بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضیا با دیدن کله پاچه همچین میگن پیف پیف .... حالا اگه کله پاچه یه غذای ایتالیایی بود و اسمش کال پاچینو بود , این روشنفکرای وطنی کلی هم با خوردنش کلاس میزاشتن!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروز با رفیقم رفتیم پمپ بنزین ,اونجا دو تا برادر دیدیم یکی چاق بود یکی هم لاغر.رفیق ما اومد مزه بریزه جلوشون بهشون گفت درود بر برادران لاغ و چاقر,جلوی همه سوتی داد در حد لالیگا.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توخونه ماخیلی پیش میادصدات کنن بعدازت بپرسن چی میخواستم بگم؟! بعدتازه منتظر جوابم میمونن!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چند وقت پیش با دوستم و شوهرش رفته بودیم بیرون یهو عمـــوم رو دیدم هول شدم گفتم: عمو، شوهرم و دوستش!!!!!!! هیچی دیگه الان یه مدته کلا شدم سوژه عموم اینــا!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داریم راه دوری نمیره خواهر خودمه که با کلیپسش والیبال تمرین میکنه!! به یگانگی افق قسم!! بعد بگین کلیپس بده!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم چند وقته تا از گلاب به روتون میاد بیرون دستاشو میشوره بعد با ناراحتی میگه دچار وسواس شدم باید یه فکری بکنم.فقط میتونم بگم آخرین سنگر سکوته تو بزن تبر بزن.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه روز صبح توی دست شویی بودم بابام اومده پشت در میگه: دخترو صبحونه بخوری ها! آخه پدر من توی دست شویی....اه چی بگم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زن داداشم از وقتی گودزیلاهای نر اش بزرگتر شدن همش دم از احترام به مادرشوهر میزنه...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دماغمو عمل کردم گودزیلای فامیلمون 3سالشه منو دیده میگه هووووو هوووو دماغ عملی!!! من:( بقیهD; دماغم:/

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گودزیلای عموم5سالشه بدجورتحت تاثیر فیلمای حارجی قرارگرفته هروقت دلستر یانوشابه یاابمیوه و...میخوره چرتوپرت میگه وقتی بهش میگی نیما مگه چت شده میگه مشروب خوردم مست شدم،گودزیلای منحرف داریم ما؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم داره با بابام درباره گوشت گوسفند و گوساله حرف میزنه- دو بار موقع گفتن گوساله به من اشاره کرد..!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ابراز احساسات مادر گرامي: وااااااي مرصاد، بيا بيرون ببين بوي سكوت برف مياد... o.O

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه عده هستن همیشه منتظرن یکی مریض بشه بعد بگن” تقصیر خودته” اینا رو باید بندازی تو گونی … از سقف آویزون کنی بعد با چوب بیسبال بزنیشون !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسر خالم بهم میگه:باقر، میدونی اگه تو بمیری صد در صد میری بهشت؟  میگم: واقعا!!! از کجا میدونی؟؟؟ میگه:آخه دیوونه ها مستقیم بعد از مرگ میرن بهشت... من برم خودکشی کسی نمیاد؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

باخالم اینارفتیم مسافرت.ب گودزیلاش میگم این انگشترارو بگن دستت.برگشته میگه من عاعام(همون عاقای خودمون)اینامال خانوماست! من همسن این بودم نمیدونستم خانوم وآقاچیه!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به خواهرم میگم سروصدا نکن دارم درس می خونم(بععععله) میگه صدایه خودمه میخوام سروصداکنم :|||||||||||||||| من دگ حرفی ندارم :||||||||||||||||| :|

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضیا با دیدن کله پاچه همچین میگن پیف پیف .... حالا اگه کله پاچه یه غذای ایتالیایی بود و اسمش کال پاچینو بود , این روشنفکرای وطنی کلی هم با خوردنش کلاس میزاشتن!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروز با رفیقم رفتیم پمپ بنزین ,اونجا دو تا برادر دیدیم یکی چاق بود یکی هم لاغر.رفیق ما اومد مزه بریزه جلوشون بهشون گفت درود بر برادران لاغ و چاقر,جلوی همه سوتی داد در حد لالیگا.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توخونه ماخیلی پیش میادصدات کنن بعدازت بپرسن چی میخواستم بگم؟! بعدتازه منتظر جوابم میمونن!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چند وقت پیش با دوستم و شوهرش رفته بودیم بیرون یهو عمـــوم رو دیدم هول شدم گفتم: عمو، شوهرم و دوستش!!!!!!! هیچی دیگه الان یه مدته کلا شدم سوژه عموم اینــا!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داریم راه دوری نمیره خواهر خودمه که با کلیپسش والیبال تمرین میکنه!! به یگانگی افق قسم!! بعد بگین کلیپس بده!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم چند وقته تا از گلاب به روتون میاد بیرون دستاشو میشوره بعد با ناراحتی میگه دچار وسواس شدم باید یه فکری بکنم.فقط میتونم بگم آخرین سنگر سکوته تو بزن تبر بزن.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه روز صبح توی دست شویی بودم بابام اومده پشت در میگه: دخترو صبحونه بخوری ها! آخه پدر من توی دست شویی....اه چی بگم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زن داداشم از وقتی گودزیلاهای نر اش بزرگتر شدن همش دم از احترام به مادرشوهر میزنه...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دماغمو عمل کردم گودزیلای فامیلمون 3سالشه منو دیده میگه هووووو هوووو دماغ عملی!!! من:( بقیهD; دماغم:/

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گودزیلای عموم5سالشه بدجورتحت تاثیر فیلمای حارجی قرارگرفته هروقت دلستر یانوشابه یاابمیوه و...میخوره چرتوپرت میگه وقتی بهش میگی نیما مگه چت شده میگه مشروب خوردم مست شدم،گودزیلای منحرف داریم ما؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم داره با بابام درباره گوشت گوسفند و گوساله حرف میزنه- دو بار موقع گفتن گوساله به من اشاره کرد..!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ابراز احساسات مادر گرامي: وااااااي مرصاد، بيا بيرون ببين بوي سكوت برف مياد... o.O

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه عده هستن همیشه منتظرن یکی مریض بشه بعد بگن” تقصیر خودته” اینا رو باید بندازی تو گونی … از سقف آویزون کنی بعد با چوب بیسبال بزنیشون !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسر خالم بهم میگه:باقر، میدونی اگه تو بمیری صد در صد میری بهشت؟  میگم: واقعا!!! از کجا میدونی؟؟؟ میگه:آخه دیوونه ها مستقیم بعد از مرگ میرن بهشت... من برم خودکشی کسی نمیاد؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

باخالم اینارفتیم مسافرت.ب گودزیلاش میگم این انگشترارو بگن دستت.برگشته میگه من عاعام(همون عاقای خودمون)اینامال خانوماست! من همسن این بودم نمیدونستم خانوم وآقاچیه!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به خواهرم میگم سروصدا نکن دارم درس می خونم(بععععله) میگه صدایه خودمه میخوام سروصداکنم :|||||||||||||||| من دگ حرفی ندارم :||||||||||||||||| :|