بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از فامیلا فوت کرده بود! سر مراسمِ خاکسپاری بودیم که یکی دیگه از فامیلا همین جوری که داشت گریه میکرد... یهو گفت سابقه نداشت ابراهیم بمیره! هر وقت یادمون میاد کلی میخندیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتم ظرفارومیشستم مامانم اومده میگه اسفندا کجاست میگم میخوای چیکار میگه میخوام واسه تو دود کنم نکه خیلی ظرفا رو تمیز میشوری میترسم چشت بزنن این مامانه ادم ضایع کنه من دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فقط موندم یه روزی میاد که مامانم متوجه بشه شارژر صرفا بدین جهت که سیم داره؛سیم کارت نیست:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به خدا تا 3سال پیش مامان بزرگم خبرایی از نونوایی میاورد که 2روز بعد اخبار اعلام میکرد با داشتن چنین مامان بزرگی کودک درون از حلق آدم درمیاد به خدا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتم با مامانم تخته بازی میکردم چن دستی بردم،عاقا چنان خیز برداشت، با عصبانیت داد زد :اگ مردی بیا منچ! جااااااان؟من؟منچ؟؟؟خخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گودزیلای استادمون(دخترش کمتر از 2 سالشه) هنوز نمیتونه بگه مامان بابا میگه اشجان(اشکان پسر همسایشون) اونوقت ما......!!!!!! این بچه ها بزرگ بشن چی میشن آخه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همه دریازده میشن ، گرما زده میشن ، سرمازده میشن و ... دوست ما مترو زده شد !!!!!!!!! تو متروی تجریش بودیم حالش بد شده بود میگفت واسه مترو هستش !!! گفتم بگم شما هم مواظب خودتون باشید :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم مثل این شوفر اتوبوسا یه فلاسک چایی گذاشته پایینه میز کامپیوتر همینطور که نگاش به مانیتوره خم میشم میارش بالا... انگار قراره ماشین از جلو بیاد!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از روش هایی که مامانا برای زجر دادن بچه هاشون می تونن ازش استفاده کنن اینه که قورمه سبزی درست کنن ولی کم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه عمو دارم با قرآن میره خرید! به فروشنده میگه دس رو قرآن بذار بگو چند خریدی ..! فکو فامیلای ما رو میبینی تو رو خدا.....!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زنگ زدم به خواهرم میگم محمد کجاس؟ میگه محمد داره به بچمون شیر میده..!!! کلی خندیدم میگه چیه چرا مسخره بازی در میاری تلفونو قطع کرده دیگم جوابمو نداد..!!!!! فک و فامیله ما داریم آخهههههههه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه گودزیلای شش ساله داریم(دختر خواهرم) اومده به من میگه:ما وقتی دنیا اومدیم لخت بودیم؟ گفتم پ ن پ لباس تنمون بوده مامانامون یه خورده نخ و پارچه میخوردن بشه لباس تنمون

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختــرخـالم تو قسمــت ِ عــلاقـه مــندی فیسبـوکـش نـوشـتـه بـود :  هـر چـیـزی بـه غـیـر از آلـو مــن :| آلـو نخـواستـنِ ایشــون :| فـک و فـامیلــــه داریــــم ؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقا دیشب رفطیم خونه ی یکی اذ فامیلامون . . . . . . بیشورا هیج صوتیی ندادن ما اینجا بنویثیم!!! آقا مصل من جنبه داشته باشین مردم میرن مدرصه قلت املاعی میگیرن انغد کلماتو قلت ننویصین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه مورد هم تو فامیل داشتیم ترم اولی زنگ زده به استادش گفته سلام اقا ما یکی از دانش اموزاتون هستیم!خدایی فک و فامیله داریم!؟انگار تازه رفته کلاس اول دانش اموز!پست اولیم لایک می خوام

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ساعت اتاق خیلی صدا میداد شبا اعصابمونا خرد میکرد این خواهر باهوش ماهم (19 سالشه) ور داشته عقربه ثانیه شمارشا کنده که دیگه صدا نده کشته مرده ی این هوش و خلاقیتشم :دی

