بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

+ مـادرخــاتـونـم بــرگـشــت بــه آبـجــیـم بــگـه " گـوش شـیطــون کَر " گــفــت : " چــشـم شــیطــون کــــور " و مـن دیـگــه عــرضــی نــدارم ....+

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتیم خونه فامیلامون سرغذابهم سالادتارف کردن نخوردم اومدیم خونه مادرم بهم میگه چرانخوردی اونوخ میگن انقدنخورده... قیافه من o_O دوس داشتم برم توافق محوشم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا بلاخره بعداز19سال دارن اتاق شخصی میدن بهم.واااای چه حالی بده اتاق واسه خود خودم.تازه از دست این برادرای شلخته هم دیگه راحت میشم. مصیبت کشیده هاش لایک لطفا(اوناییکه باشلخته هم اتاق بودن)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ديشب گودزيلامون نيم ساعت بدن منو ماساژ داد. هميشه كه گودزيلاها خونه خراب كن نيستن. دلتون بسوزه با اين فك و فاميلي كه ما داريم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مکالمه من با مخاطب خاصم:نگاهم در نگاهت کرد برخورد... مخاطب خاص:به به عشقم!! من در ادامه شعر:نگاهم با نگاهت کرد برخورد خدا مرگت بده حالم بهم خورد!!!! مخاطب خاص@@

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﮕﻢ ﯾﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺨﺮ ﻭﺍﺳﻢ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﯾﻬﻮ ﺁﻧﺘﻦ ﮔﻮﺷﯿﺶ ﺭﻓﺖ ﻣﻦ ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺍﻟﻮﻭ ﺍﻟﻮﻭ… ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﮕﻔﺖ: ﻫﯽ ﺍﻟﻮﻭ ﺍﻟﻮﻭ ﻧﮑﻦ ﺍﺻﻼ ﺻﺪﺍﺕ ﻧﻤﯿﺎﺩ !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتم اززنعموم تعریف میکردم واسه یکی ازدوستام بعدچنددیقه اومده میگه:زنعموت ازدواج کرده؟! من^_^ عزیزم زنه عمومه دیگه پرسیدن نداره.....!!!!! لایک=خداصبرت بده بااین دوستات!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خونه ی عمم بودم شوهر عمم میخواشت بره فروشگاه گفت چیزی نمی خواین بعد یهو دختر عمم گفت (دقت کنید 10 سالشه )گفت بابا اگه فصل نون تست هست واسم بخر...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گودزیلا را گفتیم ادب از که اموختی؟ گفت : شما هر وقت لیسانس گرفتی بعد زر زر کن!!! اخه اینم خواهر زاده اس من دارم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آغا امروز گودزیلای 10 ساله داییم سرش شکست.. وختی خونا را دید التماس میکرد تو رو خدا منو نبرید دکتر من برم دکتر میمیرم........... آخه شما بگید این فک و فامیل شجاعیه من دارم؟؟ نه شما بگید؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروزبه داداشم برگشتم میگم:داداشی!!!وقتی من به دنیا اومدم چه حسی داشتی؟؟؟برگشته میگه:اسهال شدییید!!!!!من دیگه صحبتی ندارم....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی ازعادتای مامان من اینکه وقتی یه چیزی بش میدن تا تهشو بالذت میخوره آخرشم برمیگرده میگه:خیلی بدمزه بود......مامانه ماداریم عایا!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروزبعد یه ماه دوری زنگ زدم خونه داداشم جواب داده میگم الوسلام میگه چیه باز پول میخوای جهنم میفرستم مشکل داری حلش میکنم فقط این دورو برا نبینمت بای هیچی دیگه اخه داداشه من دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نصف بیش تر دوران تحصیلم گذشت ، ولی آخرش نتونستم بابامو قانع کنم هر چی جدیدتر میاد تو بازار بهتر نیست !!!!!!!!!!!!. واقعا چرا بعضی باباها همچین تصوری دارن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اقادرسته مادیراز دبیرستان تعطیل میشیم ولی دلیل نمیشه میایم خونه غذانمیخوریم!! این چه زندگیه که ماداریم بایدهرشب التماس کنیم برامون ناهاربذارن!!! یه نگاهی به دوروبرتون بنذازین!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چند روزه واسم يه گوشي دومليوني گرفتن(يعني بردمشون موبايل فروشي دومليوني انداختم بهشون!!) الان وقتي غذا ميخورم چپ چپ نيگام ميكنن...!:))

