بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مثلن هفته پيش زن داییم تو سوپ خامه ریخته بود خیلی خوشمزه شده بود اومدیم خونه خاهرم سوپ درست کرد خواست مثلن روی زن داییمو کم کنه تو سوپ خامه شکلاتی ریخته !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو فامیل ما هر زوجی که به مشکل بر می‌خورن، بابای منو می‌فرستن ریش سفیدی و وساطت کنه، ولی نمی‌دونم چی بهشون می‌گه، درجا هفته بعد طلاق می‌گیرن ^_^ ^_^ ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا گودزیلامون یک هفته بود ساتور به دست ادای قصابا رو در می آورد. گوسفندو که دید گودزیلا : O ما : ) گوسفنده : |

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گودزیلا(خواهرم) اومده میگه این سشوارو روشن کن زدم ب برق اتصال داده از برق کشیدمش میگه نمردی؟ میگم نه چطور برگشته میگه بابا گف این ادمو میکشه بمیر دیگه!!!! شانس من دارم عایااااااا؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوتا برادرزاده دوقلو دارم تازه دارن زبون باز میکنن ب آره میگن:آیه/ ب نخ میگن:دخ / ب گربه میگن:مومو بدتر از همه اینکه ب شهاب(من) میگن:جغاد خداااااا توبه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من از دیروز ک خوندم آبجیمون عربی رو یک درس عرفانی میدونه دارم فونداسیون خونه رو گاز میزنم اون بدبخت معلمه ک قدش کوتاه بوده حق داشته خوبه این مسئله کمرشکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سوتی بابام به همسایمون:چهارشنبه مراسمه پنجشنبه تشریف بیارین:d آخرش همسایمون نیومد!:))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کاربرد پیغامگیر گوشیم برا مخاطبام گذاشتن پیام درست و حسابی نیست کاربردش اینه که طرف بعدازشنیدن صدای بوق ۵دقیقه کامل بدون وقفه میگه الو الو الو الو نیستی کجایی الو الو اصن ۱وزیه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم خیلی بی فرهنگ و کثیفه داره با سوویچ ماشین سنگ های کف کفشش رو در میاره انگار نه انگار من با اون گوشمو تمیز میکنم...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ساعت 1 نصف شب به مخاطب خاصم پیام دادم میگم سلام خوابی؟؟؟ جواب داده سلام خوبم ممنون. بعد تازه ادعاش میشه دانشجو پزشکیه!!!!!! مخاطب خاصه ما داریم؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب برگشتم به مامانم میگم:مامان شام دست کن!مامانم برگشته میگه:چه خبره؟هر شب هرشب شام میخواید؟یه هفته س دارید شام میخورید؟؟؟؟؟؟ مامانه ما داریم عایا؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ب بابام میگم نمیدونم چرا تازگیا همش وسط درس خوندم خوابم میبره! برگشته میگه : تو زمستونا خِرسا همینجورین! :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از پسرداییم پرسیدم از کدوم کنسول بازی بیشتر خاطره داشتی؟ پسرداییم بر میگرده میگه گل کوچیک. :( خــــــدا منو بغل کن از دست اینا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من یکی دوروز دیگه عروسیمه حالا مامانم همیشه میگه:دستم دردمیکنه پام درد میکنه دست به هیچ کاری نمیزنه امروز داشت جهازمو جمع میگرد اگه میدیدینش چه سرحال بود من که حالا دیگه مطمئنم سر راهی ام :-‏(‏

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آبجي كوچيكم تابستون كه از حموم ميومد بيرون، موهاشو با باد پنكه خشك مي كرد!!!! بعد يهو سردش مي شد سشوارو روشن ميكرد با باد سشوار خودشو گرم مي كرد!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از اشناها دخترش تازه ترم اوله ... بعد اومده میگه دخترم گفته رییس دانشگام اومده گفته اگه همینطوری تو پیش بری .. تو رو قرار میدم چزو هییت علمی دانشگاه ... !!!  ینی اعتماد به نفسش ستودنیه ... ^_^

