بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آغا اون روز گودزیلای داداشم گیر داده من نارنجک می خوام , بعد از تحقیق و بررسی فراوان کشف کردیم منظورش نارنگی بوده. ی همچین گودزیلای متوهمی داریم ما...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم یه کوکو درست کرده متشکل از قیمه، مرغ و بادمجون و قورمه سبزی که تو طول هفته خورده بودیم :| اسمشم گذاشته "آنچه گذشت"... بله میبینید که چه مامانه خوش سلیقه ای دارم :|-

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تلویزیون بچهه رو نشون داد حافظ کل قرآن بود . بابام گفت یاد بگیر نصف توئه . یهو باباشم نشون دادن که اونم حافظ کل قرآن بود بابام کانالو عوض کرد فک و فامیله داریم 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستم تازه خط گرفته بود نمیدونس تک یعنی چی!!!!!!! با کلی توضیح و تفاصیل حالیش کردم بعد بهش تک زدم اس داده همون ک تو میگی!!!!!!!! ن توروخدا این الان یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامان گفتم تولّدت چی دوست داری برات بگیریم؟ گفت: سلامتی شما برام بهترین هدیه‌ی تولّده. ماکروفر :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم تعریف میکنه دختر داییم (2ساله از تهران) ی روز اومده چادر پهن کرده رو زمین بعد ب مامانم گفته : عمه بیا بشین حال کنیم ! فک و فامیله با صفا داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا من بچه بودم عاشق این بودم که ازم عکس بگیرن.........یه هفته با مامان بابا قهر بودم که چرا عکس من تو آلبوم عروسیتون نیست و تو عروسیتون بامنم عکس نگرفتید...خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زنگ خونه رو زدم,بابام از پشت ایفون: تنهایی؟ گفتم نه خونه محاصره ست  بهتره تسلیم شیم بابا:||| هیچی دیگ...امشب هوا خیلی سرده ولی میچسبه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اون روز فيوز خونمون پريده چراغا كه روشن نميشد مامانم گفته عيبي نداره تلوزيونو روشن ميكنيم بانور اون ميشينيم !!!! يعني اين مامانه دانشمنده من دارم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم بهم میگه عکس عروسیتو از تو اطاق بردار مهمون میاد، عکست نمیه بریانه ! (توجه کردین به سوتی مادر گرام نیمه بریان) فکر کنم مادرم منو با مرغ اشتباه گرفته اصن تو این فک و فامیل ی وضعی شده :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتیم عروسی این فامیل مذهبیمون افتادیم دنبال ماشین عروس یهو سر از از قبرستون در آوردیم میگیم چی شده میگن میخوان یادی از اموات کنن فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دخترداییه گودزیلای من18تاوبلاگوباهم میگردونه حالا من20000تاپست میذارم اخر4جوک ازروی ترحم یکیشوتاییدمیکنه فک وفامیله داریم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

برادر زادم هفت سالشه داشته تکلیفشو انجام میداده قسمت جمله سازی نوشته : بابا باد داد! باباش در راه محویدن در افقه ینی.....:/

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مادر گرام برای تشویق بنده به درس خوندن: خواهر برادرت که هیچ گهی نشدن لااقل تو درستو بخون ی گهی شو. اصن این جمله انگیزمو دو برابر می کنه لامصب.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اصلا مامان بزرگم خیلی خیلی پیشرفتس...ویچت داره.فیسبوک داره و...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه فامیل داریم اسمش فرهاده ..یه بار به دختر خالم اس داده بود..سلام من فرهادم..دختر خالم جوگیر شده گفته اقا مزاحم نشو حوصله ی مجنونم ندارم....خخخخخخ فک و فامیله ما داریم عایااااا؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آغا اون روز گودزیلای داداشم گیر داده من نارنجک می خوام , بعد از تحقیق و بررسی فراوان کشف کردیم منظورش نارنگی بوده. ی همچین گودزیلای متوهمی داریم ما...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم یه کوکو درست کرده متشکل از قیمه، مرغ و بادمجون و قورمه سبزی که تو طول هفته خورده بودیم :| اسمشم گذاشته "آنچه گذشت"... بله میبینید که چه مامانه خوش سلیقه ای دارم :|-

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تلویزیون بچهه رو نشون داد حافظ کل قرآن بود . بابام گفت یاد بگیر نصف توئه . یهو باباشم نشون دادن که اونم حافظ کل قرآن بود بابام کانالو عوض کرد فک و فامیله داریم 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستم تازه خط گرفته بود نمیدونس تک یعنی چی!!!!!!! با کلی توضیح و تفاصیل حالیش کردم بعد بهش تک زدم اس داده همون ک تو میگی!!!!!!!! ن توروخدا این الان یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامان گفتم تولّدت چی دوست داری برات بگیریم؟ گفت: سلامتی شما برام بهترین هدیه‌ی تولّده. ماکروفر :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم تعریف میکنه دختر داییم (2ساله از تهران) ی روز اومده چادر پهن کرده رو زمین بعد ب مامانم گفته : عمه بیا بشین حال کنیم ! فک و فامیله با صفا داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا من بچه بودم عاشق این بودم که ازم عکس بگیرن.........یه هفته با مامان بابا قهر بودم که چرا عکس من تو آلبوم عروسیتون نیست و تو عروسیتون بامنم عکس نگرفتید...خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زنگ خونه رو زدم,بابام از پشت ایفون: تنهایی؟ گفتم نه خونه محاصره ست  بهتره تسلیم شیم بابا:||| هیچی دیگ...امشب هوا خیلی سرده ولی میچسبه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اون روز فيوز خونمون پريده چراغا كه روشن نميشد مامانم گفته عيبي نداره تلوزيونو روشن ميكنيم بانور اون ميشينيم !!!! يعني اين مامانه دانشمنده من دارم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم بهم میگه عکس عروسیتو از تو اطاق بردار مهمون میاد، عکست نمیه بریانه ! (توجه کردین به سوتی مادر گرام نیمه بریان) فکر کنم مادرم منو با مرغ اشتباه گرفته اصن تو این فک و فامیل ی وضعی شده :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتیم عروسی این فامیل مذهبیمون افتادیم دنبال ماشین عروس یهو سر از از قبرستون در آوردیم میگیم چی شده میگن میخوان یادی از اموات کنن فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دخترداییه گودزیلای من18تاوبلاگوباهم میگردونه حالا من20000تاپست میذارم اخر4جوک ازروی ترحم یکیشوتاییدمیکنه فک وفامیله داریم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

برادر زادم هفت سالشه داشته تکلیفشو انجام میداده قسمت جمله سازی نوشته : بابا باد داد! باباش در راه محویدن در افقه ینی.....:/

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مادر گرام برای تشویق بنده به درس خوندن: خواهر برادرت که هیچ گهی نشدن لااقل تو درستو بخون ی گهی شو. اصن این جمله انگیزمو دو برابر می کنه لامصب.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اصلا مامان بزرگم خیلی خیلی پیشرفتس...ویچت داره.فیسبوک داره و...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه فامیل داریم اسمش فرهاده ..یه بار به دختر خالم اس داده بود..سلام من فرهادم..دختر خالم جوگیر شده گفته اقا مزاحم نشو حوصله ی مجنونم ندارم....خخخخخخ فک و فامیله ما داریم عایااااا؟؟؟؟؟؟