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

+ مـادرخــاتـونـم بــرگـشــت بــه آبـجــیـم بــگـه " گـوش شـیطــون کَر " گــفــت : " چــشـم شــیطــون کــــور " و مـن دیـگــه عــرضــی نــدارم ....+

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتیم خونه فامیلامون سرغذابهم سالادتارف کردن نخوردم اومدیم خونه مادرم بهم میگه چرانخوردی اونوخ میگن انقدنخورده... قیافه من o_O دوس داشتم برم توافق محوشم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا بلاخره بعداز19سال دارن اتاق شخصی میدن بهم.واااای چه حالی بده اتاق واسه خود خودم.تازه از دست این برادرای شلخته هم دیگه راحت میشم. مصیبت کشیده هاش لایک لطفا(اوناییکه باشلخته هم اتاق بودن)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ديشب گودزيلامون نيم ساعت بدن منو ماساژ داد. هميشه كه گودزيلاها خونه خراب كن نيستن. دلتون بسوزه با اين فك و فاميلي كه ما داريم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مکالمه من با مخاطب خاصم:نگاهم در نگاهت کرد برخورد... مخاطب خاص:به به عشقم!! من در ادامه شعر:نگاهم با نگاهت کرد برخورد خدا مرگت بده حالم بهم خورد!!!! مخاطب خاص@@

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﮕﻢ ﯾﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺨﺮ ﻭﺍﺳﻢ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﯾﻬﻮ ﺁﻧﺘﻦ ﮔﻮﺷﯿﺶ ﺭﻓﺖ ﻣﻦ ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺍﻟﻮﻭ ﺍﻟﻮﻭ… ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﮕﻔﺖ: ﻫﯽ ﺍﻟﻮﻭ ﺍﻟﻮﻭ ﻧﮑﻦ ﺍﺻﻼ ﺻﺪﺍﺕ ﻧﻤﯿﺎﺩ !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتم اززنعموم تعریف میکردم واسه یکی ازدوستام بعدچنددیقه اومده میگه:زنعموت ازدواج کرده؟! من^_^ عزیزم زنه عمومه دیگه پرسیدن نداره.....!!!!! لایک=خداصبرت بده بااین دوستات!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خونه ی عمم بودم شوهر عمم میخواشت بره فروشگاه گفت چیزی نمی خواین بعد یهو دختر عمم گفت (دقت کنید 10 سالشه )گفت بابا اگه فصل نون تست هست واسم بخر...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گودزیلا را گفتیم ادب از که اموختی؟ گفت : شما هر وقت لیسانس گرفتی بعد زر زر کن!!! اخه اینم خواهر زاده اس من دارم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آغا امروز گودزیلای 10 ساله داییم سرش شکست.. وختی خونا را دید التماس میکرد تو رو خدا منو نبرید دکتر من برم دکتر میمیرم........... آخه شما بگید این فک و فامیل شجاعیه من دارم؟؟ نه شما بگید؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروزبه داداشم برگشتم میگم:داداشی!!!وقتی من به دنیا اومدم چه حسی داشتی؟؟؟برگشته میگه:اسهال شدییید!!!!!من دیگه صحبتی ندارم....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی ازعادتای مامان من اینکه وقتی یه چیزی بش میدن تا تهشو بالذت میخوره آخرشم برمیگرده میگه:خیلی بدمزه بود......مامانه ماداریم عایا!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروزبعد یه ماه دوری زنگ زدم خونه داداشم جواب داده میگم الوسلام میگه چیه باز پول میخوای جهنم میفرستم مشکل داری حلش میکنم فقط این دورو برا نبینمت بای هیچی دیگه اخه داداشه من دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نصف بیش تر دوران تحصیلم گذشت ، ولی آخرش نتونستم بابامو قانع کنم هر چی جدیدتر میاد تو بازار بهتر نیست !!!!!!!!!!!!. واقعا چرا بعضی باباها همچین تصوری دارن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اقادرسته مادیراز دبیرستان تعطیل میشیم ولی دلیل نمیشه میایم خونه غذانمیخوریم!! این چه زندگیه که ماداریم بایدهرشب التماس کنیم برامون ناهاربذارن!!! یه نگاهی به دوروبرتون بنذازین!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چند روزه واسم يه گوشي دومليوني گرفتن(يعني بردمشون موبايل فروشي دومليوني انداختم بهشون!!) الان وقتي غذا ميخورم چپ چپ نيگام ميكنن...!:))