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مثلن هفته پيش زن داییم تو سوپ خامه ریخته بود خیلی خوشمزه شده بود اومدیم خونه خاهرم سوپ درست کرد خواست مثلن روی زن داییمو کم کنه تو سوپ خامه شکلاتی ریخته !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو فامیل ما هر زوجی که به مشکل بر می‌خورن، بابای منو می‌فرستن ریش سفیدی و وساطت کنه، ولی نمی‌دونم چی بهشون می‌گه، درجا هفته بعد طلاق می‌گیرن ^_^ ^_^ ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا گودزیلامون یک هفته بود ساتور به دست ادای قصابا رو در می آورد. گوسفندو که دید گودزیلا : O ما : ) گوسفنده : |

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گودزیلا(خواهرم) اومده میگه این سشوارو روشن کن زدم ب برق اتصال داده از برق کشیدمش میگه نمردی؟ میگم نه چطور برگشته میگه بابا گف این ادمو میکشه بمیر دیگه!!!! شانس من دارم عایااااااا؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوتا برادرزاده دوقلو دارم تازه دارن زبون باز میکنن ب آره میگن:آیه/ ب نخ میگن:دخ / ب گربه میگن:مومو بدتر از همه اینکه ب شهاب(من) میگن:جغاد خداااااا توبه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من از دیروز ک خوندم آبجیمون عربی رو یک درس عرفانی میدونه دارم فونداسیون خونه رو گاز میزنم اون بدبخت معلمه ک قدش کوتاه بوده حق داشته خوبه این مسئله کمرشکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سوتی بابام به همسایمون:چهارشنبه مراسمه پنجشنبه تشریف بیارین:d آخرش همسایمون نیومد!:))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کاربرد پیغامگیر گوشیم برا مخاطبام گذاشتن پیام درست و حسابی نیست کاربردش اینه که طرف بعدازشنیدن صدای بوق ۵دقیقه کامل بدون وقفه میگه الو الو الو الو نیستی کجایی الو الو اصن ۱وزیه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم خیلی بی فرهنگ و کثیفه داره با سوویچ ماشین سنگ های کف کفشش رو در میاره انگار نه انگار من با اون گوشمو تمیز میکنم...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ساعت 1 نصف شب به مخاطب خاصم پیام دادم میگم سلام خوابی؟؟؟ جواب داده سلام خوبم ممنون. بعد تازه ادعاش میشه دانشجو پزشکیه!!!!!! مخاطب خاصه ما داریم؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب برگشتم به مامانم میگم:مامان شام دست کن!مامانم برگشته میگه:چه خبره؟هر شب هرشب شام میخواید؟یه هفته س دارید شام میخورید؟؟؟؟؟؟ مامانه ما داریم عایا؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ب بابام میگم نمیدونم چرا تازگیا همش وسط درس خوندم خوابم میبره! برگشته میگه : تو زمستونا خِرسا همینجورین! :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از پسرداییم پرسیدم از کدوم کنسول بازی بیشتر خاطره داشتی؟ پسرداییم بر میگرده میگه گل کوچیک. :( خــــــدا منو بغل کن از دست اینا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من یکی دوروز دیگه عروسیمه حالا مامانم همیشه میگه:دستم دردمیکنه پام درد میکنه دست به هیچ کاری نمیزنه امروز داشت جهازمو جمع میگرد اگه میدیدینش چه سرحال بود من که حالا دیگه مطمئنم سر راهی ام :-‏(‏

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آبجي كوچيكم تابستون كه از حموم ميومد بيرون، موهاشو با باد پنكه خشك مي كرد!!!! بعد يهو سردش مي شد سشوارو روشن ميكرد با باد سشوار خودشو گرم مي كرد!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از اشناها دخترش تازه ترم اوله ... بعد اومده میگه دخترم گفته رییس دانشگام اومده گفته اگه همینطوری تو پیش بری .. تو رو قرار میدم چزو هییت علمی دانشگاه ... !!!  ینی اعتماد به نفسش ستودنیه ... ^_^