بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب به مامانم میگم:مامان امشب کجا میخوابی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ میگه:زیر علم پیغمبر صلوات بر محمد. بعد صلوات میفرسته میرهههههههههههههه خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

واقعا این داداش ما داریم!!!!!! دیشب با چراغ قوه اومده تو اتاقم پتورو از روسرم کشیده مقابل چشمام گرفته! تاصبح مگه خوابم میبرد فکر میکردم روح مامان بزرگ عزیزم نازل شده:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پدرم همیشه توی شرایط بحرانی کمکم میکنه! دقیقا مثل امروز... گفتم:بابا فک کنم عاشق شدم گفت:گـــه نخور ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تمام وسایل و امکانات زندگی ما رو ؛ مامانم میزاره "همون جا" ..! کلا همه چی و هر چی که میپرسی؛ جوابش " همون جاست "

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یادش بخیر دوران دبیرستان که دختر بازی میکردیم  با بچه ها دنبال جاهایی برای قرار میگشتیم که تا شعاع 5 کیلومتری جز آبخوری چیزی پیدا نشه یه همچین ذهن اقتصادی ای داشتیم :))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مادرم روزی ۱۰ تا میسکال داره ۸ تاش از خونه خودش به گوشیش زده که پیداش کنه ۲ تاش هم بابام زده اونم واسه اینکه گوشی مامانم رو پیدا کنه تازه میگه یه آیفون باید بخرم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم میره لوازم آشپزخونه خیلی شیک و جدید میخره بعد که چندبار استفاده میکنه و کهنه میشه میگه اینارو برا جهاز تو گرفتم:/ من از شما میپرسم: عایا من سرراهی نیستم؟؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضی از دخترا باید از پسرا یاد بگیرن ! بعضی از پسرا اینقدر قشنگ ابرو برمیدارن لامصب قرینه ی همدیگه هست ، آدم کیف میکنه میبینه !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینقدر بدم میاد وقتی میریم عروسی آهنگ قدو بالای تو رعنارو بنازم رو میذارن همه به من نگاه میکنن :|||

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو این سریالها بچه شون کار بد که میکنه، میگن برو تو اتاقت بیرون هم نیا ما بچه بودیم اتاق نداشتیم، به خاطر همین میگرفتن مثل خر کتکمون میزدن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میدونین بیشعور ترین آدما کیان ؟ . . . . . . . اونایى که تو عروسى بلندت میکنن برقصى بعد خودشون میرن میشین !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کار من از دنباله پدر و مادر واقعیم گشتن گـــذشته... من میخوام برم دنباله کل فک و فامیلای واقعیم بگردم!!! والــــــــا...  کسی میاد بامن عایا؟ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر چی لایک های مطالب ارسالی خودمو چک میکنم بیشتر از 20 تا نیست . . . شما به روح اعتقاد دارین یا بفرستم براتون...؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام نشسته زده راز بقا بعد هم واسه خانواده توضیحات لازم رو میده اونا هم نشستن با چه شوری نگا میکنن انگار سریال فرار از زندانه  لامصب خانواده نیست که !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم چرا عروس سفید می پوشه؟؟؟  مامی:چون بهترین خاطره زندگیشه  من:خو پ چلا دوماد مشکی می پوشه؟؟؟ مامی گرام: آتوسا دخترم خفه شووووو.  من دیگه حرفی ندارم:-(

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به بابایه عجیجم میگم :بابالی بلام نوشابه گلفتی؟؟؟گف پوکیه عقل ک داری می خوای پوکیه استخونم بگیری؟؟ من :| مهرپدری:-P نوشابه خانواده:| ودیگر هیچ.....

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب به مامانم میگم:مامان امشب کجا میخوابی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ میگه:زیر علم پیغمبر صلوات بر محمد. بعد صلوات میفرسته میرهههههههههههههه خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

واقعا این داداش ما داریم!!!!!! دیشب با چراغ قوه اومده تو اتاقم پتورو از روسرم کشیده مقابل چشمام گرفته! تاصبح مگه خوابم میبرد فکر میکردم روح مامان بزرگ عزیزم نازل شده:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پدرم همیشه توی شرایط بحرانی کمکم میکنه! دقیقا مثل امروز... گفتم:بابا فک کنم عاشق شدم گفت:گـــه نخور ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تمام وسایل و امکانات زندگی ما رو ؛ مامانم میزاره "همون جا" ..! کلا همه چی و هر چی که میپرسی؛ جوابش " همون جاست "

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یادش بخیر دوران دبیرستان که دختر بازی میکردیم  با بچه ها دنبال جاهایی برای قرار میگشتیم که تا شعاع 5 کیلومتری جز آبخوری چیزی پیدا نشه یه همچین ذهن اقتصادی ای داشتیم :))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مادرم روزی ۱۰ تا میسکال داره ۸ تاش از خونه خودش به گوشیش زده که پیداش کنه ۲ تاش هم بابام زده اونم واسه اینکه گوشی مامانم رو پیدا کنه تازه میگه یه آیفون باید بخرم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم میره لوازم آشپزخونه خیلی شیک و جدید میخره بعد که چندبار استفاده میکنه و کهنه میشه میگه اینارو برا جهاز تو گرفتم:/ من از شما میپرسم: عایا من سرراهی نیستم؟؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضی از دخترا باید از پسرا یاد بگیرن ! بعضی از پسرا اینقدر قشنگ ابرو برمیدارن لامصب قرینه ی همدیگه هست ، آدم کیف میکنه میبینه !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینقدر بدم میاد وقتی میریم عروسی آهنگ قدو بالای تو رعنارو بنازم رو میذارن همه به من نگاه میکنن :|||

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو این سریالها بچه شون کار بد که میکنه، میگن برو تو اتاقت بیرون هم نیا ما بچه بودیم اتاق نداشتیم، به خاطر همین میگرفتن مثل خر کتکمون میزدن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میدونین بیشعور ترین آدما کیان ؟ . . . . . . . اونایى که تو عروسى بلندت میکنن برقصى بعد خودشون میرن میشین !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کار من از دنباله پدر و مادر واقعیم گشتن گـــذشته... من میخوام برم دنباله کل فک و فامیلای واقعیم بگردم!!! والــــــــا...  کسی میاد بامن عایا؟ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر چی لایک های مطالب ارسالی خودمو چک میکنم بیشتر از 20 تا نیست . . . شما به روح اعتقاد دارین یا بفرستم براتون...؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام نشسته زده راز بقا بعد هم واسه خانواده توضیحات لازم رو میده اونا هم نشستن با چه شوری نگا میکنن انگار سریال فرار از زندانه  لامصب خانواده نیست که !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم چرا عروس سفید می پوشه؟؟؟  مامی:چون بهترین خاطره زندگیشه  من:خو پ چلا دوماد مشکی می پوشه؟؟؟ مامی گرام: آتوسا دخترم خفه شووووو.  من دیگه حرفی ندارم:-(

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به بابایه عجیجم میگم :بابالی بلام نوشابه گلفتی؟؟؟گف پوکیه عقل ک داری می خوای پوکیه استخونم بگیری؟؟ من :| مهرپدری:-P نوشابه خانواده:| ودیگر هیچ.....