر داییم اس داده: (خوشحال نشو هیچ کس به تو اس نمیده) تازه فهمیدم راست میگه...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زن داییم میگه: اونی که من بهش میگم تخلیه شماها میخندین اسمش چیه؟ میگم: تهویه ... میگه: خوب بلند شو همونو روشنش کن.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از دوستم پرسیم سیستم عامل گوشیت چیه؟؟؟ میگه: نوکیا منo_0 نوکیا سیستم عامل ودر انتها همه 1دقیقه سکوت...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ديروز داشتم تو اتاقم درس ميخوندم بابام اومد تو اتاق يه چرخي زد ديد كولر روشن نيست كه خاموش كنه شوفاژ اتاقم هم كه خراب بود خدا رو شكر اونم نميتونست ببنده چراغ رو خاموش كرد رفت ! 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهرم اومده میگه حس میکنم دماغم کوچیک تر شده داداش گودزیلام بش گفت فین کردی؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻓﻠﺸــﻢ ﻣﻮﻧـــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﻮ ﻣﺎﺷــﯿﻦ .. ﺑﺎﺑﺎﻣـﻢ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﯿــﺮﻭﻥ .. ﺷﺐ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪ، ﺁﯾﻔﻮﻥ ﺭﻭ ﺯﺩ ﮔﻔﺘﻢ : ﮐﯿﻪ ؟؟ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮔﻔﺖ : ﺍﻡ ﺟﯽ ... ﺩﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﺯﺍﺧﺎﺭ !!!