بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اومدم خونه به مامانم میگم گشنمه،میگه عزیزم (^_^) نون هست،تخم مرغ هست ، روغنم هست!برو هرچی دوست داری درست کن بخور!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نه من میخوام بدونم واقعن مخاطب خواصه سوتی بده هست که دارم؟؟؟؟ دیشب اس داده عزیزم روز ولب تایم کی هست؟؟من:چیییییی؟؟؟ولب تایم؟؟؟مخاطب خواص:اره دیگه همون روز دخترو پسر ینی من دیگه داشتم گوشیمو گاز میزدم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقا من شنیده بودم مامانا دکترای ربط و بسط دادن دارن ولی تجربه نکرده بودم! گوشه ی لبم تبخال زده بودم و جلوی آینه داشتم فحشش میدادم مامانم میگه: بعله،بس که پشت کامپیوتر میشینی تبخال هم میزنی!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهرم وقتی کوچیک بود اومده بود تلویزیونو خیر سرش تمیز کنه برداشته بود یه کاسه آب خالی کرده بود روش به اصطلاح خودمونی تلویزیونو شسته بود مدیونید اگه حتی یه درصد هم فکر کنید خواهرم پروفسوره!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بیکارتر از اونی که میشینه شبکه چهار رو تا آخر میبینه، اونیه که ساعت دوازده شب کامپیوتر رو روشن میکنه میاد تو بخش کاربری من، امتیاز منو یک میده، خاموش میکنه میره میخوابه با کیا شدیم چارجکی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چند روز پیش سر کلاس بودیم منم میخواستم اجازه بگیرم جوابه سوال رو بدم یهو گفتم بابا اجازه!!!!!!!!!!!! بعد معلممون گفت بفرما بابا!!!!! حالا خوبه زنه ها

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقا من از همین تریبون به پدرم اعلام میکنم پدر عزیزم درسته که پیاز کلی فایده داره ولی دیگه کی با پیتزا پیاز میخوره؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختره برام پیام عاشقانه فرستاده باهام قرار گذاشته دیگه از خوشحالی نمیدونستم چکار کنم رفتم سر قرار میبینم پسر خالم نشسته بم میخنده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا مادر بزرگ من رفته بود دکتر واسه ما تعریف میکرد رفتیم تو یه اتاق کوچیک زدنش تو برق یه جای دیگه در اومدیم! منظورش آسانسور بوده!^__^ فک و فامیله داریم عایا؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سه روزه داریم یه غذارو می‌خوریم هر بارم که میخورم مامانم میپرسه خوب شده؟:| مامان کد بانو داریم؟ فک و فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

"شش شش شش..." شکنجه روحي رواني برادرم تو جاده وقتي داشتم از دستشويي ميمردم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چند روز پیش دختر نازم به دنیا اومد و رحمت رو به خونه مون آورد وقتی گریه میکنه منم گریه می کنم بعدشم از رفتارم خندم میگیره پدر دل نازکه دختر من داره..........

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامي ضايع م كرد.گفتم من دارم ميرم دنبال خانواده واقعيم بگردم!! مامان خوشگلمم خيلي شيك ومجلسي گفت:به سلامت!ديديشون سلام منم بهشون برسون!!! من؟؟؟؟؟؟؟؟ خييييييط ميشويم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آغاااااااااا من كه باورم نميشه أ توروخدا بيدارم؟؟؟؟؟ بالاخره بعد8ماه تونستم 4جوكي بشم(خخخخ) من و اين همه خوشبختي محاله اولين پستمه اين ♥واس شوما

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا پدر بنده ی حقیر یک حس بویایی-چشایی عجیب داره!! از یخچال واسش آب میبرم میگه تو یخچال چیا داریم!!! دیشب مامانم واسش نوشیدنی برد بابام با اولین قلوپ گفت :نامردا موزها رو تموم کردین؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینم فک فامیله ماداریم چاق میشی میگن چیکارکردی باخودت گنده شدی زشت شدی لاغرمیکنی میگن میگن بیچاره یاقرص لاغری خورده یامریضی چیزیه...

