بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با داداشم دعوام شد و بزن بزن … چنگ انداختم تو صورتش یه دفه داد زد مامااااان این وحشیو از کجا آوردین؟؟؟ مامانمم گفت به بابات گفتم برو پرورشگاه بچه بیار رفت باغ وحش اینو آورد!!! من:| من:| من:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با مامانم دعوام شده سرمو انداختم پایین دارم مثل بچه ادم توهیناشو گوش میدم یهو نمیدونم چی شد برگشته میگه علی خفه شو دهنتو ببندا!!! منO_o مامانم:-/ در و دیوار خونه:دی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوش به سعادت اين نسل جديد که کلي سرگرمي دارن. والا سرگرمي نسل ما يه چرخ گوشت بود که دستمون رو مي کرديم توش دستمون تا زانو قطع مي شد! بعدش کانال پنج برنامه در شهر نشونمون مي داد کلي حال مي کرديم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم گشنمه: میگه تخم مرغ تو یخچال هست روغن با ظرف هم تو کابینته برو "هرچی دوست داری "درست کن الان نیم ساعته من دارم فک میکنم چه طوری با مایتابه و تخم مرغ ،مرغ سوخاری درست کنم:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آغآ شمام از این گودزیلا ها دارید ک ب رودخونه بگه روخدونه؟ به متر بگه مرت به عطر بگه عرط : چتر بشه چرت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ا اولین پستمه........... با لایک امیدواری بدید....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام رفته مسافرت، هر شب ساعت ۲ اس ام اس می زنه بهم: پاشو کولر رو خاموش کن!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتم فکر میکردم خوب دیگه کم کم هوا سرد میشه دیگه کولر نمیخواد روشن کنی هی باباهه بیاد خاموش کنه که یدفه یاده بخاری افتادم :|||| از همین الان دارم میلرزم :|||

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروز گودزیلا اومده میگ تو مث ویندوزی میمونی ک توش نرم افزار نصب نکردن فقط سطل آشغال داری :-000 من موندم گودزیلا این حرفا رو از کجا میاره!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیگه سریال کره‌ای هم نمیزارن چند وقته قیمت اجناس تو چوسان قدیم از دستمون در رفته !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دارم با داداشم بحث میکنم.از حرفام خسته شد گفت ولم کن دیگه خفه شو بوی دهنت قطار چپ میکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سر سفره نشسته بودیم یهو غذا پرید تو گلوم ، مامانم به گودزیلامون گفت بدو برو آب بیار . برگشته میگه : ولش کن اونو مامان ، من خودم دارم از زور تشنگی ماست میخورم !!!!!! ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پدافند غیر عامل پدر من برای بلند کردن ما از سر کامپیوتر یک قمپز در میکنه بعله ما همچین خانوادیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

واس تولد بابام با آبجیام کادو خریدیم روش نوشتیم از طرف "دخترانت".بابام اومده کادوشو باز کنه برگشته میگه "دختر انت" کدومتونید؟! من ‏O_o دومادامون ‏o_O دختر انه بابام *_~

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با پسر خالم ساعت 2 بعد از ظهر قرار گذاشتم گفتم همه خوابیدن اومدی زنگ درو نزن یه میس کال بنداز برگشته میگه گوشیم ساده اس میس کال نداره جون تو

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم رفته شامپو بدن خریده بهش میگم آخه باهوش تا صابون هست چرا شامپو بدن میگه واسه خودمون نخریدم واسه ماشینم گرفتم....آخه شما بگید این داداش ما داریم !!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروزبابام اومده یه هلوروازوسط نصف کرده نصفیشودادبه من،منم کلی ذوق کردم بهوگفت برم این نصفشم بدم این حیوونه بخوره....!! من:| انسان:| حیوان:))

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با داداشم دعوام شد و بزن بزن … چنگ انداختم تو صورتش یه دفه داد زد مامااااان این وحشیو از کجا آوردین؟؟؟ مامانمم گفت به بابات گفتم برو پرورشگاه بچه بیار رفت باغ وحش اینو آورد!!! من:| من:| من:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با مامانم دعوام شده سرمو انداختم پایین دارم مثل بچه ادم توهیناشو گوش میدم یهو نمیدونم چی شد برگشته میگه علی خفه شو دهنتو ببندا!!! منO_o مامانم:-/ در و دیوار خونه:دی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوش به سعادت اين نسل جديد که کلي سرگرمي دارن. والا سرگرمي نسل ما يه چرخ گوشت بود که دستمون رو مي کرديم توش دستمون تا زانو قطع مي شد! بعدش کانال پنج برنامه در شهر نشونمون مي داد کلي حال مي کرديم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم گشنمه: میگه تخم مرغ تو یخچال هست روغن با ظرف هم تو کابینته برو "هرچی دوست داری "درست کن الان نیم ساعته من دارم فک میکنم چه طوری با مایتابه و تخم مرغ ،مرغ سوخاری درست کنم:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آغآ شمام از این گودزیلا ها دارید ک ب رودخونه بگه روخدونه؟ به متر بگه مرت به عطر بگه عرط : چتر بشه چرت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ا اولین پستمه........... با لایک امیدواری بدید....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام رفته مسافرت، هر شب ساعت ۲ اس ام اس می زنه بهم: پاشو کولر رو خاموش کن!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتم فکر میکردم خوب دیگه کم کم هوا سرد میشه دیگه کولر نمیخواد روشن کنی هی باباهه بیاد خاموش کنه که یدفه یاده بخاری افتادم :|||| از همین الان دارم میلرزم :|||

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروز گودزیلا اومده میگ تو مث ویندوزی میمونی ک توش نرم افزار نصب نکردن فقط سطل آشغال داری :-000 من موندم گودزیلا این حرفا رو از کجا میاره!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیگه سریال کره‌ای هم نمیزارن چند وقته قیمت اجناس تو چوسان قدیم از دستمون در رفته !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دارم با داداشم بحث میکنم.از حرفام خسته شد گفت ولم کن دیگه خفه شو بوی دهنت قطار چپ میکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سر سفره نشسته بودیم یهو غذا پرید تو گلوم ، مامانم به گودزیلامون گفت بدو برو آب بیار . برگشته میگه : ولش کن اونو مامان ، من خودم دارم از زور تشنگی ماست میخورم !!!!!! ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پدافند غیر عامل پدر من برای بلند کردن ما از سر کامپیوتر یک قمپز در میکنه بعله ما همچین خانوادیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

واس تولد بابام با آبجیام کادو خریدیم روش نوشتیم از طرف "دخترانت".بابام اومده کادوشو باز کنه برگشته میگه "دختر انت" کدومتونید؟! من ‏O_o دومادامون ‏o_O دختر انه بابام *_~

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با پسر خالم ساعت 2 بعد از ظهر قرار گذاشتم گفتم همه خوابیدن اومدی زنگ درو نزن یه میس کال بنداز برگشته میگه گوشیم ساده اس میس کال نداره جون تو

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم رفته شامپو بدن خریده بهش میگم آخه باهوش تا صابون هست چرا شامپو بدن میگه واسه خودمون نخریدم واسه ماشینم گرفتم....آخه شما بگید این داداش ما داریم !!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروزبابام اومده یه هلوروازوسط نصف کرده نصفیشودادبه من،منم کلی ذوق کردم بهوگفت برم این نصفشم بدم این حیوونه بخوره....!! من:| انسان:| حیوان:))