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از فامیلا فوت کرده بود! سر مراسمِ خاکسپاری بودیم که یکی دیگه از فامیلا همین جوری که داشت گریه میکرد... یهو گفت سابقه نداشت ابراهیم بمیره! هر وقت یادمون میاد کلی میخندیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتم ظرفارومیشستم مامانم اومده میگه اسفندا کجاست میگم میخوای چیکار میگه میخوام واسه تو دود کنم نکه خیلی ظرفا رو تمیز میشوری میترسم چشت بزنن این مامانه ادم ضایع کنه من دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فقط موندم یه روزی میاد که مامانم متوجه بشه شارژر صرفا بدین جهت که سیم داره؛سیم کارت نیست:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به خدا تا 3سال پیش مامان بزرگم خبرایی از نونوایی میاورد که 2روز بعد اخبار اعلام میکرد با داشتن چنین مامان بزرگی کودک درون از حلق آدم درمیاد به خدا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتم با مامانم تخته بازی میکردم چن دستی بردم،عاقا چنان خیز برداشت، با عصبانیت داد زد :اگ مردی بیا منچ! جااااااان؟من؟منچ؟؟؟خخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گودزیلای استادمون(دخترش کمتر از 2 سالشه) هنوز نمیتونه بگه مامان بابا میگه اشجان(اشکان پسر همسایشون) اونوقت ما......!!!!!! این بچه ها بزرگ بشن چی میشن آخه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همه دریازده میشن ، گرما زده میشن ، سرمازده میشن و ... دوست ما مترو زده شد !!!!!!!!! تو متروی تجریش بودیم حالش بد شده بود میگفت واسه مترو هستش !!! گفتم بگم شما هم مواظب خودتون باشید :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم مثل این شوفر اتوبوسا یه فلاسک چایی گذاشته پایینه میز کامپیوتر همینطور که نگاش به مانیتوره خم میشم میارش بالا... انگار قراره ماشین از جلو بیاد!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از روش هایی که مامانا برای زجر دادن بچه هاشون می تونن ازش استفاده کنن اینه که قورمه سبزی درست کنن ولی کم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه عمو دارم با قرآن میره خرید! به فروشنده میگه دس رو قرآن بذار بگو چند خریدی ..! فکو فامیلای ما رو میبینی تو رو خدا.....!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زنگ زدم به خواهرم میگم محمد کجاس؟ میگه محمد داره به بچمون شیر میده..!!! کلی خندیدم میگه چیه چرا مسخره بازی در میاری تلفونو قطع کرده دیگم جوابمو نداد..!!!!! فک و فامیله ما داریم آخهههههههه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه گودزیلای شش ساله داریم(دختر خواهرم) اومده به من میگه:ما وقتی دنیا اومدیم لخت بودیم؟ گفتم پ ن پ لباس تنمون بوده مامانامون یه خورده نخ و پارچه میخوردن بشه لباس تنمون

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختــرخـالم تو قسمــت ِ عــلاقـه مــندی فیسبـوکـش نـوشـتـه بـود :  هـر چـیـزی بـه غـیـر از آلـو مــن :| آلـو نخـواستـنِ ایشــون :| فـک و فـامیلــــه داریــــم ؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقا دیشب رفطیم خونه ی یکی اذ فامیلامون . . . . . . بیشورا هیج صوتیی ندادن ما اینجا بنویثیم!!! آقا مصل من جنبه داشته باشین مردم میرن مدرصه قلت املاعی میگیرن انغد کلماتو قلت ننویصین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه مورد هم تو فامیل داشتیم ترم اولی زنگ زده به استادش گفته سلام اقا ما یکی از دانش اموزاتون هستیم!خدایی فک و فامیله داریم!؟انگار تازه رفته کلاس اول دانش اموز!پست اولیم لایک می خوام

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ساعت اتاق خیلی صدا میداد شبا اعصابمونا خرد میکرد این خواهر باهوش ماهم (19 سالشه) ور داشته عقربه ثانیه شمارشا کنده که دیگه صدا نده کشته مرده ی این هوش و خلاقیتشم :دی