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اومدم خونه به مامانم میگم گشنمه،میگه عزیزم (^_^) نون هست،تخم مرغ هست ، روغنم هست!برو هرچی دوست داری درست کن بخور!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نه من میخوام بدونم واقعن مخاطب خواصه سوتی بده هست که دارم؟؟؟؟ دیشب اس داده عزیزم روز ولب تایم کی هست؟؟من:چیییییی؟؟؟ولب تایم؟؟؟مخاطب خواص:اره دیگه همون روز دخترو پسر ینی من دیگه داشتم گوشیمو گاز میزدم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقا من شنیده بودم مامانا دکترای ربط و بسط دادن دارن ولی تجربه نکرده بودم! گوشه ی لبم تبخال زده بودم و جلوی آینه داشتم فحشش میدادم مامانم میگه: بعله،بس که پشت کامپیوتر میشینی تبخال هم میزنی!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهرم وقتی کوچیک بود اومده بود تلویزیونو خیر سرش تمیز کنه برداشته بود یه کاسه آب خالی کرده بود روش به اصطلاح خودمونی تلویزیونو شسته بود مدیونید اگه حتی یه درصد هم فکر کنید خواهرم پروفسوره!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بیکارتر از اونی که میشینه شبکه چهار رو تا آخر میبینه، اونیه که ساعت دوازده شب کامپیوتر رو روشن میکنه میاد تو بخش کاربری من، امتیاز منو یک میده، خاموش میکنه میره میخوابه با کیا شدیم چارجکی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چند روز پیش سر کلاس بودیم منم میخواستم اجازه بگیرم جوابه سوال رو بدم یهو گفتم بابا اجازه!!!!!!!!!!!! بعد معلممون گفت بفرما بابا!!!!! حالا خوبه زنه ها

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقا من از همین تریبون به پدرم اعلام میکنم پدر عزیزم درسته که پیاز کلی فایده داره ولی دیگه کی با پیتزا پیاز میخوره؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختره برام پیام عاشقانه فرستاده باهام قرار گذاشته دیگه از خوشحالی نمیدونستم چکار کنم رفتم سر قرار میبینم پسر خالم نشسته بم میخنده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا مادر بزرگ من رفته بود دکتر واسه ما تعریف میکرد رفتیم تو یه اتاق کوچیک زدنش تو برق یه جای دیگه در اومدیم! منظورش آسانسور بوده!^__^ فک و فامیله داریم عایا؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سه روزه داریم یه غذارو می‌خوریم هر بارم که میخورم مامانم میپرسه خوب شده؟:| مامان کد بانو داریم؟ فک و فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

"شش شش شش..." شکنجه روحي رواني برادرم تو جاده وقتي داشتم از دستشويي ميمردم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چند روز پیش دختر نازم به دنیا اومد و رحمت رو به خونه مون آورد وقتی گریه میکنه منم گریه می کنم بعدشم از رفتارم خندم میگیره پدر دل نازکه دختر من داره..........

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامي ضايع م كرد.گفتم من دارم ميرم دنبال خانواده واقعيم بگردم!! مامان خوشگلمم خيلي شيك ومجلسي گفت:به سلامت!ديديشون سلام منم بهشون برسون!!! من؟؟؟؟؟؟؟؟ خييييييط ميشويم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آغاااااااااا من كه باورم نميشه أ توروخدا بيدارم؟؟؟؟؟ بالاخره بعد8ماه تونستم 4جوكي بشم(خخخخ) من و اين همه خوشبختي محاله اولين پستمه اين ♥واس شوما

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا پدر بنده ی حقیر یک حس بویایی-چشایی عجیب داره!! از یخچال واسش آب میبرم میگه تو یخچال چیا داریم!!! دیشب مامانم واسش نوشیدنی برد بابام با اولین قلوپ گفت :نامردا موزها رو تموم کردین؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینم فک فامیله ماداریم چاق میشی میگن چیکارکردی باخودت گنده شدی زشت شدی لاغرمیکنی میگن میگن بیچاره یاقرص لاغری خورده یامریضی چیزیه...